You are here

Ελλάκτωρ: Αύξηση 24,4% στον ενοποιημένο κύκλο εργασιών

30/03/2015 20:41
Αύξηση 24,4% παρουσίασε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του ομίλου Ελλάκτωρ το 2014, ο οποίος ανήλθε στα 1.544,5 εκατ. ευρώ έναντι 1.241,4 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2013.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων, (EBIT) διαμορφώθηκαν για τη χρήση 2014 στα 56,9 εκατ. ευρώ. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, περιλαμβάνουν (α) απομείωση ποσού 54,2 εκατ. ευρώ συμμετοχών του ομίλου σε εταιρείες μεταλλείων που επιβάρυναν τα αποτελέσματα και (β) έκτακτα μη επαναλαμβανόμενα έσοδα 11,5 εκατ. ευρώ από έργο παραχώρησης. Χωρίς το συνυπολογισμό της προαναφερόμενης απομείωσης αξίας συμμετοχής, αλλά και των εκτάκτων εσόδων, τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης για τη χρήση 2014 θα ανέρχονταν στα 99,5 εκατ. ευρώ.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων, (EBITDA) διαμορφώθηκαν στα 162,6 εκατ. ευρώ έναντι των 181,9 εκατ. ευρώ για τη χρήση 2013, μειωμένα κατά 10,6%.

Λόγω της προαναφερόμενης απομείωσης συμμετοχής σε εταιρείες μεταλλείων, τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε ζημίες 10,8 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 15,6 εκατ. ευρώ. Χωρίς το συνυπολογισμό της προαναφερόμενης απομείωσης αξίας συμμετοχής, αλλά και των έκτακτων εσόδων, τα κέρδη θα ήταν 31,8 εκατ. ευρώ. Τα αποτελέσματα μετά από φόρους για τον όμιλο ήταν ζημίες 33,3 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 49 εκατ. ευρώ το 2013, οι οποίες τότε είχαν προκύψει, λόγω επιβάρυνσης των κερδών μετά από φόρους κατά 24,9 εκατ. ευρώ από την υποχρεωτική αναπροσαρμογή της αναβαλλόμενης φορολογίας που είχε σχηματιστεί έως τις 31.12.2012 με συντελεστή 20% σε νέο συντελεστή 26%. Τέλος, τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε ζημίες 51,6 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 48 εκατ. ευρώ πέρυσι. Τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε ζημίες 0,299 ευρώ έναντι ζημιών 0,278 ευρώ για τη χρήση 2013.

Ειδικότερα:

O κατασκευαστικός κλάδος του ομίλου (κατασκευή και λατομεία) για τη χρήση 2014 παρουσίασε κύκλο εργασιών 1.170,9 εκατ. ευρώ έναντι 892,1 εκατ. ευρώ για τη χρήση 2013, σημειώνοντας αύξηση 31%. Τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης της κατασκευής διαμορφώθηκαν σε ζημίες 31,2 εκατ. ευρώ, λόγω απομείωσης της αξίας συμμετοχής σε εταιρείες μεταλλείων κατά 54,2 εκατ. ευρώ, αναπροσαρμοσμένα, όμως, για την προαναφερόμενη απομείωση αξίας συμμετοχής θα ανέρχονταν σε κέρδη 23 εκατ. ευρώ. Τα αποτελέσματα μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε ζημίες 45,8 εκατ. ευρώ.

Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο της κατασκευαστικής δραστηριότητας του ομίλου παραμένει υψηλό και ανέρχεται σε 3,8 δις ευρώ, με το 53% να προέρχεται από έργα στο εξωτερικό, ενώ υπάρχουν συμβάσεις προς υπογραφή ύψους 555 εκατ. ευρώ.

Ο κλάδος των παραχωρήσεων είχε στη χρήση 2014 ενοποιημένα έσοδα 206,6 εκατ. ευρώ έναντι 221,2 εκατ. ευρώ για τη χρήση 2013, μειωμένα κατά 6,6%. Τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης ανήλθαν σε 66,7 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 1,4% έναντι των 65,8 εκατ. ευρώ για το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι, περιλαμβάνουν, όμως, έκτακτα έσοδα 11,5 εκατ. ευρώ από έργο παραχώρησης. Τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 21 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 10,8 εκατ. ευρώ στη χρήση 2013 (που είχαν προκύψει τότε από την προσαρμογή του φορολογικού συντελεστή στην αναβαλλόμενη φορολογία από 20% σε 26%).

Στον κλάδο του περιβάλλοντος, ο κύκλος εργασιών ανήλθε το 2014 στα 128,1 εκατ. ευρώ έναντι 84,2 εκατ. ευρώ για το 2013, αυξημένος κατά 52%. Τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης ανήλθαν στα 15,5 εκατ. ευρώ έναντι 10 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 54% και τα κέρδη μετά από φόρους στα 10,1 εκατ. ευρώ έναντι 5,8 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 75%.

Ο κλάδος των αιολικών πάρκων παρουσίασε το 2014 ενοποιημένα έσοδα 31,7 εκατ. ευρώ έναντι 37,1 εκατ. ευρώ το 2013, μειωμένα κατά 15%, λόγω συγκυριακά μειωμένων ανεμολογικών δεδομένων. Τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης ανήλθαν στα 13,1 εκατ. ευρώ έναντι 12,7 εκατ. ευρώ πέρυσι, αυξημένα κατά 3%, με το λειτουργικό περιθώριο να διαμορφώνεται για τη χρήση 2014 στο 41,2% έναντι 34,1% πέρυσι. Τέλος, τα κέρδη μετά από φόρους ήταν 3,6 εκατ. ευρώ ίδια περίπου με πέρυσι.

Ο κλάδος της ανάπτυξης ακινήτων παρουσίασε στη χρήση 2014 ενοποιημένα έσοδα της τάξης των 6,3 εκατ. ευρώ έναντι 5,6 εκατ. ευρώ την περυσινή χρήση, αυξημένα κατά 12,5%, μηδενικό αποτέλεσμα εκμετάλλευσης και ζημίες μετά από φόρους 1,4 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 20,8 εκατ. ευρώ.

Ο καθαρός εταιρικός δανεισμός του ομίλου στις 31.12.2014 διαμορφώθηκε στα 414,3 εκατ. ευρώ έναντι 355,3 εκατ. ευρώ στις 31.12.2013.

Σε επίπεδο μητρικής εταιρείας, υπήρξαν έσοδα 0,2 εκατ. ευρώ για τη χρήση 2014, όπως και στην προηγούμενη χρήση 2013. Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων, διαμορφώθηκαν σε ζημίες 1,5 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 17,1 εκατ. ευρώ, επίσης τα προ φόρων σε ζημίες 8,2 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 32,2 εκατ. ευρώ και τα μετά από φόρους σε ζημίες 8,2 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 32,8 την προηγούμενη χρήση 2013.

Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας θα υποβάλει πρόταση στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων για τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2014.