You are here

Έρχονται μετοχές «ειδικού τύπου» για κίνητρα στελεχών και deals

19/04/2019 11:02

Τα νέα δεδομένα στη νομοθεσία και πώς θα δίνονται κίνητρα απόδοσης επιχειρηματικών στελεχών. Γιατί οι «ειδικές μετοχές» μπορούν να λειτουργήσουν ως καταλύτης προσέλκυσης νέων δραστηριοτήτων αλλά και για συγχωνεύσεις εταιρειών.

Τη δυνατότητα παροχής κινήτρων σε στελέχη επιχειρήσεων, ή ακόμη και την καταλυτική δράση σε συζητούμενα deals μπορούν να φέρουν οι μετοχές «ειδικού τύπου», που προβλέπονται από τον περυσινό νόμο περί ανώνυμων εταιρειών.

Η αρχή θα γίνει από την εισηγμένη στο ΧΑ Π. Πετρόπουλος (δραστηριοποιείται στον ευρύτερο χώρο των οχημάτων), η οποία μέσα από την έκδοση ειδικών «διαθέσιμων» ή «προνομιούχων» μετοχών προτίθεται να κάνει χρήση των διατάξεων του περυσινού νόμου περί ανώνυμων εταιρειών (Ν.4548/2018) και ειδικότερα των άρθρων 38 και 39.

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή.

Κίνητρα σε στελέχη

Αλήθεια είναι πως σημαντική κινητικότητα παρατηρείται το τελευταίο χρονικό διάστημα στο θέμα της πολιτικής αμοιβών των επιχειρηματικών στελεχών και των διοικήσεών τους, καθώς μεταξύ άλλων:

α) Στον περυσινό νόμο περί ανώνυμων εταιρειών συμπεριλαμβάνεται ένα μεγάλο κεφάλαιο για το συγκεκριμένο θέμα και

β) Έχει ενταθεί το ενδιαφέρον της επενδυτικής κοινότητας γύρω από τα θέματα Εταιρικής Διακυβέρνησης, ιδίως μετά το ξέσπασμα του γνωστού σκανδάλου της Folli Follie.  Σήμερα μάλιστα (19/4/2019) ξεκινά ο διάλογος των φορέων για το σχέδιο νόμου περί Εταιρικής Διακυβέρνησης, προκειμένου η Ελλάδα να προσαρμοστεί στις επιταγές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η ουσία είναι πως το περυσινό θεσμικό πλαίσιο (Νόμος 4548 του 2018, άρθρα 38 και 39) ανοίγει πρόσθετες δυνατότητες αμοιβών και παροχών κινήτρων σε στελέχη και προσωπικό  των εταιρειών, οι οποίες μπορούν να λάβουν τη μορφή μετοχών «νέου τύπου».

Χαρακτηριστικό είναι το απόσπασμα του νόμου 4548/2018 ότι «το καταστατικό μπορεί να ορίζει ότι οι προνομιούχες μετοχές παρέχουν σταθερό μέρισμα ή ότι συμμετέχουν εν μέρει μόνο στα κέρδη της εταιρείας. Χορήγηση άλλων προνομίων περιουσιακής φύσης, συμπεριλαμβανομένης της απόληψης ορισμένου τόκου ή της συμμετοχής, κατά προτεραιότητα, σε κέρδη από ορισμένη εταιρική δραστηριότητα, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο καταστατικό, δεν αποκλείεται».

Και ας έρθουμε τώρα στην περίπτωση της εισηγμένης Π. Πετρόπουλος, η οποία είναι η πρώτη που προτίθεται να εκμεταλλευθεί το νέο θεσμικό πλαίσιο.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της εταιρείας Μιχάλη Μιχαλούτσο, η Π. Πετρόπουλος λειτουργεί με τη δομή ανεξάρτητων επιχειρηματικών μονάδων (business units), οι οποίες σε ορισμένες περιπτώσεις μπορούν να επιλέξουν να λαμβάνουν υποστηρικτικές υπηρεσίες ακόμη και εκτός ομίλου. Η εισηγμένη έχει ουσιαστικά σήμερα δέκα επιχειρηματικές μονάδες.

Οι νέες «ειδικού τύπου» μετοχές που θα εκδοθούν (δεν θα διαπραγματεύονται στο ΧΑ), θα αγοραστούν από τα ηγετικά στελέχη των επιχειρηματικών μονάδων και η απόδοση των μετοχών αυτών θα εξαρτάται:

α) Από την οικονομική επίδοση των επιχειρηματικών μονάδων που οι ίδιοι διοικούν, αλλά και

β) Από μια σειρά άλλων ποιοτικών στόχων, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η μακροχρόνια ανάπτυξη της εταιρείας και όχι για μια πρόσκαιρη εκτίναξη κερδών που δεν θα έχει συνέχεια σε βάθος χρόνου. 

Με άλλα λόγια, όσο μεγαλύτερη ανάπτυξη σημειώνει ένα business unit, τόσο μεγαλύτερη απόδοση θα αποφέρουν οι μετοχές του διευθυντή του!

Ανεξάρτητα πάντως από τις πρόνοιες του νέου θεσμικού πλαισίου, η Π. Πετρόπουλος χρησιμοποιούσε και κατά το παρελθόν ανάλογα εργαλεία κινήτρων, όπως αυτό των «ομολόγων». Μέσω των «ομολόγων», τα στελέχη δάνειζαν με δικά τους χρήματα την εταιρεία, λαμβάνοντας επιτόκιο που σχετιζόταν με την επίδοση της επιχειρηματικής μονάδας που διοικούσαν.

Η διοίκηση της Π. Πετρόπουλος βέβαια, πιστεύει πως όλη αυτή η διαδικασία πρέπει να γίνεται σε συνθήκες ουσιαστικής Εταιρικής Διακυβέρνησης, στην οποία αποδίδει μεγάλη σημασία. Και αυτό γιατί -εκτός των άλλων- στο μέλλον θα λειτουργεί χωρίς κανένας από τους βασικούς της μετόχους (κ.κ. Κων/νος και Ιωάννης Πετρόπουλος) να εργάζεται με οποιονδήποτε τρόπο στην εταιρεία (ούτε καν να συμμετέχει στο διοικητικό της συμβούλιο). Χαρακτηριστικό επίσης στοιχείο είναι ότι από τα εννέα μέλη του Δ.Σ. της Π. Πετρόπουλος, τα επτά είναι ανεξάρτητα.

Καταλύτης σε deals

Σύμφωνα επίσης με στελέχη της αγοράς, η χρησιμότητα μετοχών «ειδικού τύπου» δεν περιορίζεται μόνο στην παροχή κινήτρων προς τα διευθυντικά στελέχη, αλλά μπορεί να επεκταθεί σε άλλους τομείς, όπως π.χ. προκειμένου οι εταιρείες να προσελκύσουν νέες δραστηριότητες ή να απορροφήσουν άλλες επιχειρήσεις.

Για παράδειγμα, μπορεί να επιχείρηση να απορροφηθεί από μια άλλη και να μετατραπεί σε business unit αυτής. Οι μέτοχοι της απορροφόμενης εταιρείας θα μπορούν να λάβουν ως αντάλλαγμα μετοχές ειδικού τύπου της απορροφώσας, προκειμένου να εξακολουθούν να συνδέουν την απόδοση των μετοχών τους με την προηγούμενη δραστηριότητα της εταιρείας τους.

Πηγή: Euro2day