You are here

Η Κομισιόν ενέκρινε παράταση προγράμματος Hercules για ΜΕΔ

09/04/2021 13:47

Η Κομισιόν ανακοίνωσε ότι ενέκρινε την παράταση του υφιστάμενου ελληνικού συστήματος με στόχο τη στήριξη της μείωσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων των ελληνικών τραπεζών με την προϋπόθεση ότι παραμένει απαλλαγμένο από κρατικές ενισχύσεις.

Σύμφωνα με την Κομισιόν, το υφιστάμενο σύστημα προστασίας περιουσιακών στοιχείων (γνωστό με το όνομα `Hercules΄), εγκρίθηκε από την Κομισιόν τον Οκτώβριο του 2019, για αρχική διάρκεια 18 μηνών. Η Ελλάδα κοινοποίησε στην Κομισιόν το σχέδιό της να παρατείνει το πρόγραμμα για άλλους 18 μήνες, έως τον Οκτώβριο του 2022.

Η Κομισιόν ανακοίνωσε ότι διαπίστωσε ότι, στο πλαίσιο του παρατεταμένου καθεστώτος, το Ελληνικό Δημόσιο θα συνεχίσει να αμείβεται σύμφωνα με τις συνθήκες της αγοράς για τον κίνδυνο που θα αναλάβει, παρέχοντας εγγύηση για το ανώτερο τμήμα των τιτλοποιημένων μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Σύμφωνα με την Κομισιόν, εάν ένα κράτος μέλος παρεμβαίνει όπως θα έκανε ο ιδιώτης επενδυτής, και αμοιβή για τον κίνδυνο που αναλαμβάνεται με τρόπο που θα αποδεχόταν ένας ιδιώτης επενδυτής, τέτοιες παρεμβάσεις δεν αποτελούν κρατική ενίσχυση.

Ως εκ τούτου, η Κομισιόν κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το παρατεταμένο ελληνικό μέτρο δεν συνεπάγεται κρατική ενίσχυση κατά την έννοια των κοινοτικών κανόνων.

Η εκτελεστική αντιπρόεδρος Margrethe Vestager, υπεύθυνη για την πολιτική ανταγωνισμού, δήλωσε ότι "χαιρετίζω την παράταση του συστήματος Hercules, το οποίο ήταν ήδη πολύ επιτυχημένο στην παροχή λύσης συμμόρφωσης στην αγορά για την αφαίρεση μη εξυπηρετούμενων δανείων από τους ισολογισμούς των ελληνικών τραπεζών , χωρίς τη χορήγηση ενίσχυσης ή τη στρέβλωση του ανταγωνισμού. Για να μπορούν οι ελληνικές τράπεζες να συμβάλουν πλήρως στην ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας".

Σύμφωνα με την Κομισιόν το πρόγραμμα "Hercules" έχει σχεδιαστεί για να βοηθά τις τράπεζες στην τιτλοποίηση και τη μετακίνηση μη εξυπηρετούμενων δανείων από τους ισολογισμούς τους. Σύμφωνα με το σχέδιο, ένα ατομικά διαχειριζόμενο, ιδιωτικό όχημα τιτλοποίησης θα αγοράζει μη εξυπηρετούμενα δάνεια από την τράπεζα και θα πουλά χαρτονομίσματα σε επενδυτές.

Το κράτος θα παράσχει δημόσια εγγύηση για τα ανώτερα, λιγότερο επικίνδυνα στοιχεία του οχήματος τιτλοποίησης. Σε αντάλλαγμα, το κράτος θα λάβει αμοιβή με όρους αγοράς. Ο στόχος είναι να προσελκύσει ένα ευρύ φάσμα επενδυτών και να στηρίξει τις τράπεζες στις συνεχείς προσπάθειές τους για μείωση του ποσού των μη εξυπηρετούμενων δανείων στους ισολογισμούς τους.

Η Κομισιόν καταγράφει ότι από την εισαγωγή του συστήματος τον Οκτώβριο του 2019, οι ελληνικές τράπεζες έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο στη μείωση του αποθέματος των μη εξυπηρετούμενων δανείων τους.

Ειδικότερα, η Ελλάδα έχει εκτιμήσει ότι, ως αποτέλεσμα της καθιέρωσης του συστήματος, ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων έχει μειωθεί από 43% στα τέλη του 2019 σε 27% στα τέλη Μαρτίου 2021.

Η παράταση του καθεστώτος για άλλους 18 μήνες θα βασιστεί στην επιτυχία που έχει επιτευχθεί μέχρι στιγμής, με τις τρέχουσες αιτήσεις στο σύστημα τιτλοποίησης να ανέρχονται σε 31,3 δισεκατομμύρια ευρώ (ακαθάριστη λογιστική αξία) μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Η εκτίμηση της Κομισιόν έδειξε ότι οι κρατικές εγγυήσεις καλύπτονται με όρους αγοράς ανάλογα με τον κίνδυνο που αναλαμβάνεται, δηλαδή με τρόπο που θα ήταν αποδεκτός για έναν ιδιωτικό φορέα υπό συνθήκες αγοράς. Όπως και κατά τους πρώτους 18 μήνες εφαρμογής του συστήματος, αυτό διασφαλίζεται ιδίως από τα ακόλουθα στοιχεία:

Πρώτον, ο κίνδυνος για το κράτος θα είναι περιορισμένος, καθώς η κρατική εγγύηση ισχύει μόνο για το ανώτερο τμήμα των στοιχείων που πωλούνται από το όχημα τιτλοποίησης. Ένας ανεξάρτητος οργανισμός αξιολόγησης που έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα καθορίσει τη βαθμολογία της ανώτερης δόσης.

Δεύτερον, η κρατική εγγύηση για την ηλικιακή δόση θα τεθεί σε ισχύ μόνο εάν περισσότερα από τα μισά από τα μη εγγυημένα και ριψοκίνδυνα τμήματα έχουν πωληθεί επιτυχώς σε συμμετέχοντες στην ιδιωτική αγορά. Αυτό θα διασφαλίσει ότι η κατανομή κινδύνου των δόσεων ελέγχεται και επιβεβαιώνεται από την αγορά προτού το κράτος αναλάβει οποιοδήποτε κίνδυνο.

Τρίτον, η αμοιβή του κράτους για τον κίνδυνο που αναλαμβάνεται θα είναι σύμφωνη με την αγορά. Το τέλος εγγύησης θα βασίζεται σε ένα σημείο αναφοράς της αγοράς και θα αντιστοιχεί στο επίπεδο και τη διάρκεια του κινδύνου που αναλαμβάνει το κράτος κατά τη χορήγηση της εγγύησης. Αυτό σημαίνει ότι το τέλος εγγύησης που καταβάλλεται θα αυξάνεται με την πάροδο του χρόνου ανάλογα με τη διάρκεια της έκθεσης του κράτους. Αυτή η δομή αμοιβών, εκτός από το διορισμό εξωτερικού διακομιστή, στοχεύει στην αύξηση της αποτελεσματικότητας της προπόνησης και της πιθανής ανάκτησης των μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Όλα αυτά τα στοιχεία εξακολουθούν να τηρούνται στο παρατεταμένο σχήμα. Σε αυτή τη βάση, η Κομισιόν μπόρεσε να συμπεράνει ότι το μέτρο παραμένει απαλλαγμένο από κρατικές ενισχύσεις κατά την έννοια των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις.