You are here

Alpha: Με το άνοιγμα του βιβλίου το εύρος τιμής

25/06/2021 11:37

Στο παρά ένα της συνδυασμένης προσφοράς νέων μετοχών της Alpha Services & Holdings σε εξωτερικό και Ελλάδα θα ανακοινωθεί, σύμφωνα με πληροφορίες, το εύρος τιμής, που θα δοθεί σε όσους εγγραφούν στο σκέλος της ιδιωτικής τοποθέτησης.

Παρότι σήμερα αναμένεται η έγκριση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς του ενημερωτικού δελτίου και η εν συνεχεία ανάρτησή του, η αγορά αντιλαμβάνεται ότι το ενημερωτικό δεν θα περιλαμβάνει το εύρος τιμής για το βιβλίο προσφορών. Η παραπάνω αίσθηση έγινε πιο εδραία, μετά την απόφαση της Alpha να γνωστοποιήσει μόνο το μέγιστο σημείο του εύρους.

Χθες, συνεδρίασε το Δ.Σ. της τράπεζας και γνωστοποίησε στο επενδυτικό κοινό ότι ημέρα καταγραφής (record date), για το δικαίωμα προτιμησιακής μεταχείρισης κατά την κατανομή, θα είναι η 28η Ιουνίου. Επιπρόσθετα, γνωστοποίησε ότι η μέγιστη τιμή του εύρους θα ανέλθει στο 1,2 ευρώ.

Πρόκειται για την τιμή στην οποία εγγράφονται υποχρεωτικά όσοι συμμετάσχουν στην εγχώρια δημόσια προσφορά και ταυτόχρονα το μέγιστο σημείο του εύρους που θα δοθεί στην ιδιωτική τοποθέτηση. Σημειώνεται ότι η τελική τιμή διάθεσης προκύπτει από την ιδιωτική τοποθέτηση.

Εφόσον εγκριθεί το ενημερωτικό δελτίο, η συνδυασμένη προσφορά προβλέπεται να ανοίξει στις 28 Ιουνίου. Το ύψος της ΑΜΚ δεν θα ξεπεράσει τα 800 εκατ. ευρώ, με κάποιους να το τοποθετούν στην περιοχή των 760 εκατ. ευρώ. Οι νέες μετοχές που θα εκδοθούν, ονομαστικής 0,30 ευρώ έκαστη, θα διατεθούν μέσω συνδυασμένης προσφοράς (ιδιωτική τοποθέτηση με τη διαδικασία διεθνούς βιβλίου προσφορών στο εξωτερικό, δημόσια προσφορά στην Ελλάδα).

Το δικαίωμα προτιμησιακής μεταχείρισης, κατά την κατανομή, θα το έχουν όσοι είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο μετόχων της εισηγμένης εταιρείας συμμετοχών του ομίλου Alpha στις 28 Ιουνίου και εφόσον οι προσφορές τους «ματσάρουν» την τελική τιμή διάθεσης.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις των αναλυτών, οι παλαιοί μέτοχοι θα έχουν de facto δικαίωμα, που θα αντιστοιχεί σε περίπου 1 νέα μετοχή για κάθε 2 υφιστάμενες. Με δεδομένο ότι η συντριπτική πλειονότητα των υφιστάμενων μετόχων, του J. Paulson συμπεριλαμβανομένου, θα εγγραφούν για το σύνολο ή μέρος των de facto δικαιωμάτων που τους αναλογούν, η Alpha έχει ένα σημαντικό όπλο στα χέρια της ως προς τη διαμόρφωση της τελικής τιμής διάθεσης.

Για τους μετόχους που θα εξασκήσουν πλήρως το δικαίωμα, η τιμή διάθεσης είναι σχεδόν αδιάφορη, ενώ όσοι το εξασκήσουν μερικώς ή καθόλου έχουν συμφέρον η τιμή να διαμορφωθεί σε όσο το δυνατόν υψηλότερα επίπεδα, μειώνοντας την απίσχναση (dilution).

Το οριακό discount της τιμής διάθεσης σε σχέση με τη χρηματιστηριακή δεν θέλγει, θεωρητικά, το νέο μέτοχο. Στην περίπτωση της Alpha, υπάρχει, όμως, η εξής ιδιομορφία: αρκετοί από όσους δεν είχαν θέσεις ως την 21η Μαΐου, είχαν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν, με μέση τιμή κτήσης που ενδέχεται να είναι χαμηλότερη της τελικής τιμής διάθεσης.

Τέλος, το σκιώδες βιβλίο και τα soft commitments που έχουν υποβληθεί, φέρεται να στοιχειοθετούν την αισιοδοξία που αποπνέει τις τελευταίες ημέρες η Alpha ότι η αύξηση θα καλυφθεί με την τιμή διάθεσης να διαμορφώνεται πάνω από το επιθυμητό επίπεδο του 1 ευρώ ανά μετοχή.

Τέλος, η πίεση από μέρος της κυβέρνησης και αρχές στο ΤΧΣ να ασκήσει το μεγαλύτερο μέρος και όχι το σύνολο των de facto δικαιωμάτων του στέλνει σήμα ότι τυχόν αδιάθετες μετοχές θα απορροφηθούν με ευκολία, χωρίς να υπάρξει επίπτωση στον μείζονα, όπως όλα δείχνουν, στόχο της Alpha να βγει η τιμή διάθεσης σε επίπεδα ίσα ή υψηλότερα του 1 ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι το Δ.Σ. της Alpha Services & Holdings θα αποφασίσει πώς θα διατεθούν οι τυχόν αδιάθετες μετοχές που θα προκύψουν από τη συνδυασμένη προσφορά, αφού συνυπολογίσει τη γνώμη των γενικών συντονιστών και διαχειριστών του βιβλίου προσφορών, αναφορικά με την επιλογή μακροπρόθεσμων επενδυτών που αγοράζουν μετοχές και τις διακρατούν σε βάθος χρόνου (buy and hold investors).

Πηγή: Euro2day