You are here

17,2% o δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας της Attica Bank

30/09/2016 09:13
Ζημία ύψους 9,9 εκατ. ευρώ ήταν το αποτέλσμα προ φόρων του Ομίλου της Attica Bank για το α’ εξάμηνο του 2016, έναντι ζημίας 473,1 εκατ. ευρώ στη συγκριτική περίοδο του 2015, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Το μετά τους φόρους αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε ζημία ύψους 8,7 εκατ. ευρώ, έναντι ζημίας 300,3 εκατ. ευρώ της συγκριτικής περιόδου.

Τα συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά τους φόρους διαμορφώθηκαν σε ζημία 10,1 εκατ. ευρώ, έναντι ζημίας 304,2 εκατ. ευρώ τη συγκριτική περίοδο.

Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων και αποσβέσεων διαμορφώθηκαν σε 16,9 εκατ. ευρώ έναντι οργανικών κερδών 41,1 εκατ. ευρώ περίπου τη συγκριτική περίοδο.

Τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε 670,1 εκατ. ευρώ, ενώ το σύνολο του ενεργητικού του Ομίλου ανήλθε σε 3,7 δισ. ευρώ.

Σε ό,τι αφορά την περίοδο που έληξε την 30/06/2016 οι προβλέψεις για επισφαλείς χορηγήσεις που διενεργήθηκαν ανήλθαν σε 20 εκατ. ευρώ, διαμορφώνοντας το υπόλοιπο των σωρευτικών προβλέψεων σε 1.188,2 εκατ. ευρώ, οι οποίες αντιστοιχούν στο 29,5% του συνολικού υπολοίπου των δανείων.

Οι συνολικές προβλέψεις καλύπτουν τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα (NPE) κατά ποσοστό 50%, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι εμπράγματες εξασφαλίσεις. Ο δείκτης κεφαλαίου κοινών μετοχών (CET1) διαμορφώθηκε σε 17,2%.

Οι καταθέσεις διαμορφώθηκαν σε περίπου 2 δισ. ευρώ μειωμένες κατά 6,7%.

Οι χορηγήσεις προ προβλέψεων ανήλθαν σε περίπου 4 δισ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 2,6% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.Για τα αποτελέσματα και τα μεγέθη του α’ εξαμήνου 2016 της Attica Bank η Διοίκηση της Τράπεζας δήλωσε ότι: «Ο Όμιλος, μετά την ανακεφαλαιοποίησή του στο τέλος του 2015, διαθέτει υψηλότατο δείκτη Κεφαλαίου κοινών μετοχών (CET 1) της τάξης του 17,2%. Επίσης, το υψηλό ύψος προβλέψεων που έχει σχηματίσει σωρευτικά η τράπεζα, καλύπτει περίπου το 30% επί του συνόλου του υπολοίπου των δανείων, κάτι το οποίο σε συνδυασμό με τη μείωση του ρυθμού δημιουργίας νέων μη εξυπηρετούμενων δανείων, έχει θωρακίσει σημαντικά τη χρηματοοικονομική θέση της τράπεζας».