You are here

Κλείνει ο κύκλος εξυγίανσης της Εθνικής Τράπεζας

19/03/2022 10:10

Την εκτίμηση της αγοράς ότι διαθέτει το πιο safe story, ως προς την εξυγίανση του χαρτοφυλακίου της από μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα, επιβεβαίωσαν τα αποτελέσματα δ' τριμήνου της Εθνικής, με την τράπεζα να εστιάζει, πλέον, στις χορηγήσεις και την προσφορά νέων υπηρεσιών, που μπορούν να διευρύνουν τα έσοδα από προμήθειες.

Στις 31 Δεκεμβρίου, η Εθνική διέθετε απόθεμα (stock) μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (Non Performing Exposures- NPEs) 2,1 δισ. ευρώ, με συντελεστή κάλυψης από προβλέψεις 77,5%. Τα καθαρά (μετά την αφαίρεση προβλέψεων) NPEs, δηλαδή, έχουν υποχωρήσει σε επίπεδα οριακά χαμηλότερα των 500 εκατ. ευρώ, ενώ η τράπεζα απέχει μόλις 1 δισ. ευρώ από την αντιστοίχιση του NPE ratio με το μέσο ευρωπαϊκό όρο. 

Πέραν των υψηλών προβλέψεων, απόρροια και των υπερκερδών από ανταλλαγές ομολόγων με την Ελληνική Δημοκρατία , η Εθνική διαθέτει καλή ποιότητα μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, καθώς περίπου 800 εκατ. ευρώ από το απόθεμα των 2,1 δισ. ευρώ (σ.σ. το 40%) είναι ρυθμισμένα δάνεια, τα οποία εξυπηρετούνται κανονικά (σ.σ. καθυστέρηση κάτω των 30 ημερών).

Επιπρόσθετα, οι υψηλές προβλέψεις της επέτρεψαν να μην πάρει έξτρα ζημιά, κατά τη ταξινόμηση του χαρτοφυλακίου Frontier II στα προς πώληση περιουσιακά στοιχεία, στο δ' τρίμηνο του 2021.

Η περίμετρος του χαρτοφυλακίου αναμένεται να κινηθεί πέριξ των 900 εκατ. ευρώ, έναντι αρχικής πρόβλεψης για 1,5 δισ. ευρώ, καθώς κατά τη διάρκεια της περσινής χρονιάς δάνεια, που προοριζόταν να ενταχθούν στο χαρτοφυλάκιο, ταξινομήθηκαν στα θεραπευμένα υπό παρακολούθηση. Η Εθνική εμφάνισε το 2021 καθαρή μείωση NPEs από οργανικές δράσεις, στην Ελλάδα, ύψους 0,7 δισ. ευρώ. 

Φέτος, το NPE ratio προβλέπεται να πέσει σε περίπου 6% (1,8 δισ. ευρώ στον όμιλο και 1,6 δισ. ευρώ στην Ελλάδα).

Η εξυγίανση του ισολογισμού συνοδεύεται από ισχυρούς κεφαλαιακούς δείκτες. Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας στο τέλος του 2021 ανήλθε σε 17,5%. Αν συνυπολογιστεί η θετική επίδραση από την πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής και της συμφωνίας με την EVO Payments, αυξάνεται στο 19%.

O Fully Loaded CET 1 ανήλθε στο 14,9%. Η, δε, εξυγίανση του ισολογισμού επιτρέπει τη μείωση του Cost of Risk κάτω από 60 μ.β. Βέβαια, υπάρχει, όπως σε όλες τις εγχώριες τράπεζες, το θέμα της ποιότητας των κεφαλαίων, λόγω της υψηλής συμμετοχή του DTC.

Αυξάνεται η «πίτα» των εξυπηρετούμενων δανείων

Το χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων δανείων στην Ελλάδα διατήρησε τη θετική δυναμική του, ενισχυόμενο κατά 1,4 δισ. σε ετήσια βάση, χάρη στην πιστωτική επέκταση και την «θεραπεία» μη εξυπηρετούμενων δανείων. Έφθασε έτσι στα 25,2 δισ. ευρώ από 23,8 δισ. ευρώ στο τέλος του 2020, χωρίς να συνυπολογίζονται οι senior notes τίτλοι του Frontier I, ύψους 3,1 δισ. ευρώ. 

Ειδικότερα, οι νέες εκταμιεύσεις δανείων ανήλθαν, πέρσι, σε 4,9 δισ. ευρώ (χωρίς να συνυπολογίζονται κορωνοδάνεια), εκ των οποίων τα 2,1 δισ. ευρώ εκταμιεύθηκαν, κατά το τελευταίο τρίμηνο. Λόγω, όμως, των υψηλών αποπληρωμών, οι καθαρές χορηγήσεις ανήλθαν λίγο πάνω από το στόχο της χρονιάς για 1 δισ. ευρώ. Για φέτος και τις επόμενες χρονιές στόχος της τράπεζας είναι να επιτυγχάνει πιστωτική επέκταση 1,5 με 2 δισ. ευρώ ετησίως.

Η επίτευξη πιστωτικής επέκτασης είναι κρίσιμη, λόγω της απώλειας τόκων που επέφερε και επιφέρει η εξυγίανση του ισολογισμού. Τα καθαρά έσοδα από τόκους της Εθνικής παρέμειναν σταθερά το δ' τρίμηνο του 2021, ενώ στο σύνολο της χρονιάς αυξήθηκαν κατά 3%. Τα έσοδα από προμήθειες αυξήθηκαν κατά 10%, ο ρυθμός, όμως, επέκτασης είναι αισθητά χαμηλότερος του ανταγωνισμού.

Η Εθνική ετοιμάζεται να λανσάρει νέες  υπηρεσίες, που εδράζονται στην ανάλυση δεδομένων, αλλά υστερεί αισθητά σε σχέση με τον ανταγωνισμό στις προμήθειες bancassurance, διάθεσης επενδυτικών προϊόντων κά.  Η πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής και οι πιθανές αλλαγές στην προώθηση ασφαλιστικών προϊόντων μέσω των τραπεζικών δικτύων ίσως βοηθήσουν προς αυτή την κατεύθυνση.

Η σημαντική περιστολή των δαπανών προσωπικού (-12% σε ετήσια βάση), η μείωση των προβλέψεων ( σ.σ. το κόστος πιστωτικού κινδύνου διαμορφώθηκε στις 68μ.β. επί του μέσου όρου δανείων μετά από προβλέψεις το δ' τρίμηνο 2021) και τα κέρδη από χρηματοοικονομικές πράξεις και λοιπά έσοδα (404 εκατ. το 2021) «μακιγιάρουν» προς το παρόν το ζήτημα της δημιουργίας υψηλότερων εσόδων, τα οποία να αντιστοιχούν στην έκταση και την ποιότητα του ισολογισμού της. 

Πηγή: Euro2day.gr