You are here

Bελτιωμένα τα μεγέθη της COSMOTE

27/08/2003 15:56
Σημαντική βελτίωση εμφάνισαν τα οικονομικά μεγέθη της COSMOTE στο πρώτο εξάμηνο του έτους.

Tα ενοποιημένα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 114,7 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 15,3%. Στην αύξηση αυτή, όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση της εταιρείας, συνέβαλε η σημαντική μείωση των χρηματοοικονομικών εξόδων στην Αλβανία, ενώ το περιθώριο καθαρού κέρδους διαμορφώθηκε σε 18,4%. "Η εταιρία συνεχίζει να παράγει διψήφιους ρυθμούς ανάπτυξης και υψηλά επίπεδα κερδοφορίας, ενώ παράλληλα ανταποκρίνεται σε όλες τις ρυθμιστικές προκλήσεις. Ακόμη πιο σημαντικά τα οικονομικά αποτελέσματα της COSMOTE αποδεικνύουν την ύπαρξη σημαντικής ικανότητας παραγωγής ρευστότητας, με την οποία στοχεύουμε να πραγματοποιήσουμε τη στρατηγική μας επιδίωξη για επιβράβευση των μετόχων μας μέσω αυξημένων αποδόσεων" δήλωσε μεταξύ άλλων ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Ευάγγελος Μαρτιγόπουλος. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του ομίλου διαμορφώθηκαν στα 263,7 εκατ. ευρώ, ενισχυμένα κατά 11,4% σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2002. Η αύξηση αυτή ήταν σε αντιστοιχία με τις προβλέψεις των αναλυτών. Το περιθώριο κέρδους EBITDA διαμορφώθηκε σε 42,4%, παρά τη μείωση του περιθωρίου κέρδους EBITDA της AMC σε 56,5% από 68,9% πέρυσι.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών, αυξημένος κατά 12,9% σε σχέση με πέρυσι, ανήλθε στα 622,3 εκατ. ευρώ, ως αποτέλεσμα της ισχυρής ανάπτυξης των εγχώριων λειτουργιών και της σταθερότητας στα αποτελέσματα της αλβανικής θυγατρικής, όπως επισημαίνει σε σημερινή ανακοίνωσή της η εταιρία.

Μάλιστα, η ετήσια αύξηση του κύκλου εργασιών θα ξεπερνούσε το 15%, αν δεν μεσολαβούσε η αλλαγή του τρόπου τιμολόγησης του ΟΤΕ για τις κλήσεις από σταθερό προς κινητό, που άρχισε να εφαρμόζεται από τις αρχές του 2003 για όλες τις εταιρίες κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα.

Σε επίπεδο μητρικής εταιρίας, ο κύκλος εργασιών του εξαμήνου διαμορφώθηκε στα 574,6 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 13,8%. Τα καθαρά κέρδη της εισηγμένης ανήλθαν σε 104,1 εκατ. σημειώνοντας άνοδο σε ποσοστό 16,4%, ενώ τα EBITDA της ακολούθησαν επίσης την ανιούσα και ξεπέρασαν τα 235,6 εκατ. (αύξηση 16,3%).

Τα έσοδα από αερόχρονο αυξήθηκαν κατά 14,4%, αυτά από τα μηνιαία πάγια τέλη κατά 13,3%, από τέλη διασύνδεσης κατά 10,6% και από SMS κατά 17%. Τα έσοδα από τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες που αντιπροσωπεύουν τη συντριπτική πλειοψηφία των συνολικών εσόδων αυξήθηκαν κατά 13,1%.

"O βασικός παράγοντας για τη διατήρηση των υψηλών ρυθμών ανάπτυξης της Cosmote (Ελλάδα) είναι η σημαντικά ενισχυμένη κίνηση, η οποία στη διάρκεια του εξαμήνου υπερέβη τα 2,1 δισεκατομμύρια λεπτά, έχοντας σημειώσει αύξηση κατά 32% σε σχέση με πέρυσι", διευκρινίζεται στην ανακοίνωση, η οποία συνεχίζει: "είναι αξιοσημείωτο ότι οι σημαντικές μειώσεις τιμολογίων - 25% κατά μέσο όρο - που πραγματοποιήθηκαν την περασμένη χρονιά με την εισαγωγή των προγραμμάτων προπληρωμένου χρόνου ομιλίας, απορροφήθηκαν από την προαναφερθείσα αύξηση της κίνησης (επίδραση θετικής ελαστικότητας). Ως αποτέλεσμα τα έσοδα από εγχώριες δραστηριότητες αυξήθηκαν κατά 13,8%, ενώ τα έσοδα από αερόχρονο αυξήθηκαν κατά 17,9%".

Τα έσοδα από υπηρεσίες δεδομένων, στις οποίες περιλαμβάνονται τα γραπτά μηνύματα SMS, οι υπηρεσίες WAP, καθώς και άλλες υπηρεσίες, ανέρχονται σε 80,1 εκατ. ευρώ και συμμετέχουν κατά 13% περίπου στα συνολικά ενοποιημένα έσοδα και κατά 14% στα έσοδα από τις εγχώριες δραστηριότητες.
Τα έσοδα της COSMOTE από περιαγωγή εμφανίζονται ενισχυμένα κατά 4% συγκριτικά με πέρυσι, αντιπροσωπεύοντας το 2% του συνολικού κύκλου εργασιών. Η εταιρεία κατά τη διάρκεια του β' τριμήνου του 2003 υπέγραψε επτά νέες συμφωνίες περιαγωγής και έφτασε τις 284 σε 131 χώρες.

Τα ταμειακά διαθέσιμα αυξήθηκαν κατά 128,7 εκατ. ευρώ στο τέλος του εξαμήνου, με αποτέλεσμα ο καθαρός δανεισμός της εταιρίας να έχει μειωθεί σε 233,3 εκατ. ευρώ από 361,3 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2002. Οι επενδύσεις της εταιρίας μειώθηκαν αισθητά και ανήλθαν σε 65,2 εκατ. ευρώ από 127,8 εκατ. ευρώ που ήταν το α' εξάμηνο του 2002, με αποτέλεσμα ο δείκτης Επενδύσεις/ Πωλήσεις να διαμορφωθεί στο 10,5% σε σχέση με 23,2% πέρυσι.

Ο δείκτης μικτού AMOU (μέση μηνιαία χρήση ανά πελάτη σε λεπτά) διαμορφώθηκε στα 101 λεπτά σε σύγκριση με 91 λεπτά το πρώτο εξάμηνο του 2002, γεγονός που οφείλεται στην ισχυρή αύξηση κατά 36 λεπτά της χρήσης που πραγματοποιούν οι πελάτες με συμβόλαιο (περίπου 23% σε ετήσια βάση). Η ανοδική αυτή τάση, εμφανής καθ' όλη τη διάρκεια του 2002 και του 2003, επιβεβαιώνει για ακόμη μία φορά την εκτίμηση της εταιρίας ότι η αύξηση στη χρήση υπηρεσιών φωνής αντιπροσωπεύει τον κύριο μοχλό ανάπτυξης της ελληνικής αγοράς κινητής τηλεφωνίας. Ο δείκτης μικτού ARPU (μέσο μηνιαίο έσοδο ανά πελάτη), διαμορφώθηκε στα ίδια με τα περυσινά επίπεδα, περίπου στα 28 ευρώ.

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2003, η θυγατρική της COSMOTE στην Αλβανία, AMC, συμμετείχε στον ενοποιημένο κύκλο εργασιών της COSMOTE κατά 8% και στα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων & αποσβέσεων (EBITDA) κατά 10,7%.

Ο κύκλος εργασιών της AMC στα τέλη Ιουνίου 2003 ανήλθε στα 49,8 εκατ. ευρώ. Η αύξηση των λειτουργικών εσόδων της εταιρίας (όπως απεικονίζεται στο τοπικό νόμισμα) διαμορφώθηκε σε 11% σε ετήσια βάση, αποδιδόμενη κυρίως στην αύξηση της πελατειακής της βάσης.

Η διείσδυση της κινητής τηλεφωνίας στην Αλβανία, στο τέλος Αυγούστου του 2003, υπολογίζεται σε 32%, από τα υψηλότερα καταγεγραμμένα ποσοστά στη νοτιοανατολική Ευρώπη σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, ως εκ τούτου η τυπική αγορά εμφανίζεται σταθεροποιημένη.