You are here

ΧΑ: 1,3 δισ. ευρώ «μοίρασαν» 62 εισηγμένες

11/02/2019 16:18

Οι χρηματικές διανομές ύψους 1,3 δισ. ευρώ στις οποίες προχώρησαν οι εισηγμένες εταιρείες του ΧΑ μέσα στο 2018 κατάφεραν ως ένα βαθμό να μετριάσουν τις επιπτώσεις από τη σημαντικότατη υποχώρηση που σημείωσε το ίδιο χρονικό διάστημα τόσο ο Γενικός Δείκτης όσο και η πλειονότητα των μετοχών.

Ειδικότερα (βλέπε στοιχεία του πρώτου παρατιθέμενου πίνακα) το σύνολο των περυσινών χρηματικών διανομών διαμορφώθηκε σε 1,301 δισ. ευρώ, καθώς 62 εταιρείες προχώρησαν σε διανομές μερισμάτων, ή/και σε επιστροφές κεφαλαίου. Αντίθετα, το 2017 είχαν «μοιραστεί» 1,344 δισ. ευρώ από 55 εταιρείες.

Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, το 2018 οι εισηγμένες που «μοίρασαν χρήμα» όχι μόνο ήταν περισσότερες από εκείνες του 2017, αλλά και η μεγάλη πλειονότητα αυτών διένειμε ίδια ή μεγαλύτερα ποσά.

Έτσι, η ελαφρά υποχώρηση του συνολικού ύψους των χρηματικών διανομών το 2018 έναντι εκείνων του 2017 (1,301 έναντι 1,344 δισ. ευρώ, παρά την άνοδο των εταιρικών αποτελεσμάτων) οφείλεται κυρίως στην κίνηση δύο εισηγμένων (ΟΠΑΠ ΟΠΑΠ +0,82%, ΤΙΤΑΝ) να μοιράσουν εκτάκτως το 2017 ποσά σαφώς υψηλότερα από το ύψος των ετήσιων κερδών τους.

Ένα δεύτερο σημαντικό στοιχείο που προκύπτει από τον ίδιο πίνακα είναι πως από το «χαμηλό» του 2013 έως και το 2018 παρατηρήθηκε μεγάλη αύξηση τόσο του αριθμού των εταιρειών που διανέμουν μετρητά στους μετόχους τους (από 38 το 2013 στις 62 το 2018), όσο και των διανεμόμενων χρηματικών ποσών (από 571,2 εκατ. το 2013 σε 1,301 δισ. ευρώ το 2018). Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται τόσο στην αύξηση της εταιρικής κερδοφορίας κατά τη συγκεκριμένη περίοδο, όσο και στην υποχώρηση του αποκαλούμενου κινδύνου χώρας (country risk).

Στον δεύτερο παρατιθέμενο πίνακα, εμφανίζεται η συνολική κεφαλαιοποίηση (χρηματιστηριακή αξία) των εισηγμένων εταιρειών του ΧΑ της 4ης Φεβρουαρίου 2019 (48,513 δισ. ευρώ), η οποία υποχωρεί στα 44,47 δισ. ευρώ, αν δεν συνυπολογιστούν οι πέντε εμπορικές τράπεζες (Alpha, Εθνική, Eurobank, Alpha, Πειραιώς, Attica), οι οποίες άλλωστε δεν έχουν μοιράσει μετρητά στους μετόχους τους κατά την τελευταία δεκαετία.

Έτσι, με βάση το 1,301 δισ. ευρώ των περυσινών χρηματικών διανομών και την τρέχουσα χρηματιστηριακή αποτίμηση των 44,47 δισ. ευρώ, προκύπτει μια μέση μικτή απόδοση χρηματικών διανομών για τους μη τραπεζικούς τίτλους ύψους 2,92%. Η απόδοση αυτή θεωρείται αρκετά ελκυστική σε σύγκριση με το επίπεδο των επιτοκίων των προθεσμιακών τραπεζικών καταθέσεων (γύρω στο 0,4%-0,5%).

Αν και είναι πολύ νωρίς προκειμένου να γίνουν ασφαλείς προβλέψεις για τα ποσά που θα διανεμηθούν στους μετόχους του ΧΑ μέσα στη φετινή χρονιά, αξίζει να επισημανθεί πως τα εταιρικά κέρδη του 2018 διαμορφώθηκαν αρκετά υψηλότερα σε σύγκριση με τα αντίστοιχα του 2017, καθώς και ότι για το 2019 προβλέπεται άνοδος του ελληνικού ΑΕΠ.

Φόροι επί των χρηματικών διανομών

Η μέση απόδοση του 2,92% είναι μεικτή, καθώς δεν συνυπολογίζει την εκάστοτε επιβαλλόμενη φορολογία, η οποία με βάση τα τρέχοντα δεδομένα έχει ως εξής:

• Τα μερίσματα των εταιρειών (εισηγμένων και μη) φορολογούνται στην πηγή τους με 15%. Εξαίρεση αποτελεί το μέρισμα της Τραπέζης της Ελλάδος, το οποίο αρχικά φορολογείται με 29% και το εναπομείναν ποσό με 15%. Τα ποσά αυτά αθροίζονται με τα υπόλοιπα εισοδήματα των κατόχων τους και επιβαρύνονται περαιτέρω με «εισφορά αλληλεγγύης». Οι ΑΕΕΧ (Ανώνυμες Εταιρείες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου) και οι ΑΕΕΑΠ (Ανώνυμες Εταιρείες Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας) δεν επιβαρύνονται με φόρο επί των διανεμόμενων μερισμάτων τους.

• Όσες χρηματικές διανομές δίδονται με τη μορφή επιστροφής κεφαλαίου είναι αφορολόγητες.

• Κάθε Εταιρεία Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών (ΕΚΕΣ, όπως η CNL Capital) έχει μηδενικό φορολογικό συντελεστή επί των κερδών και φορολογείται μόνο το 20% των μερισμάτων που διανέμονται στους μετόχους.

Θα πρέπει, τέλος, να σημειωθεί πως (ενόψει των φετινών βουλευτικών εκλογών) στις προγραμματικές δηλώσεις των δύο μεγαλύτερων πολιτικών κομμάτων, συγκαταλέγεται και η μείωση της φορολογίας στα μερίσματα.

Πηγή: Euro2day