You are here

Η Τράπεζα Πειραιώς βγαίνει πρώτη στις αγορές

07/03/2014 08:35
Η Τράπεζα Πειραιώς ανοίγει πρώτη τον δρόμο προς τις αγορές, με την έκδοση ομολογιακού δανείου ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ, διαμορφώνοντας τις συνθήκες εκείνες που θα επιτρέψουν στο πιστωτικό σύστημα της χώρας να αναζητήσει νέες πηγές ρευστότητας.

Το εγχείρημα χαρακτηρίζεται ως ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς αυτός είναι και ο μόνος υγιής δρόμος για τη χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας, όπως αναφέρουν κύκλοι της αγοράς.

Η Τράπεζα Πειραιώς ανακοίνωσε χθες ότι προγραμματίζει σειρά συναντήσεων με επενδυτές χρέους (fixed income investors) σε επιλεγμένες ευρωπαϊκές πόλεις, όπου θα πραγματοποιήσει roadshow την προσεχή εβδομάδα γι' αυτόν τον σκοπό.

Σε συνέχεια του roadshow θα αποφασιστεί η έκδοση ομολόγου κυρίου χρέους, μέσω δημόσιας προσφοράς στις διεθνείς αγορές, και σε συνάρτηση με τις συνθήκες της αγοράς.

Τούτο σημαίνει πως για το ομόλογο αυτό δεν θα ζητηθούν από τον εκδότη διασφαλίσεις λόγω των υψηλών δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας και της φερεγγυότητας που διαθέτει.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις τραπεζικών πηγών, το κόστος της έκδοσης για την Τράπεζα Πειραιώς λόγω της υποχώρησης των επιτοκίων δεν θα είναι μεγάλο.

Η διαρκής βελτίωση του οικονομικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα και η ισχυρή θέση της Τράπεζας Πειραιώς, επιτρέπουν τον σχεδιασμό επαναδραστηριοποίησης στις αγορές ομολόγων για την άντληση ρευστότητας, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του ελληνικού τραπεζικού κλάδου και της συγκεκριμένης τράπεζας αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση. Σύμβουλοι της έκδοσης αυτής έχουν οριστεί οι BNP Paribas, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs και HSBC.

Η έξοδος

Η τράπεζα στοχεύει να αποκτήσει και πάλι πρόσβαση στη διατραπεζική αγορά (debt capital markets), έπειτα από διάστημα απουσίας όλου του πιστωτικού συστήματος της χώρας επί πέντε συναπτά έτη διαφοροποιώντας περαιτέρω τις πηγές άντλησης ρευστότητάς της, και επιβεβαιώνοντας το θεσμικό της ρόλο στην ελληνική οικονομία.

Τραπεζικοί κύκλοι επισημαίνουν πως εφόσον το πιστωτικό σύστημα της χώρας μπορέσει ανοίξει τον δρόμο προς τις αγορές, θα ακολουθήσει και το ελληνικό δημόσιο. Με αυτόν τον τρόπο θα επιλυθεί σταδιακά και το πρόβλημα δανεισμού της χώρας.

Η επιτυχία του εγχειρήματος, που πραγματοποιείται σε μία κρίσιμη χρονικά στιγμή, θα αποδείξει την εμπιστοσύνη της αγοράς στα ισχυρά μεγέθη που διαμορφώνει σταδιακά το πιστωτικό σύστημα της χώρας, το οποίο μετά την αναδιάρθρωσή του αποκτά τη δυνατότητα να απευθυνθεί ξανά στις αγορές και να απαγκιστρωθεί πλήρως από τους μηχανισμούς ρευστότητας της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Η κίνηση της Τράπεζας Πειραιώς αναστυλώνει το κύρος του πιστωτικού συστήματος και ανοίγει τον δρόμο για παροχή ρευστότητας στην πραγματική οικονομία, η οποία επί πέντε συναπτά έτη αντιμετωπίζει το πρόβλημα της συνεχούς συρρίκνωσης των πιστώσεων.

Εκτιμάται πως την Τράπεζα Πειραιώς δεν θα αργήσουν να ακολουθήσουν και τα άλλα πιστωτικά ιδρύματα, διαμορφώνοντας οι τράπεζες με αυτόν τον τρόπο τις συνθήκες για να αποκαταστήσουν σταδιακά την ομαλή λειτουργία που είχαν προ κρίσης.

Στα 2,53 δισ. ευρώ τα κέρδη του ομίλου το 2013

Στα 2,53 δισ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένης της αρνητικής υπεραξίας από τις εξαγορές ύψους 3,8 δισ., διαμορφώθηκαν τα καθαρά αποτελέσματα από συνεχιζόμενες δραστηριότητες που αναλογούν στους μετόχους του ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς για τη χρήση του 2013. «Οι ελληνικές τράπεζες ισχυρότερες από πλευράς κεφαλαίων και ρευστότητας συνδράμουν στην ορατή πλέον ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας», σχολίασε ο πρόεδρος του Δ.Σ. Μιχάλης Σάλλας. Ο διευθύνων σύμβουλος Σταύρος Λεκκάκος επισήμανε ότι το 2013 ήταν χρονιά-σταθμός για τον όμιλο που ολοκλήρωσε την απορρόφηση έξι τραπεζών και προχωρεί από ισχυρότερη θέση στο 2014. Η επαναλαμβανόμενη προ φόρων και προβλέψεων κερδοφορία του ομίλου ανήλθε σε 731 εκατ. Τα καθαρά έσοδα από τόκους διαμορφώθηκαν στο 1,66 δισ. ευρώ, λαμβάνοντας ώθηση από τη σημαντική αποκλιμάκωση του κόστους των προθεσμιακών καταθέσεων και τον περιορισμό της χρήσης του μηχανισμού ELA. Οι προβλέψεις για μη εξυπηρετούμενα δάνεια διαμορφώθηκαν στα 2,21 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση στο 3% ως ποσοστό των δανείων, έναντι 4,2% το 2012.

Ο δείκτης δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών προς το σύνολο των δανείων του ομίλου διαμορφώθηκε στο 36,6% των συνολικών δανείων στο τέλος Δεκεμβρίου 2013, ενώ το ποσοστό κάλυψης των μη εξυπηρετούμενων δανείων από προβλέψεις ενισχύθηκε στο 51% από 49% τον Σεπτέμβριο. Τα δάνεια προ προβλέψεων και προσαρμογών το 2013 διαμορφώθηκαν σε 76,1 δισ. ευρώ, με τα δάνεια στην Ελλάδα στα 69 δισ. ευρώ και στο εξωτερικό στα 7,1 δις ευρώ (9% του συνόλου). Το μερίδιο αγοράς δανείων της Τράπεζας Πειραιώς στην Ελλάδα ανέρχεται σε 30%. Οι καταθέσεις του ομίλου διαμορφώθηκαν σε 54,3 δισ. ευρώ, στο τέλος του περασμένου έτους, καταγράφοντας οριακή μείωση 1% σε τριμηνιαία βάση, με την τράπεζα να κατέχει την πρώτη θέση στον κλάδο με μερίδιο αγοράς καταθέ­σεων 29%.