You are here

Εγχώρια «καύσιμα» €1 δισ. για μετοχές και ομόλογα

13/02/2020 10:49

Σημαντική πρόσθετη ρευστότητα, που θα μπορούσε να διατεθεί ως ένα ποσοστό σε εγχώριους μετοχικούς και ομολογιακούς τίτλους, μπορεί να προέλθει από την παρατηρούμενη στροφή των επενδυτών προς τα αμοιβαία κεφάλαια, αλλά και από την ανάπτυξη που παρουσιάζουν τόσο τα συνταξιοδοτικά προγράμματα (ατομικά και ομαδικά) του κλάδου ζωής, όσο και ο θεσμός των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης.

Ήδη το Euro2day.gr έχει αναφερθεί στα περίπου 600 εκατ. ευρώ καθαρών κεφαλαιακών εισροών στα αμοιβαία κεφάλαια των εγχώριων ΑΕΔΑΚ μέσα στο 2019, αλλά και στους σαφώς αυξημένους στόχους που έχουν θέσει για φέτος οι συστημικές τράπεζες σε ό,τι αφορά τις πωλήσεις μεριδίων Α/Κ (υποκατάσταση καταθετικών προϊόντων). Οι νέες προβλεπόμενες φετινές εισροές αναμένεται να κατευθυνθούν σε σημαντικό βαθμό σε εγχώρια περιουσιακά στοιχεία και ειδικότερα σε μετοχές του Χρηματιστηρίου της Αθήνας και ελληνικά ομόλογα (κυρίως κρατικά αλλά και εταιρικά).

Παράλληλα, με βάση τα πλέον πρόσφατα στοιχεία του ασφαλιστικού κλάδου (βλέπε μελέτη της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος), η παραγωγή του κλάδου ζωής στο ενδεκάμηνο του 2019 διαμορφώθηκε στο +18,1% (έφτασε στο 1,8 δισ. ευρώ) σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2018, με ενδεικτικά στοιχεία το +42,4% της διαχείρισης συλλογικών συνταξιοδοτικών συμβολαίων (ομαδικά εταιρικά προγράμματα), το +15,2% των προϊόντων ζωής και το +17,4% των προϊόντων ζωής συνδεδεμένων με επενδύσεις.

Όσο και αν -όπως εκτιμάται- πολύ δύσκολα θα επαναληφθούν φέτος οι τόσο υψηλοί περσινοί ρυθμοί ανάπτυξης, οι προοπτικές είναι ανοδικές, κυρίως λόγω της συνειδητοποίησης ολοένα και περισσότερων πολιτών πως θα πρέπει από τώρα να αποταμιεύουν με στόχο μια «αξιοπρεπή» σύνταξη. Η ουσία είναι πως κάθε άνοδος της ασφαλιστικής παραγωγής οδηγεί σε αυξημένα αποθεματικά-επενδύσεις, που δεν μπορεί βέβαια κάποιος να προβλέψει πώς ακριβώς θα κατανεμηθούν, πλην όμως μέχρι σήμερα -κατά μέσο όρο- περίπου το 70% αυτών μετατρέπεται σε ομόλογα (εσωτερικού και εξωτερικού), ενώ το ποσοστό των μετοχικών θέσεων είναι συνήθως μονοψήφιο.

Επίσης, μια σημαντική κεφαλαιακή ένεση που αναμένεται να μας απασχολήσει έντονα κατά τα επόμενα χρόνια είναι τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΤΕΑ), η Ένωση των οποίων (ΕΛΕΤΕΑ) σύναψε πρόσφατα μνημόνιο συνεργασίας με τη Χρηματιστήριο της Αθήνας.

Το ενεργητικό των ΤΕΑ είχε διαμορφωθεί στο 1,595 δισ. ευρώ τον Σεπτέμβριο του 2019, έναντι μόνον 1,136 δισ. ευρώ στο τέλος του 2015. Όπως όλα δείχνουν, τόσο φέτος όσο και κατά τα επόμενα χρόνια, το συνολικό ενεργητικό των ΤΕΑ θα αυξηθεί με υψηλούς ρυθμούς, καθώς ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις-φορείς είτε δημιουργούν το δικό τους Επαγγελματικό Ταμείο (π.χ. τελευταία η ΕΧΑΕΕΧΑΕ 0,00%, η Interlife, o όμιλος Τσάκου, ενώ ετοιμάζεται σχετικά και συστημική τράπεζα), είτε εντάσσουν τους εργαζόμενούς τους σε ήδη υπάρχοντα Ταμεία.

Είναι προφανές ότι δεν μπορεί να προβλεφθεί πού ακριβώς θα τοποθετηθούν οι πρόσθετες κεφαλαιακές εισροές οι οποίες αναμένεται να προκύψουν, ωστόσο στο τέλος του έτους 2017 η μέση διάρθρωση χαρτοφυλακίου των ΤΕΑ ήταν: Ομόλογα 56%, μετοχές 10%, μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων 20% (έμμεσα σε μετοχές και ομόλογα), ακίνητα 1% και άλλες τοποθετήσεις 12%.

Σύμφωνα με κύκλους της αγοράς, ο συνδυασμός των τριών παραπάνω παραγόντων (αμοιβαία κεφάλαια, ασφαλιστικά προϊόντα, ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης) θα μπορούσε να προσδώσει ποσό που προσεγγίζει ακόμα και το 1 δισ. ευρώ μέσα στο 2020! Βέβαια ένα τμήμα αυτού του ποσού θα κατευθυνθεί στο εξωτερικό, ενώ το μεγαλύτερο μέρος του εναπομείναντος κεφαλαίου θα διοχετευθεί κατά σειρά μεγέθους πρώτα σε εγχώρια ομόλογα, μετά σε μετοχές του ΧΑ και τέλος, σε τραπεζικές καταθέσεις και ακίνητα.

Γενικότερα, στη στροφή μέρους των εγχώριων αποταμιεύσεων προς τοποθετήσεις μικρού ή μεγαλύτερου ρίσκου επιδρούν το πολύ χαμηλό ύψος των εγχώριων επιτοκίων αλλά και η πολιτική των ασφαλιστικών εταιρειών να προωθούν επενδυτικά-συνταξιοδοτικά προϊόντα τύπου unit linked.

Πηγή: Euro2day