You are here

Δύο δισ. ευρώ «λιμνάζουν» σε 31 εισηγμένες

05/05/2021 09:59

Με βάση τα στοιχεία της της οικονομικής χρήσης 2020, 31 εισηγμένες (κάτι παραπάνω από τις μία στις πέντε) διέθεταν αρνητικό καθαρό δανεισμό (θετικό καθαρό ταμείο), δηλαδή τα διαθέσιμά τους μαζί με τις χρηματοοικονομικές τους επενδύσεις υπερέβαιναν το σύνολο των υποχρεώσεών τους προς τράπεζες και εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης.

Η ύπαρξη αρνητικού καθαρού δανεισμού αποτελεί ένδειξη πολύ ισχυρής ρευστότητας, καθώς -θεωρητικά τουλάχιστον- μια εταιρεία μπορεί να εξοφλήσει άμεσα το σύνολο των δανειακών της υποχρεώσεων και να της απομείνει κάποια ρευστότητα.

Η ύπαρξη θετικού καθαρού ταμείου πέρα από δείκτη ασφάλειας για τη βιωσιμότητα μιας επιχείρησης, προσφέρει και μια σειρά άλλων πλεονεκτημάτων για τους επενδυτές, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται η δυνατότητα μιας εταιρείας: α) Να προχωρήσει σε χρηματικές διανομές (μερίσματα και επιστροφές κεφαλαίου) προς τους μετόχους της β) Να χρηματοδοτήσει επενδυτικά προγράμματα που θα συμβάλλουν στην περαιτέρω ανάπτυξή της.

Οι 31 εισηγμένες του παρατιθέμενου πίνακα, διέθεταν αθροιστικά στις 31/12/2020 θετικό καθαρό ταμείο που υπερέβαινε τα δύο δισ. ευρώ, ενώ λίγες ακόμη εταιρείες έκλεισαν την περασμένη χρονιά με θετικό καθαρό δανεισμό, ο οποίος ωστόσο δεν ξεπέρασε το ένα εκατ. ευρώ.

Υπάρχουν και νεοεισερχόμενες εταιρείες στον πίνακα των εισηγμένων με θετικό καθαρό ταμείο, όπως για παράδειγμα ο Μουσικός Οίκος Νάκα, η Byte ComputerΒΥΤΕ +5,00%s και η ασφαλιστική Interlife (φέτος ξεκίνησε η διαπραγμάτευσή της στο ταμπλό του ΧΑ).

Το ερώτημα πολλών επενδυτών είναι το γιατί οι εταιρείες αυτές -ιδιαίτερα σε περιβάλλον μηδενικών καταθετικών επιτοκίων- δεν μοιράζουν την υπερβάλλουσα ρευστότητά τους στους μετόχους τους, με τις κυριότερες απαντήσεις να είναι η αποφυγή μελλοντικών κινδύνων, η αντίδραση σε έναν πιθανό πόλεμο τιμών από τον ανταγωνισμό και η υλοποίηση υψηλών επενδύσεων στο μέλλον.

Πάντως, εδώ και χρόνια, αρκετές από αυτές τις εισηγμένες εταιρείες (π.χ. ΟΛΠ, ΟΛΘ JUMBO, Πλαστικά Κρήτης, Flexopack, Καρέλιας, Πλαίσιο) καταφέρνουν να συνδυάζουν θετικό καθαρό ταμείο, μερίσματα και υλοποίηση επενδύσεων, βασισμένες στις ισχυρές ελεύθερες ταμειακές ροές που επιτυγχάνουν κάθε χρόνο.

Οι δύο ασφαλιστικές εταιρείες (Ευρωπαϊκή Πίστη, Interlife) χρησιμοποιούν το ταμείο τους για να «χτίζουν» ισχυρούς εποπτικούς δείκτες, ενώ μέσα στη χρονιά τρεις όμιλοι πληροφορικής που έκλεισαν το 2020 με θετικό καθαρό ταμείο (Entersoft, Epsilon Net και Profile) προχώρησαν σε μία τουλάχιστον εξαγορά. Την πρόθεσή της για εξαγορές (πχ Γ.Ε. Δημητρίου) δεν έχει κρύψει και η Quest Holdings.

Εισηγμένες όπως η Centric και η Τεχνική Ολυμπιακή βρίσκονται σε διαδικασία επέκτασης των δραστηριοτήτων τους. Σε σχετικές αναζητήσεις εδώ και χρόνια βρίσκεται επίσης και η Alpha Αστικά Ακίνητα, η οποία ανεβάζει συνεχώς το ύψος των διαθεσίμων της, χωρίς να προχωρεί σε χρηματικές διανομές προς τους μετόχους της.

Η αγορά περιμένει από την Ideal μια ενδεχόμενη κίνηση εξαγοράς, η ΕΧΑΕ μοιράζει στους μετόχους της ποσά υψηλότερα των ετήσιων κερδών της, ενώ η CNL Capital θα χρησιμοποιήσει φέτος το σύνολο του θετικού της καθαρού ταμείου (και μεγαλύτερο ποσό μέσα πιθανότατα από την έκδοση ομολογιακού δανείου) προκειμένου να αυξήσει τον όγκο των εργασιών της.

Τέλος, η Newsphone βρέθηκε στις 31/12/2020 με θετικό καθαρό ταμείο, λόγω των ποσών που κέρδισε μέσα από δικαστικές υποθέσεις εναντίον φορών του Δημοσίου.

Πηγή: Euro2day