You are here

Διπλή υποβάθμιση Κύπρου από Moody's (2)

24/02/2011 09:25
Σε υποβάθμιση των κυπριακών κυβερνητικών χρεογράφων κατά δύο βαθμίδες προχώρησε σήμερα ο οίκος Moody's, εκτιμώντας ότι η επιδείνωση των δημοσιονομικών δεδομένων είναι διαρθρωτικού χαρακτήρα και ότι η έκθεση των κυπριακών τραπεζών στην Ελλάδα αυξάνει τους πιστοληπτικούς κινδύνους.

Ο οίκος υποβάθμισε το rating για κυβερνητικά ομόλογα από Aa3 σε A2 και άλλαξε τον ορίζοντα του rating σε σταθερό.

Οι Moody’s είχαν προειδοποιήσει για πιθανή υποβάθμιση της Κύπρου πέραν της μίας βαθμίδας στις 13 Ιανουαρίου, δίδοντας έμμεσα προθεσμία για να γίνουν κινήσεις προς επίλυση των διαρθρωτικών προβλημάτων.

Στην απόφαση του οίκου, λήφθηκαν υπόψη τρεις παράμετροι.

Η πρώτη αφορά τις ανησυχίες που εκφράζονται ότι η επιδείνωση στις δημοσιονομικές συνθήκες, είναι σε μεγάλο βαθμό διαρθρωτική.

Η δεύτερη ανησυχία του οίκου αφορά την έκθεση του τραπεζικού κλάδου στη μακροοικονομική κατάσταση στην Ελλάδα.

Η τρίτη, που σύμφωνα με τον οίκο έχει μικρότερη βαρύτητα από τις υπόλοιπες, αφορά την ανταγωνιστικότητα της χώρας.

«Δεδομένης της άκαμπτης δομής των δημόσιων δαπανών στην Κύπρο, η επιδείνωση στα δημοσιονομικά μεγέθη από τη χρηματοοικονομική κρίση, είναι πιθανόν να είναι μακροχρόνια», τονίζει ο οίκος προσθέτοντας, ότι «ενώ είναι αλήθεια ότι τα δημοσιονομικά βελτιώθηκαν το 2010, αυτές οι βελτιώσεις πιθανόν να είναι μικρής διάρκειας».

Όπως τονίζεται στην έκθεση, οι μισθοί στο δημόσιο και οι κοινωνικές παροχές αντιπροσωπεύουν τα δύο τρίτα των δαπανών του κράτους και εν τη απουσία διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, οι Moody’s εκτιμούν, ότι η μακροπρόθεσμη μείωση του ελλείμματος και ο περιορισμός του χρέους θα είναι πολύ δύσκολο να επιτευχθούν.

«Η κυπριακή κυβέρνηση έχει αποδεδειγμένα την ικανότητα να αυξήσει τα έσοδα, ωστόσο η αύξηση των μισθών στο δημόσιο και οι κοινωνικές παροχές είναι πιθανόν να ξεπεράσουν την ικανότητα της κυβέρνησης να αυξήσει τα έσοδα, κυρίως εάν ληφθεί υπόψη η δέσμευση της κυβέρνησης να παραμένει προορισμός με χαμηλή φορολογία».

Ανησυχίες για τράπεζες

Η απόφαση του οίκου να υποβαθμίσει την Κύπρο, επηρεάστηκε επίσης από τις ανησυχίες για τον τραπεζικό κλάδο.

«Η έκθεση των κυπριακών τραπεζών στο μακροοικονομικό άγχος στην Ελλάδα είναι σημαντική και το παρατεταμένο άγχος αυξάνει την πιθανότητα ότι οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις θα αποκρυσταλλωθούν στον ισολογισμό», υποστηρίζει ο οίκος.

Τονίζει, ότι παρόλο που τα τρέχοντα επίπεδα κεφαλαίου και ρευστότητας δεν είναι πηγή ανησυχίας, το πιστωτικό profil της χώρας επηρεάζεται από το μεγάλο μέγεθος του τραπεζικού κλάδου. Το σύνολο του ενεργητικού των τραπεζών ανέρχεται σε 650% του ΑΕΠ εάν εξαιρεθούν τα υποκαταστήματα και θυγατρικές των ξένων τραπεζών και στο 925% του ΑΕΠ εάν περιληφθούν.

Η έκθεση των τραπεζών στην Ελλάδα, σημειώνεται είναι σημαντική καθώς οι τρεις μεγαλύτερες τράπεζες έχουν πέραν του 40% του συνολικού δανεισμού τους στη χώρα.

Ανταγωνιστικότητα

Πέραν των δημοσιονομικών και της έκθεσης των τραπεζών στην Ελλάδα, ο οίκος ανησυχεί και για τη μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητα της οικονομίας ωστόσο λιγότερο.

«Οι μισθολογικές αυξήσεις έχουν ξεπεράσουν την αύξηση της παραγωγικότητας τα τελευταία δύο χρόνια, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών ελλειμματικό και ο τουριστικός τομέας αντιμετωπίζει αυξημένο διεθνή ανταγωνισμό», σημειώνουν οι Moody’s προσθέτοντας ωστόσο ότι «η δυνητική αύξηση του ΑΕΠ παραμένει αρκετά ισχυρή, κάτι που δίνει το χρόνο στην κυβέρνηση να αντιμετωπίσει αυτές τις προκλήσεις».

Από πού θα εξαρτηθούν τα ratings

Ο οίκος υπογραμμίζει ότι περαιτέρω υποβάθμιση θα προκύψει εάν τα προβλήματα στην Ελλάδα οξυνθούν από τα σημερινά επίπεδα, συνεχιστεί η αύξηση των μισθών στο δημόσιο και τις κοινωνικές παροχές και αυξηθεί το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών.

Αντίθετα, ο οίκος υπογραμμίζει ότι προσπάθειες της κυβέρνησης να θεσπίσει σημαντικές μεταρρυθμίσεις στο σύστημα κοινωνικών παροχών ή στο κόστος του κρατικού μισθολογίου, θα μπορούσαν να προλάβουν ή να αντιστρέψουν κάποια από την αναμενόμενη επιδείνωση στα δημοσιονομικά και θα μπορούσαν να αξίζουν μια αναβάθμιση.

Επίσης, αναβάθμιση των ratings θα μπορούσε να προκύψει από μικρότερα προβλήματα στην Ελλάδα ωστόσο από μόνα τους αναφέρεται, είναι απίθανο να δικαιολογούν την αναβάθμιση.

Σύμφωνα με τον οίκο, ο σταθερός ορίζοντας αντικατοπτρίζει την άποψη ότι η βαθμολογία A2 περιλαμβάνει τους αυξημένους κινδύνους που αντιμετωπίζει η Κύπρος, και ότι προς το παρόν, οι ανοδικοί και οι καθοδικοί κίνδυνοι είναι ισορροπημένοι.

Σύμφωνα με τον οίκο, οι διαβαθμίσεις της χώρας για τα ομόλογα και τις τραπεζικές καταθέσεις δεν επηρεάζονται από τη σημερινή κίνηση του οίκου παραμένοντας στο Aaa.

Της Γεωργίας Χαννή