You are here

Ανεβάζει στο 7,9% τον πήχη για το ΑΕΠ η UBS

15/09/2021 15:10

Η UBS αυξάνει την πρόβλεψή της για το ΑΕΠ του 2021 στο 7,9% λόγω των ισχυρών επιδόσεων του β' τριμήνου ή 2,6 ποσοστιαίες μονάδες πάνω από το consensus των οικονομολόγων.

Η οικονομική ανάκαμψη στην Ελλάδα προχωρά πολύ πιο δυναμικά από ό,τι αναμενόταν. Η οικονομία αναπτύχθηκε κατά 3,4% q/q το β΄ τρίμηνο, μετά από ένα αναθεωρημένο προς τα πάνω +4,5% q/q το α΄ τρίμηνο, +3,5% q/q το 4ο τρίμηνο του 2020 και +3,9% q/q το 3ο τρίμηνο του 2020. Αυτό τοποθετεί την διαδοχική επιτάχυνση του ΑΕΠ στην ισχυρότερη πορεία των τελευταίων 20 ετών και ο ρυθμός αύξησης σε ετήσια βάση έφθασε το 16,2% ετησίως, επισημαίνει η UBS.

Είναι σημαντικό ότι το ΑΕΠ είχε ανακάμψει πλήρως από το σοκ της πανδημίας έως το 2ο τρίμηνο του 2021. H UBS αυξάνει την πρόβλεψή της για το ΑΕΠ από 5,6% σε 7,9% το 2021, δεδομένης της ανάκαμψης του β΄ τριμήνου, αν και μειώνει την εκτίμηση για την ανάπτυξη το 2022 από 6% προηγουμένως σε 5%, καθώς πολλά κέρδη της ανάκαμψης φαίνεται να έχουν καταγραφεί νωρίτερα.

Η πρόβλεψή της UBS είναι 260 μονάδες βάσης υψηλότερα από το consensus των αναλυτών που δίνουν προβλέψεις για την Ελλάδα για το 2021 και 20 μ.β. ή 0,2% πάνω από το consensus για το 2022. Τα διαθέσιμα στοιχεία υποδηλώνουν συνεχή ανάκαμψη της δραστηριότητας το γ΄ τρίμηνο.

Τα διαθέσιμα στοιχεία συνάδουν με μια συνεχή ανάκαμψη το γ΄ τρίμηνο. Τα δεδομένα κινητικότητας της Google δείχνουν ότι υπήρξε έντονη άνοδος της δραστηριότητας τον Ιούλιο, τον Αύγουστο και το Σεπτέμβριο. Αυτό αντικατοπτρίζει κυρίως την άνθηση της κατανάλωσης (παντοπωλεία & λιανικό εμπόριο), αλλά και τις μετακινήσεις μέσα από τους σταθμούς διαμετακόμισης. Το επιχειρηματικό κλίμα εκτινάχθηκε στο 113 τον Αύγουστο του 2021, φθάνοντας σε ένα από τα υψηλότερα επίπεδα από το 2000. Η ανάκαμψη του κλίματος αντανακλά την αισιοδοξία στη βιομηχανία και τις κατασκευές.

Η αισιοδοξία στη βιομηχανία αντανακλάται επίσης από τον δείκτη PMI στη μεταποίηση που αυξήθηκε σε ιστορικό υψηλό τον Αύγουστο, ενώ κατά την άποψή μας η αισιόδοξη διάθεση στις κατασκευές θα πρέπει επίσης να συνδεθεί με την έναρξη των έργων RRF (4 δισ. ευρώ που ελήφθησαν στις αρχές του Αυγούστου). Τα ανεπίσημα στοιχεία δείχνουν ότι οι αφίξεις τουριστών τον Ιούλιο και τον Αύγουστο έχουν βελτιώθηκαν σημαντικά σε σχέση με τα επίπεδα του 2020 και οι ταξιδιωτικές κρατήσεις για τον Σεπτέμβριο και Οκτώβριο δείχνουν επίσης ισχυρή ζήτηση που θα μπορούσε να ξεπεράσει τις προσδοκίες της κυβέρνησης.

Η Ελλάδα θα επωφεληθεί σημαντικά από τις ροές του RRF

Η Ελλάδα θα πρέπει επίσης να επωφεληθεί από τις ροές του Ταμείου Ανάκαμψης (RRF) που ξεκινούν από το δεύτερο εξάμηνο του 2021. Η Ελλάδα είναι επιλέξιμη για επιχορηγήσεις ύψους 18 δισ. ευρώ και δάνεια ύψους 12 δισ. ευρώ (10% του ΑΕΠ και 7% του ΑΕΠ αντίστοιχα). Με βάση τον υπολογισμό της Τράπεζας της Ελλάδος, το κεφάλαια του RRF σε συνδυασμό με επιλεγμένες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις (βελτίωση των αγορών προϊόντων, αύξηση της συμμετοχής του εργατικού δυναμικού και ενίσχυση της παραγωγικότητας) θα μπορούσαν να αυξήσουν τα επίπεδα του ΑΕΠ κατά 30 ποσοστιαίες μονάδες σωρευτικά την περίοδο 2021-2026 σε σχέση με το βασικό επίπεδο και να δημιουργήσει 180 χιλ. θέσεις εργασίας.

Είναι σημαντικό, ότι η Ελλάδα διαθέτει επίσης περισσότερα από 10 δισ. ευρώ σε εκκρεμή κεφάλαια από το ΠΔΠ 2014-20 (Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο), τα οποία δεν έχουν ακόμη απορροφηθεί, δεδομένου ότι η Ελλάδα έχει συνάψει συμβάσεις για έργα για περισσότερο από το 100% του διαθέσιμου κονδυλίου.

Το δημόσιο χρέος θα αρχίσει να μειώνεται φέτος

Η Ελλάδα στοχεύει επίσημα σε δημοσιονομικό έλλειμμα -9,9% του ΑΕΠ φέτος, με πρωτογενές στόχο πρωτογενούς ισοζυγίου στο -7,2% του ΑΕΠ. Αυτό περιλαμβάνει κόστος 20 δισ. ευρώ (11% του ΑΕΠ) από τα σχετικά μέτρα για την πανδημία. Το δημοσιονομικό έλλειμμα αναμένεται να μειωθεί σημαντικά στο -2,9% του ΑΕΠ το 2022 - το οποίο είναι πιθανό να οφείλεται στο γεγονός ότι το περίπου 90% των προηγουμένως εισαχθέντων μέτρων που είχαν ήδη ληφθεί και είναι πιθανό να καταργηθούν σταδιακά. Αναμένουμε ότι το δημόσιο χρέος (ως % του ΑΕΠ) να μειωθεί από 205,6% του ΑΕΠ το 2020 σε 186% του ΑΕΠ το 2022.

Τράπεζες: Απομειώνουν το ρίσκο και είναι έτοιμες να δανείσουν

Πολύ σημαντικές είναι και οι τιτλοποιήσεις μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE) και άμεσες πωλήσεις χαρτοφυλακίων επιτάχυνση της μείωσης του κινδύνου στον ισολογισμό των τραπεζών φέτος. Τα στοιχεία της ΤτΕΕΛΛ +0,91% δείχνουν ότι ο συνολικός δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων του τομέα μειώνεται κατά περισσότερο από 11 ποσοστιαίες μονάδες μόνο το δεύτερο τρίμηνο φέτος και κατά σχεδόν 20 ποσοστιαίες μονάδες από το 2019.

Με τις τέσσερις συστημικές τράπεζες σε πορεία προς μονοψήφιο δείκτη μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων έως το 2022 και με επαρκή πλέον ικανότητα δανεισμού, αναμένουμε ότι ο τομέας θα συμβάλει σημαντικά στη χρηματοδότηση της οικονομικής ανάκαμψης. Τα στρατηγικά σχέδια των τραπεζών εξαρτώνται από σημαντική καθαρή νέα δανειοδότηση προκειμένου να επιτύχουν μεσοπρόθεσμα τους στόχους άνω του 10%.

Πηγή: Euro2day