You are here

Μείωση κατά 50% των δήμων προβλέπει η μεταρρύθμιση

16/08/2019 06:53

Μετά  από έξι  και πλέον χρόνια δυστοκίας, η κυβέρνηση  αναμένεται μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου να καταθέσει τα νομοσχέδια  σε σχέση με τη μεταρρύθμιση  της τοπικής αυτοδιοίκησης και μείωση των δήμων κατά τουλάχιστον κατά 50%.

Το σύνολο των δήμων, πλην αυτών των κατεχομένων, ανέρχεται  στους 30.

Τα νομοσχέδια θα διέπουν τις αρμοδιότητες, τα καθήκοντα, τις εξουσίες των δήμων, τη  δομή τους καθώς και  την  οικονομική και τη διοικητική  τους  αυτοτέλεια, αρχές με τις οποίες φαίνεται να συμφωνεί και η ένωση δήμων. 

Ο διάλογος μεταξύ υπουργείου εσωτερικών και της ένωσης δήμων έχει εξαντληθεί και η κυβέρνηση λαμβάνοντας υπόψη τις βασικές παραμέτρους που έθεσαν οι αρχές τοπικής  αυτοδιοίκησης  προσβλέπει στην κατάθεση της μεταρρύθμισης της τοπικής αυτοδιοίκησης  ενώπιον της βουλής το αργότερο μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου, δήλωσε στην StockWatch, ανώτατο στέλεχος του υπουργείου εσωτερικών.

Το υπουργείο εσωτερικών υπολογίζει ότι με τη μείωση των δήμων θα εξοικονομήσεις €40 - €60 εκ. ετησίως, αναλόγως του τελικού αριθμού που θα προκύψει.

Ο πρόεδρος της  ένωσης δήμων Ανδρέας Βύρας ανέφερε στην  StockWatch ότι οι αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης θα αναμένουν την κατάθεση  των σχετικών νομοσχεδίων στη βουλή όπου εκεί θα αναπτυχθεί ενώπιον της αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής εκτενής συζήτηση για να ακουστούν όλες οι απόψεις των εμπλεκομένων φορέων και να ληφθούν  εκείνες οι αποφάσεις που θα είναι προς το συμφέρον των πολιτών.

Επεσήμανε ότι  βασικός στόχος της μεταρρύθμισης είναι εκ προοιμίου  ο εκσυγχρονισμός λειτουργίας των δήμων αλλά ταυτόχρονα  τόνισε θα πρέπει  μέσα από τη μεταρρύθμιση να γίνουν τομές ώστε οι τοπικές αρχές να  πραγματικές τοπικές κυβερνήσεις, οικονομικές αυτόνομες, και όχι αυτό που έχουμε σήμερα  ότι δηλαδή  «θα πρέπει να παίρνουμε εγκρίσεις από 15 διαφορετικά υπουργεία».

Η ένωση δήμων έχει προτείνει  τη  διεξαγωγή δημοψηφίσματος μεταξύ των  δημοτών σε σχέση με τη νέα διαμόρφωση των τοπικών αυτοδιοικήσεων ως αποτέλεσμα της μείωσης του αριθμού των δήμων.

Η εισήγηση αυτή θα τεθεί και ενώπιον  της βουλής των αντιπροσώπων κατά τη συζήτηση της μεταρρύθμισης στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή.

Η μεταρρύθμιση  θα προβλέπει μεταξύ άλλων τη μείωση του αριθμού των δήμων μέχρι 50%, μερική αύξηση των μελών των δημοτικών συμβούλων, την εκλογή αντιδημάρχων από κάθε υφιστάμενο δήμο ξεχωριστά  καθώς και των δημοτικών του συμβούλων, ανεξάρτητα  από το πώς θα διαμορφωθεί η τελική δομή των τοπικών αρχών από τη σύντμηση του αριθμού τους.

Προβλέπει επίσης  τη δυνατότητα να επεκταθεί προσωρινά  η χρονική διάρκεια της θητείας των υφιστάμενων δημάρχων και δημοτικών συμβούλων μέχρι τις επόμενες τις ευρωεκλογές, ώστε  να δοθεί χρόνος προσαρμογής των δήμων στα νέα δεδομένα που θα διέπουν τη μεταρρύθμιση τους. 

Η προσωρινή επέκταση της θητείας των υφιστάμενων δημοτικών συμβούλων και δημάρχων θα καταστήσει  εφικτή τη διαχρονική θέση που έχουν διατυπώσει εδώ και αρκετά χρόνια  πολιτικές δυνάμεις  ώστε να διεξάγονται ταυτόχρονα οι ευρωεκλογές με τις δημοτικές, κάτι το οποίο θα επιφέρει εξοικονομήσεις πόρων στο κράτος.

Παρόμοια πρόταση είχε τεθεί στο τραπέζι και το 2016 λόγω επικείμενης επίλυσης του κυπριακού αλλά δεν εφαρμόστηκε λόγω αντιδράσεων για την αντιδημοκρατικότητά της.

Βασικές πρόνοιες της μεταρρύθμισης θα είναι επίσης η συμπλεγματοποίηση υπηρεσιών  από 350 που είναι σήμερα στις 40 καθώς και η σύντμηση των υπηρεσιών αποβλήτων των δήμων.

Επιπρόσθετα, τεχνοκράτες που έχουν γνώση των προνοιών που θα διέπουν την προτεινόμενη μεταρρύθμιση των τοπικών αρχών, ανέφεραν στη  StockWatch  ότι η κυβέρνηση και ειδικότερα οι δύο υπουργοί οικονομικών και εσωτερικών φέρονται να έχουν συμφωνήσει όπως προβλεφθεί τα  συνολικά έσοδα από την άδεια κυκλοφορίας των οχημάτων διατίθενται εξ  ολοκλήρου στις τοπικές αυτοδιοικήσεις.

Το σύνολο των ετήσιων εσόδων του κράτους  από την άδεια κυκλοφορίας των οχημάτων  ανέρχεται περίπου €110 εκ

Με βάση τις οικονομικές καταστάσεις των δήμων, οι πλείστοι εξ αυτών καταγράφουν ζημιές  και η δυνατότητα να καταστούν βιώσιμοι είναι απόμακρη.

Σε ότι αφορά το καθεστώς του προσωπικού των δήμων από την εφαρμογή της μεταρρύθμισης  ο γενικός γραμματέας της ΟΗΟ ΣΕΚ Ανδρέας Ηλία, ανέφερε στην στη  StockWatch  ότι μετά από πολλές συζητήσεις τα δικαιώματα όλου του υφιστάμενου προσωπικού έχουν διασφαλιστεί τόσο μέσω της επικείμενης νομοθεσίας, όσο και μέσω συμπληρωματικής συμφωνίας.

«Δεν μας φοβίζουν ως εργαζόμενοι οι επικείμενες αλλαγές στις τοπικές αρχές. Αντίθετα τις επιδιώκουμε. Η κατάσταση που επικρατεί σήμερα στους δήμους προκαλεί σωρεία προβλημάτων στους εργαζόμενους και στις προσφερόμενες υπηρεσίες προς τους πολίτες» παρατήρησε ο κ. Ηλία.

Η κυβέρνηση δεν έχει ακόμα εξηγήσει πως θα προκύψουν οι εξοικονομήσεις €60 εκ. που προσδοκά μέσω της μεταρρύθμισης και είναι αβέβαιο πως θα τις πετύχει αν ο αριθμός των εργαζόμενων στους δήμους, μείνει ο ίδιος.

Του Λεύκου  Χρίστου