You are here

Επιστροφή οικονομίας σε ανάπτυξη, πλην του τουρισμού

16/10/2021 06:01

Η οικονομία θα συνεχίσει να αναπτύσσεται με σχετικά υψηλούς ρυθμούς σε συνέχεια του 2021 με τους περισσότερους τομείς να έχουν επιστρέψει σε κανονικούς ρυθμούς, με εξαίρεση τον τομέα του τουρισμού και τους συναφείς τομείς του οι οποίοι αναμένεται να ανακάμψουν πλήρως το 2023-2024, σημειώνει το υπουργείο Οικονομικών, σε ότι αφορά τις μεσοπρόθεσμες προοπτικές για την περίοδο 2022 -2024 και το βασικό μακροοικονομικό σενάριο.

Σύμφωνα με την έκθεση του Υπουργείου για τις Οικονομικές Εξελίξεις 2021 και Προοπτικές 2022-2024, η ανάκαμψη την περίοδο 2022-2024 θα υποστηριχθεί κυρίως από την εγχώρια αγορά και πιο συγκεκριμένα την ιδιωτική κατανάλωση και τις επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου.

Η ιδιωτική κατανάλωση αναμένεται να συνεχίσει σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης, όμως με μικρότερους ρυθμούς αύξησης και πιο κοντά στο μέσο όρο.

Η δημόσια κατανάλωση θα αυξάνεται με πιο χαμηλούς ρυθμούς από ότι το 2020 και 2021 μετά τη λήξη των μέτρων στήριξης της οικονομίας στα τέλη του 2021.

Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών αναμένεται να έχουν θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης και να επανέλθουν στα προ-πανδημικά επίπεδα και οι καθαρές εξαγωγές να συμβάλλουν θετικά στην ανάπτυξη.

Θετικά στην ανάπτυξη τα έτη 2022-2024 θα συνεισφέρει, όπως σημειώνεται, το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με σημαντικές κεφαλαιουχικές επενδύσεις, το οποίο συνέβαλε εν μέρει και στην προς τα πάνω αναθεώρηση των προβλέψεων αφού και η τελική μελέτη επίπτωσης έδωσε αυξημένη συνεισφορά μεσοπρόθεσμα.

Εκτός σεναρίου το ενδεχόμενο νέου lockdown

Τονίζεται ωστόσο, ότι η αβεβαιότητα γύρω από τις μακροοικονομικές προβλέψεις παραμένει σε σχέση με μια ενδεχόμενη νέα έξαρση της νόσου COVID-19 και ενός πιθανού νέου κύματος, αλλά για σκοπούς προβλέψεων δεν λαμβάνεται υπόψη η ανάγκη επιβολής καθολικής καραντίνας η οποία θα ανέκοπτε την ανοδική τάση.

Συγκεκριμένα, ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας το 2022 αναμένεται να κυμανθεί γύρω στο 4,0% και τα έτη 2023-2024 να κυμανθεί κατά μέσο όρο γύρω στο 3,2% σε πραγματικούς όρους.

Στην αγορά εργασίας, το ποσοστό ανεργίας το 2022 αναμένεται να μειωθεί στο 6,7% του εργατικού δυναμικού, και ακολούθως, με την περαιτέρω βελτίωση της αγοράς εργασίας, να περιορισθεί στο 6,0% το 2023 και στη συνέχεια στο 5,5% το 2024.

Ο πληθωρισμός το 2022 προβλέπεται να κυμανθεί γύρω στο 1,5% και για το 2023-2024 αναμένεται να κυμανθεί στο 2,0% αντίστοιχα.

Νούμερο ένα κίνδυνος η πανδημία για την οικονομία

Σταχυολογώντας τους κινδύνους που απειλούν την κυπριακή οικονομία, τόσο από το εσωτερικό περιβάλλον, όσο και από το εξωτερικό κα που δύναται να αποσταθεροποιήσουν την οικονομία και να επηρεάσουν το βασικό μακροοικονομικό σενάριο στο οποίο στηρίζονται οι δημοσιονομικοί στόχοι της Κύπρου, το ΥΠΟΙΚ αναφέρεται στην πανδημία ως τον κύριο κίνδυνο.

Συγκεκριμένα όπως και σε προηγούμενες εκθέσεις του ΥΠΟΙΚ, σημειώνεται ότι κύριο κίνδυνο, αποτελεί η τυχόν επέκταση της πανδημίας του κορωνοϊού, με αποτέλεσμα την ανάγκη αύξησης των περιοριστικών μέτρων, γεγονός που θα επιδεινώσει την οικονομική δραστηριότητα, θα μειώσει τα έσοδα του κράτους με πιθανότητα να πρέπει να ληφθούν μέτρα στήριξης.

Δεύτερο κίνδυνο αποτελούν, οι συνεχιζόμενες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο τραπεζικός τομέας λόγω του ψηλού ακόμα ποσοστού των μη εξυπηρετούμενων δανείων (παρά τη σημαντική μείωση που έχει επιτευχθεί) και ο κίνδυνος αύξησης τους λόγω της πανδημίας και των συνεπειών της στην οικονομία. Ο κίνδυνος αυτός ενδέχεται να αποσταθεροποιήσει τον χρηματοπιστωτικό τομέα, αναφέρεται.

Τρίτο δυνητικό κίνδυνο αποτελεί, σύμφωνα με το ΥΠΟΙΚ, η επιβάρυνση των δημόσιων οικονομικών από το ΓεΣΥ, κυρίως μέσω των ελλειμμάτων του ΟΚΥπΥ, τα οποία δύνανται να καλύπτονται από το κράτος μέχρι τις 31/5/2024 ενώ οι εργασίες του έχουν επιβαρυνθεί ιδιαίτερα, λόγω των επιδράσεων της πανδημίας και το ρόλο που τα δημόσια νοσηλευτήρια αναγκάστηκαν να διαδραματίσουν.

Ως δυνητικοί εξωτερικοί κίνδυνοι αναφέρονται, οι γεωπολιτικές εξελίξεις στη γύρω περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου καθώς και του μεταναστευτικού προβλήματος, που συνεχίζουν να προκαλούν αβεβαιότητα για την πορεία των οικονομιών των χωρών μελών της Ε.Ε., περιλαμβανομένης και της Κύπρου.

Όπως επισημαίνεται, η Κύπρος ως το νοτιοανατολικότερο άκρο της Ε.Ε γειτνιάζει με χώρες όπως είναι η Συρία και η Λιβυή, καθώς και η Τουρκία, από τις οποίες μεγάλες ροές μεταναστών εισέρχονται στην χώρα. Περαιτέρω, οι μεταναστατευτικές ροές εντείνονται και μέσω της πράσινης γραμμής και καθιστούν έτσι τον εν λόγω κίνδυνο ακόμη πιο σημαντικό, προστίθεται.

Της Μαρίας Χαμπή