You are here

Δέσμευση για άμεση επανιδιωτικοποίηση της Πειραιώς

12/11/2020 09:32

Με μια ρητή δέσμευση ότι θα επιδιώξει την ταχεία επανιδιωτικοποίηση της Τράπεζας ΠειραιώςΠΕΙΡ -1,71%, προς όφελος της συστημικής σταθερότητας και του δημοσίου συμφέροντος, θα συνοδεύσει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) την ανάδειξή του σε μεγαλομέτοχό της, λόγω μετατροπής των CoCos.

Σήμερα, συνεδριάζει το supervisory board του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (SSM), το οποίο, μεταξύ άλλων, θα ασχοληθεί με το θέμα της καταβολής ή μη από την Πειραιώς του τοκομεριδίου των υπό αίρεση μετατρέψιμων ομολογιών (CoCos), ύψους 165 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για προκαταρκτική απόφαση, η οποία θα πρέπει, εν συνεχεία, να επικυρωθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ, που θα συνεδριάσει την τελευταία εβδομάδα του μήνα.

Από το ξέσπασμα της πανδημίας, ως σήμερα, ο επόπτης έχει αποτρέψει σειρά ευρωπαϊκών τραπεζών από την καταβολή μερισμάτων και κουπονιών, λόγω των συνεπειών της πανδημίας στην ποιότητα των ισολογισμών τους. Με δεδομένες τις ζημιές από τις τιτλοποιήσεις Phoenix και Vega, η Πειραιώς θα «κάψει» κεφάλαιο για να καταβάλει τα 165 εκατ. ευρώ. Επιπρόσθετα, κατά την προηγούμενη πενταετία από την έκδοση των CoCos, ύψους 2,04 δισ. ευρώ, δεν έχει διαφανεί προοπτική αποπληρωμής τους, μέσω οργανικής ή έκτακτης κερδοφορίας.

Αν, λοιπόν, δεν υπάρξει άρδην ανατροπή σκηνικού, η εισήγηση του SSM προς την ΕΚΤ θα είναι να απευθύνει σύσταση μη πληρωμής στο Δ.Σ. της Πειραιώς. Έτσι, θα ανοίξει ο δρόμος, στις αρχές Δεκεμβρίου, για τη μετατροπή των CoCos σε 394,4 εκατ. νέες μετοχές Πειραιώς, οι οποίες θα αποδοθούν στο ΤΧΣ. Το ποσοστό του τελευταίου θα εκτιναχθεί στο 61,3% από 26,4% σήμερα.

Με την μετατροπή, το ΤΧΣ χάνει, πρακτικά, τα λεφτά του καθώς αποκτά τις νέες μετοχές προς 6 ευρώ έκαστη, τη στιγμή που η μετοχή διαπραγματεύεται στα 0,75 ευρώ (κλείσιμο κατά τη συνεδρίαση της 11ης Νοεμβρίου). Επιπρόσθετα, η αξία του υφιστάμενου 26,4%, που κατέχει το ΤΧΣ στην Πειραιώς έχει εξαϋλωθεί, με βάση την τρέχουσα κεφαλαιοποίηση.

Από την άλλη, όμως, ελέγχοντας το 61,3% της Πειραιώς, το Ταμείο έχει τα δικαιώματα ψήφου, για να εγκρίνει σχέδιο, που θα οδηγήσει στην επανιδιωτικοποίηση της Πειραιώς, με τρόπο, ο οποίος θα επιτρέπει τη διατήρηση, αφενός ενός ποσοστού της τάξης του 20%, αφετέρου προσδοκιών για μερική ανάκτηση της ζημιάς, μελλοντικά.

Το Ταμείο θα δεσμευτεί, αμέσως μετά τη μετατροπή των CoCos, για την προώθηση σχεδίου ιδιωτικοποίησης της τράπεζας. Δέσμευση που πιθανώς να συνοδευτεί και από δήλωση της κυβέρνησης προκειμένου να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στο μήνυμα. Για το timing της κίνησης έχουν ξεκινήσει, ήδη, προπαρασκευαστικές ενέργειες, με διαφορές, όμως, στην οπτική των εμπλεκομένων.

Κυρίαρχο σενάριο παραμένει η ιδιωτικοποίηση της τράπεζας σε ορίζοντα 6 ως 12 μηνών, αφού οριστικοποιηθεί το επόμενο σχέδιο συστημικής υποβοήθησης της προσπάθειας των τραπεζών να μειώσουν τα NPEs και υλοποιηθούν δράσεις περαιτέρω μείωσης του κόστους, αξιοποίησης στοιχείων ενεργητικού και τακτοποίησης εκκρεμοτήτων, τις οποίες έχει αναδείξει ο επόπτης (πρόσθετες προβλέψεις).

Με βάση την παραπάνω οπτική, οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές για την Πειραιώς θα γνωρίζουν, πριν την ΑΜΚ την περίμετρο των NPEs της Πειραιώς, που θα ενταχθούν στη συστημική λύση και το πόσο θα στοιχίσει στην τράπεζα.

Υπενθυμίζεται ότι η Πειραιώς έχει, ήδη, υπογράψει δεσμευτική συμφωνία με την Intrum για την τιτλοποίηση Phoenix, μικτής λογιστικής αξίας 1,9 δισ. ευρώ, ενώ έπεται η τιτλοποίηση Vega, μικτής λογιστικής αξίας 5 δισ. ευρώ. Για να ρίξει το NPE ratio σε χαμηλά μονοψήφια επίπεδα, θα απαιτηθεί μια τιτλοποίηση της τάξης των 13 -15 δισ. ευρώ το 2021.

Πηγή: Euro2day