You are here

Οι S&P έβγαλαν την Κύπρο από τα σκουπίδια

15/09/2018 03:31

Σε επενδυτική κατηγορία αναβάθμισαν το αξιόχρεο της Κύπρου οι Standard and Poor’s κρίνοντας ότι η ταχύρρυθμη ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας θα συμβάλει στη μείωση του μεγάλου ιδιωτικού και δημόσιου χρέους, την ίδια στιγμή που οι κινήσεις για μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων θα διατηρήσουν την προσπάθεια οικονομικής ανάκαμψης.

Ο οίκος ανακοίνωσε αργά ψες ότι οι διαβαθμίσεις της Κύπρου για βραχυπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο χρέος σε ευρώ αναβαθμίζονται σε BBB-/A-3 από BB+/B με σταθερό ορίζοντα.

Με την αναβάθμιση αυτή η Κύπρος εξέρχεται από την μη επενδυτική κατηγορία στην οποία βρίσκεται από το 2012.

Οι μισοί από τους αναλυτές που συμμετείχαν σε σχετική δημοσκόπηση της StockWatch ανέμεναν αυτή την εξέλιξη.

Ο οίκος εκτιμά ότι η οικονομία θα συνεχίσει να αναπτύσσεται με καλό ρυθμό μέχρι το 2021, επιτρέποντας στην κυβέρνηση να περιορίσει τα επίπεδα χρέους.

Τα μέτρα για τα ΜΕΔ μέσω χρηματοοικονομικής στήριξης και νομοθετικών αλλαγών θα επιτρέψουν στις τράπεζες να ενισχύσουν τις προσπάθειες περαιτέρω ανάκαμψης, αναφέρεται στην έκθεση.  Οι όποια πρόσθετα κρατική βοήθεια στον τραπεζικό τομέα θα έχει μέτρια επίδραση στον ισολογισμό του κράτους.

Ο οίκος εκτιμά ότι το μέσο εισόδημα της Κύπρου θα ξεπεράσει τις $30.000 κατά την υπό εξέταση περίοδο.

Η ορίζοντας της αξιολόγησης είναι σταθερός γιατί το δημόσιο και ιδιωτικό χρέος παραμένει υψηλό. 

Ο οίκος θα μπορούσε να αναβαθμίσει την Κύπρο την επόμενη διετία αν ο τραπεζικός τομέας περιορίσει τα ΜΕΔ τα επόμενα χρόνια και, γενικότερα, αν μειωθεί το χρέος που υπάρχει στην οικονομία ενώ θετικά θα επηρεάσει η βελτίωση των μακροοικονομικών συνθηκών.

Η αξιολόγηση θα επηρεαστεί αρνητικά αν οι ρυθμοί ανάπτυξης είναι σημαντικά χαμηλότεροι από τις εκτιμήσεις, θέτοντας σε κίνδυνο τη δυνατότητα εξυπηρέτησης του χρέους και τις βελτιώσεις στον χρηματοοικονομικό τομέα ή αν – παρά τις προσδοκίες  του οίκου – το δημόσιο χρέος αυξηθεί σημαντικά.

Είναι ο πρώτος από τους τέσσερις διεθνείς οίκους που αξιολογούν την Κύπρο που την αναβαθμίζει σε επενδυτική βαθμίδα.

Αναφέρεται ότι το 2018, η κυβέρνηση στήριξε περίπου με 15% του ΑΕΠ τη δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα της χώρας, την ΣΚΤ για να ενισχύσει τον ισολογισμό της και τη μεταφορά των μη εξυπηρετούμενων δανείων στην εναπομεινουσα οντότητα. Αυτό  θα μειώσει σημαντικά τα ΜΕΔ του τραπεζικού τομέα σε περίπου ένα τρίτο των συνολικών δανείων από το ήμισυ πριν.

Αναμένεται ότι και άλλες νομοθετικές αλλαγές θα στηρίξουν τις προσπάθειες των κυπριακών τραπεζών για περαιτέρω μείωση των κακών περιουσιακών στοιχείων μεσοπρόθεσμα.

Η πρόσθετη υποστήριξη για τον τραπεζικό τομέα μέσω του ισολογισμού της κυβέρνησης μέχρι το 2021 θα είναι μέτρια.

Οι αξιολογήσεις της Κύπρου περιορίζονται από το ψηλό δημόσιο και ιδιωτικό χρέος, το ψηλό ποσοστό ΜΕΔ στο τραπεζικό σύστημα και το μικρό μέγεθος της Κύπρου σε σχέση με άλλα κράτη μέλη της ευρωζώνης.

«Πιστεύουμε ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι λιγότερο πιθανό να εξετάσει τις μικρότερες οικονομίες της ευρωζώνης, όπως αυτή της Κύπρου, κατά τον καθορισμό νέων πολιτικών», αναφέρεται.

Ο οίκος προβλέπει ότι η κυπριακή οικονομία θα αναπτυχθεί κατά 4% το 2018 επιστρέφοντας στα προ της κρίσης επίπεδα και κατά μέσο όρο 3% μεταξύ 2019 και 2021. Το ψηλό ιδιωτικό και δημόσιο χρέος, αν και μειώνεται, παραμένει οικονομική ευπάθεια.

«Αναμένουμε ότι η χάραξη πολιτικής θα παραμείνει προσανατολισμένη προς τη μείωση των μακροοικονομικών αδυναμιών και συγκεκριμένα το ψηλό απόθεμα δημόσιου κα ιδιωτικού χρέους  και τη βελτίωση της υγείας του χρηματοπιστωτικού τομέα», τονίζεται.

Αναμένεται ότι η αύξηση της κατανάλωσης θα επιβραδυνθεί καθώς τα νοικοκυριά διοχετεύουν μεγαλύτερο μερίδιο του διαθέσιμου εισοδήματος για εξυπηρέτηση του χρέους.

Η επενδυτική δραστηριότητα είναι πιθανό να παραμείνει ισχυρή, με τη στήριξη των συνεχιζόμενων έργων κατά τα επόμενα τέσσερα χρόνια, ιδίως στο πλαίσιο του προγράμματος του τουρισμού και της ενέργειας.

Αναμένεται επίσης οι εξαγωγές, ιδιαίτερα από τον τουρισμό και τις επιχειρηματικές υπηρεσίες, να συνεχίσουν να συμβάλλουν σημαντικά στην ανάπτυξη μέχρι το 2021.
Τα προβλήματα ευπάθειας εξακολουθούν να υφίστανται από τα ψηλά επίπεδα χρέους του ιδιωτικού τομέα.
Παρά τις πρόσφατες εξελίξεις, το απόθεμα των ΜΕΔ του τραπεζικού τομέα παραμένει μεγάλο και η ικανότητα να προσελκύσει χρηματοδότηση με λογικό κόστος είναι πιθανό να παραμείνει υπό αμφισβήτηση  για λίγο.
Παρ 'όλα αυτά, αναμένεται ότι η ανάκαμψη θα στηρίξει τις προσπάθειες του τομέα για ενίσχυση.
Το χρέος του ιδιωτικού τομέα είναι από το ψηλό στην Ευρώπη, σε περίπου 240% του ΑΕΠ (σε τέλος 2017 μη συμπεριλαμβανομένων των οντοτήτων ειδικού σκοπού).

Παρά τις σταθερή οικονομική ανάκαμψη, το  χρέος του ιδιωτικού τομέα είναι πιθανό να παραμείνει ψηλό μεσοπρόθεσμα, μολονότι μειώνεται με αργούς ρυθμούς μέσω αποπληρωμών  που χρηματοδοτείται επί του παρόντος από αποταμιεύσεις, την αναδιάρθρωση, τις συνεχιζόμενες διαγραφές και τις συμβάσεις ανταλλαγής χρέους / περιουσιακών στοιχείων με τις τράπεζες.

Σημειώνεται επίσης ότι η αυξανόμενη συγκέντρωση της οικονομίας στον τουρισμό και κατασκευαστικές δραστηριότητες παρουσιάζουν έναν άλλο δυνητικό κίνδυνο.

Αναμένεται ότι η ώθηση της μακροοικονομικής πολιτικής των αρχών πάνω από τον ορίζοντα πρόβλεψης θα συνεχίσει να επικεντρώνεται στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας της οικονομίας και την αξιοποίηση της κυκλικής ανάκαμψης, ενώ οι εξωτερικοί παράγοντες θα παραμείνουν ευνοϊκοί.

Οι πολιτικές θα στοχεύουν στη διατήρηση πλεονασματικών δημόσιων οικονομικών, την επιδίωξη μείωσης του δημόσιου χρέους και την ενίσχυση της ανάκαμψης του τραπεζικού τομέα.

Το  δημόσιο χρέους θα μειωθεί σε 83% του ΑΕΠ σε σχέση με τον χρονικό ορίζοντα πρόβλεψής μας, στη βάση των πλεονασμάτων.
Το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών ενδέχεται να διευρυνθεί ελαφρώς μέχρι το 2021, αντανακλώντας τη μεγαλύτερη ζήτηση για εισαγόμενα αγαθά και υπηρεσίες.

Τα ΜΕΔ θα μειωθούν στο 34% μέχρι τα τέλη του 2018 από 51% το 2017 ως αποτέλεσμα της απόσχισης των κακών περιουσιακών στοιχείων της  ΣΚΤ και της πώλησης δανείων από την Τράπεζα Κύπρου.

Της Γεωργίας Χαννή