You are here

Επάνοδος στην πλήρη κερδοφορία για την Attica Group

05/03/2015 19:33
Αύξηση 56% παρουσιάζουν τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, αποσβέσεων χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) της εταιρείας Attica Group, θυγατρικής του Ομίλου Marfin Investment Group (MIG). Συγκεκριμένα το 2014 διαμορφώθηκαν στα 42,35 εκατ. ευρώ έναντι 27,15 το 2013. Τα Ενοποιημένα Κέρδη προ Φόρων, Χρηματοδοτικών και Επενδυτικών Αποτελεσμάτων (EBIT) ανήλθαν σε 18,37 εκατ.ευρώ (Κέρδη Ευρώ 2,03 εκατ. το έτος 2013) και τα Κέρδη μετά από φόρους σε 4,27 (Ζημίες 10,13 εκατ.ευρώ το έτος 2013).

Οι ενοποιημένες πωλήσεις της εταιρείας ανήλθαν σε 266,66 εκατ.ευρώ έναντι 260,16 το 2013.

Στα ενοποιημένα αποτελέσματα της Attica Group περιλαμβάνονται έκτακτα κέρδη 4,0 εκατ.ευρώ από την πώληση του πλοίου Blue Star Ithaki καθώς και η μη επαναλαμβανόμενη ζημία 1,45 εκατ.ευρώ από τη συναλλαγματική διαφορά που προέκυψε από την πλήρη εξόφληση αγοράς του πλοίου Blue Star Patmos σε δολάρια Η.Π.Α.

Αντίστοιχα τα αποτελέσματα της χρήσης 2013 περιλαμβάνουν κέρδη από συναλλαγματικές διαφορές 1,65 εκατ. ευρώ.

Οι παράγοντες που συνέβαλαν καθοριστικά στην επάνοδο στην κερδοφορία είναι η αύξηση του κύκλου εργασιών και η αποτελεσματική μείωση του λειτουργικού κόστους καθώς και των εξόδων διοίκησης και διάθεσης. Στη μείωση του λειτουργικού κόστους συνέβαλε η αποτελεσματική διαχείριση των δρομολογίων των πλοίων που είχε ως αποτέλεσμα τη βελτίωση του μεταφορικού έργου ανά δρομολόγιο, καθώς και η υποχώρηση των τιμών των καυσίμων κατά το δ' τρίμηνο του έτους.

Επισημαίνεται ότι η σημαντική βελτίωση των αποτελεσμάτων του Ομίλου επετεύχθη σε ένα αβέβαιο και υφεσιακό οικονομικό περιβάλλον με συνεχώς επιδεινούμενες συνθήκες ρευστότητας, γεγονός που δεν βοηθά την κατανάλωση και πολύ περισσότερο την ανάπτυξη της εγχώριας τουριστικής κίνησης.

Στις 31.12.2014, τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου ανέρχονταν σε 23,94 εκατ. ευρώ έναντι 24,89 την 31η Δεκεμβρίου του 2013.

Ο συνολικός δανεισμός του Ομίλου για το 2014 ανήλθε σε 282,16 εκατ.ευρώ από τα οποία 270,80 εκατ.ευρώ αφορούν μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις και 11,36 εκατ.
βραχυπρόθεσμες. Για το 2013 ο συνολικός δανεισμός ανέρχονταν στα 289,94 εκατ.ευρώ και το μεγαλύτερο μέρος του αποτελούσε βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις. Τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου ανήλθαν στις 31.12.2014 σε 339,82 εκατ.ευρώ και αντιστοιχούν σε 1,77 ευρώ ανά μετοχή της εταιρείας.