You are here

Εurogroup: Eγκρίνει τα μέτρα ύψους €748 εκ. για το χρέος

18/06/2021 06:47

Η Ευρωομάδα χαιρετίζει την εκτίμηση των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων ότι, παρά τις δύσκολες συνθήκες που προκαλούνται από την πανδημία, η Ελλάδα έχει λάβει τα απαραίτητα μέτρα για να επιτύχει τις συγκεκριμένες μεταρρυθμιστικές της δεσμεύσεις και ότι υπάρχουν οι απαραίτητες προϋποθέσεις για να επιβεβαιώσει την απελευθέρωση της πέμπτη δόση μέτρων για την ελάφρυνση του χρέους (επιτόκια και επιστροφές από  ΑΝFAs/SMPs), σύμφωνα με δήλωση που υιοθέτησαν οι 19 Υπουργοί κατά τη χθεσινή τους συνεδρίαση στο Λουξεμβούργο.

Σε αυτό το πλαίσιο, και με την επιφύλαξη της ολοκλήρωσης των εθνικών διαδικασιών, "η Ομάδα Εργασίας της Ευρωομάδας και το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Διευκόλυνσης Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF) αναμένεται να εγκρίνουν τη μεταφορά ποσών ισοδύναμου εισοδήματος SMP-ANFA και τη μείωση στο μηδέν του επιτοκίου αύξησης περιθώριο για ορισμένα δάνεια του ΕΤΧΣ, συνολικού ύψους 748 εκατομμυρίων ευρώ", ανακοίνωσε το Eurogroup.

Συγκεκριμένα, στη δήλωση που υιοθέτησε το Eurogroup για την Ελλάδα, οι Υπουργοί Οικονομικών  αναφέρουν ότι "η Ευρωομάδα συζήτησε την πρόοδο της Ελλάδας σε σχέση με την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων και τις μακροοικονομικές προοπτικές της, με βάση τη δέκατη ενισχυμένη έκθεση παρακολούθησης που δημοσιεύθηκε στις 2 Ιουνίου."

"Μετά από μια απότομη συρρίκνωση της οικονομικής δραστηριότητας το 2020, οι εαρινές προβλέψεις της Επιτροπής δείχνουν σημαντική οικονομική ανάκαμψη στην Ελλάδα το 2021 και το 2022", σημειώνει το Eurogroup.

"Τα έγκαιρα, στοχευμένα και προσωρινά μέτρα στήριξης που έλαβαν οι ελληνικές αρχές μείωσαν τις επιπτώσεις της πανδημίας στις επιχειρήσεις, τους εργαζομένους και στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. Οι προσπάθειες των αρχών υποστηρίχθηκαν από τα νέα μέσα της ΕΕ που στοχεύουν στη μείωση των επιπτώσεων της πανδημίας και στηρίζουν την οικονομική ανάκαμψη. Τα μέτρα προστασίας της απασχόλησης που ελήφθησαν από την Ελλάδα υποστηρίζονται από την ΕΕ, ιδίως μέσω του νέου μέσου για την υποστήριξη της εργασίας σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης (SURE) και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου", καταγράφεται.

Όπως σημειώνουν οι Υπουργοί, "η αναμενόμενη έναρξη μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων που υποστηρίζονται μέσω της διευκόλυνσης ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της ΕΕ θα παράσχει μια επιπλέον ώθηση στην ανάπτυξη. Η εφαρμογή του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Ελλάδας πρέπει να αποτελέσει τη βάση για την ενοποίηση των προσπαθειών προς την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση", τονίζουν οι Υπουργοί Οικονομικών.

Επιπλέον οι Υπουργοί ζαιρετίζουν την πρόοδο που έχει σημειωθεί με την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων που έχει επιτευχθεί στις δύσκολες συνθήκες της πανδημίας Covid-19.

Συγκεκριμένα, "χαιρετίζουμε", αναφέρουν, "την εφαρμογή και την έναρξη ισχύος της μεγάλης μεταρρύθμισης του ελληνικού πλαισίου αφερεγγυότητας που συμφωνήθηκε πέρυσι".

Χαιρετίζουν επίσης "την εφαρμογή του τρίτου και τελευταίου πυλώνα του Εγγυημένου Ελάχιστου Εισοδήματος (GMI)".

Όπως αναφέρουν "με την εφαρμογή του GMI, η Ελλάδα έχει θέσει σε εφαρμογή ένα αποτελεσματικό και στοχευμένο πλαίσιο για την παροχή κοινωνικής υποστήριξης και εξατομικευμένων υπηρεσιών απασχόλησης, στοχεύοντας έτσι άμεσα σε βελτιώσεις στα επίπεδα φτώχειας".

Άλλοι τομείς στους οποίους έχει επιτευχθεί καλή πρόοδος περιλαμβάνουν "τη διαχείριση ανθρώπινων πόρων του δημόσιου τομέα, ιδίως όσον αφορά τη φορολογική διοίκηση, τις δημόσιες συμβάσεις και τα μέτρα για την ενίσχυση της υλοποίησης μεγάλων δημόσιων επενδυτικών σχεδίων".

Το Εurogroup ωστόσο σημειώνει ότι "η αυξημένη αβεβαιότητα που συνεπάγεται η πανδημία εξακολουθεί να υπογραμμίζει την ανάγκη να αντιμετωπιστούν αποφασιστικά οι υφιστάμενοι μεσοπρόθεσμοι κίνδυνοι και προκλήσεις που εντοπίστηκαν στη 10η έκθεση ενισχυμένης παρακολούθησης".

"Ενθαρρύνουμε τις ελληνικές αρχές να συνεχίσουν και, όπου είναι απαραίτητο, να ενισχύσουν τις προσπάθειές τους όσον αφορά τις μεταρρυθμίσεις του χρηματοπιστωτικού τομέα και να προχωρήσουν στην εφαρμογή του σχεδίου εκκαθάρισης καθυστερούμενων οφειλών", τονίζουν.

Συγκεκριμένα, παρατηρούν ότι "η καθυστέρηση της αναστολής των δικαστικών διαδικασιών προκάλεσε την εκκαθάριση των καθυστερημένων δικαστικών υποθέσεων αφερεγγυότητας και καλούμε τις ελληνικές αρχές να επιταχύνουν τις προσπάθειές τους για τη μείωση των καθυστερήσεων".

Χαιρετίζουν δε σε αυτό το πλαίσιο ότι "η οριζόντια αναστολή των μέτρων επιβολής άρθηκε στις 5 Απριλίου και προσβλέπουμε στην πλήρη επανάληψη αυτής της διαδικασίας".

"Αυτά τα ζητήματα θα συνεχίσουν να παρακολουθούνται στο πλαίσιο της ενισχυμένης εποπτείας", σημειώνουν.

"Αναμένουμε τώρα την ενδέκατη βελτιωμένη έκθεση παρακολούθησης, η οποία αναμένεται να δημοσιευθεί τον Σεπτέμβριο του 2021", καταλήγουν οι Υπουργοί.

ΚΥΠΕ