You are here

Χρηματιστήριο: Τι δείχνουν τα αποτελέσματα 52 εισηγμένων

20/04/2021 14:39

Καλύτερη πορεία των εισηγμένων εταιρειών σε σχέση με τις προσδοκίες που υπήρχαν τόσο κατά την άνοιξη όσο και κατά το φθινόπωρο της περυσινής χρονιάς προκύπτει από τη μέχρι τώρα δημοσίευση των ετήσιων αποτελεσμάτων των εισηγμένων εταιρειών.

Αν και μέχρι σήμερα έχουν ανακοινώσει τα περυσινά τους αποτελέσματα μόνο 53 εισηγμένες (πλην εμπορικών τραπεζών και ΑΕΕΧ), το δείγμα είναι ιδιαίτερα επαρκές, όχι μόνο γιατί αφορά περίπου το ένα τρίτο του συνόλου, αλλά και γιατί περιλαμβάνει την πλειονότητα των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων.

Ειδικότερα, όπως προκύπτει και από τα στοιχεία του παρατιθέμενου πίνακα, οι 53 εισηγμένες εταιρείες εμφάνισαν αθροιστικά μείωση κύκλου εργασιών κατά 17,5%, EBITDA κατά 30% και καθαρών κερδών κατά 54%.

Κλάδοι που εμφάνισαν σαφή υποχώρηση ήταν κυρίως αυτοί των διυλιστηρίων (π.χ. Ελληνικά Πετρέλαια και σε παρόμοιο πλαίσιο αναμένεται πως κινήθηκε και η Motor Oil), οι μεταφορές (π.χ. Αεροπορία Αιγαίου, Attica Group), ο ξενοδοχειακός κλάδος, το εμπόριο (π.χ. Jumbo, AS CompanyΑΣΚΟ -0,44% και έμμεσα Lamda Development), τα μάρμαρα (π.χ. Mermeren Kombinat), όπως και οι εταιρείες τα μεγέθη των οποίων επηρεάζονται από τον τουρισμό (π.χ. Autohellas, Μοτοδυναμική).

Μια πρώτη παρατήρηση στις μέχρι τώρα δημοσιευθείσες λογιστικές καταστάσεις είναι πως σε αντίθεση με το 2019, πέρυσι τα αρνητικά έκτακτα αποτελέσματα ήταν πολύ υψηλότερα σε σύγκριση με τα έκτακτα κέρδη.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η πτώση των καθαρών κερδών θα ήταν αρκετά μικρότερη από το 54%, αν δεν προέκυπταν σημαντικά ποσά έκτακτων επιβαρύνσεων και απομειώσεων σε εισηγμένες όπως η ΕΥΔΑΠ, η τσιμεντοβιομηχανία Τιτάν, η Ελλάκτωρ, η Quest Holdings, η Lamda Development, ή ακόμη αν τα κέρδη των Viohalco, ElvalHalcor και Cenergy υπολογίζονταν με βάση τα προσαρμοσμένα κέρδη (δεν λαμβάνουν υπόψη τις μεταβολές στις διεθνείς τιμές των μετάλλων) και όχι με βάση τα λογιστικά.

Επειδή ωστόσο τα αθροιστικά αποτελέσματα επηρεάζονται έντονα από έκτακτους παράγοντες, ή και από τις επιδόσεις λίγων μεγάλων εισηγμένων, αντιπροσωπευτικότερα για τη γενικότερη πορεία των εταιρειών είναι τα παρακάτω στοιχεία:

  • Παρά τις αρνητικές επιπτώσεις της πανδημίας, από τις 53 εισηγμένες, οι 37 εμφάνισαν κέρδη και μόνο οι 16 ζημίες. Όσο και αν αυτή η αναλογία επιδεινωθεί στο τέλος Απριλίου, όταν το σύνολο των εταιρειών θα έχει εκδώσει τις λογιστικές του καταστάσεις, όλα δείχνουν πως οι κερδοφόρες επιχειρήσεις θα είναι περισσότερες από τις ζημιογόνες.
  • Από τις 53 εισηγμένες, οι 20 (περισσότερες από μία στις τρεις) βελτίωσαν την «κάτω γραμμή» των αποτελεσμάτων τους (είτε αύξηση κερδών είτε συρρίκνωση ζημιών), ενώ οι 33 την επιδείνωσαν (είτε μείωση κερδών είτε διεύρυνση ζημιών). Επίσης, από τις 53 εισηγμένες, μόνο οι πέντε εμφάνισαν αρνητικό EBITDA, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται η ΕΥΔΑΠ λόγω έκτακτων απομειώσεων, τα Ελληνικά Πετρέλαια, η Newsphone και η Αεροπορία Αιγαίου.
  • Οι περισσότερες εταιρείες που είχαν πέρυσι προχωρήσει σε χρηματικές διανομές προς τους μετόχους τους αναμένεται να πράξουν αναλόγως και μέσα στο 2021, με το μέχρι τώρα ποσό μερισμάτων και επιστροφών κεφαλαίων που έχει ανακοινωθεί να διαμορφώνεται στο 1,126 δισ. ευρώ (έναντι αθροιστικού ποσού 1,8 δισ. σε ολόκληρο το 2020). Στον δεύτερο παρατιθέμενο πίνακα συγκρίνεται το ύψος των φετινών χρηματικών διανομών σε σχέση με πέρυσι, για όσες εισηγμένες εταιρείες έχουν ανακοινώσει μέχρι τώρα τη σχετική τους πολιτική.

Η εικόνα των περυσινών οικονομικών αποτελεσμάτων θα πρέπει να συμπληρωθεί και από την πορεία των εισηγμένων εταιρειών κατά το πρώτο φετινό τετράμηνο, όπου αρκετοί κλάδοι εμφανίζονται ιδιαίτερα ανθεκτικοί κόντρα στα συνεχιζόμενα περιοριστικά μέτρα (π.χ. αύξηση εξαγωγών, άνοδος ασφαλιστικής παραγωγής, θετικά μηνύματα από πληροφορική, μεταλλουργία και δραστηριότητες που επηρεάζονται από την οικοδομική δραστηριότητα και τις επενδύσεις).

Επιπρόσθετα, αναμένεται βελτίωση του οικονομικού περιβάλλοντος από τον Μάιο και μετά, όταν ελπίζεται ότι θα δούμε σαφή αποκλιμάκωση των περιοριστικών μέτρων.

Πηγή: Euro2day