You are here

Νέα προειδοποίηση Στουρνάρα για πλεόνασμα και αγορές

18/06/2019 17:15

Επιμένει η ΤτΕ ότι το πρωτογενές πλεόνασμα θα κινηθεί φέτος στο 2,9% του ΑΕΠ, κάτω από τον στόχο. Ζητά τη διαφύλαξη της εμπιστοσύνης των αγορών και αλλαγές στην φορολογία για να τονωθεί η ανάπτυξη. Οι οκτώ προτάσεις πολιτικής

Η διαφύλαξη της εμπιστοσύνης των αγορών αναγορεύεται σε υπ’ αριθμόν ένα ζητούμενο για τη διατηρήσιμη επάνοδο της ελληνικής οικονομίας στην κανονικότητα στην έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος για την Χρηματοπιστωτική Σταθερότητα.

Η ΤτΕΕΛΛ +1,06% μάλιστα σημειώνει πως μονόδρομο προς αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει να αποτελεί η διαφύλαξη του κύρους και της αξιοπιστίας της οικονομικής πολιτικής τονίζοντας πως είναι απαραίτητη η διατήρηση των μέχρι σήμερα δημοσιονομικών επιτευγμάτων.

Στην έκθεση η ΤτΕΕΛΛ +1,06% επαναλαμβάνει πρόσφατες εκτιμήσεις τις οποίες είχε μεταφέρει ο Διοικητής της ΤτΕΕΛΛ +1,06% Γιάννης Στουρνάρας σύμφωνα με τις οποίες μετά το επεκτατικό πακέτο μέτρων της κυβέρνησης τον Μάιο, το πρωτογενές πλεόνασμα φέτος δεν θα είναι 3,5% του ΑΕΠ όπως προβλέπει η μεταμνημονιακή συμφωνία με τους δανειστές αλλά 2,9% του ΑΕΠ.

«Για το 2019, σύμφωνα με τις προβλέψεις της Τράπεζας της Ελλάδος με βάση τα διαθέσιμα μέχρι σήμερα δημοσιονομικά στοιχεία και υπό την προϋπόθεση της πλήρους εκτέλεσης του σκέλους των δαπανών του προϋπολογισμού, προκύπτει δημοσιονομικό κενό ύψους 0,6% του ΑΕΠ. Ειδικότερα, για το 2019 η πρόβλεψη της Τράπεζας της Ελλάδος με τα μέχρι τώρα διαθέσιμα στοιχεία είναι πρωτογενές πλεόνασμα 2,9% του ΑΕΠ έναντι στόχου 3,5% του ΑΕΠ (σε όρους ενισχυμένης εποπτείας).

Στην ίδια κατεύθυνση εξάλλου κινείται και η πρόβλεψη του ΟΟΣΑ για την Ελλάδα, σύμφωνα με την οποία το δημοσιονομικό αποτέλεσμα του 2019, συνυπολογίζοντας τις νέες παρεμβάσεις, προβλέπεται οριακά πλεονασματικό γεγονός που παραπέμπει σε δημοσιονομικό κενό σε όρους ενισχυμένης εποπτείας.

Τα παραπάνω συμπεράσματα συμμερίζεται και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην τρίτη έκθεσή της στο πλαίσιο της ενισχυμένης εποπτείας. Σύμφωνα με την έκθεση τα νέα μέτρα θέτουν σε κίνδυνο την επίτευξη του δημοσιονομικού στόχου το 2019 και τα επόμενα έτη.

Αναφέρεται εξάλλου ότι ο δημοσιονομικός χώρος που προβλέπεται στο Πρόγραμμα Σταθερότητας 2019 οφείλεται στην προϋπόθεση υποεκτέλεσης του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων».

Καταγράφοντας τις εξελίξεις στο μέτωπο των αποδόσεων των ελληνικών ομολόγων, με την ανοδική κίνηση μετά την ανακοίνωση των επεκτατικών μέτρων και τη ραγδαία αποκλιμάκωση των τελευταίων εβδομάδων η ΤτΕΕΛΛ +1,06%σημειώνει πως «η εδραίωση της εμπιστοσύνης των αγορών στις προοπτικές ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας θεωρείται ο πλέον κρίσιμος παράγοντας για τη διατηρήσιμη επάνοδο στην κανονικότητα. Η διαφύλαξη του κύρους και της αξιοπιστίας της οικονομικής πολιτικής είναι μονόδρομος προς την κατεύθυνση αυτή. Για την ενίσχυση του σκοπού αυτού, απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η διατήρηση των έως τώρα δημοσιονομικών επιτευγμάτων».

Υπό το πρίσμα αυτό, η ΤτΕΕΛΛ +1,06% κρίνει « επιτακτική» την ανάγκη αναδιάταξης του δημοσιονομικού μίγματος προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης της οικονομικής δραστηριότητας με διατηρήσιμα αποτελέσματα σημειώνοντας πως θεωρείται αναγκαία «η ανακατανομή της δημόσιας δαπάνης προς εκείνες τις κατηγορίες που επιφέρουν μόνιμο αναπτυξιακό αποτέλεσμα, όπως είναι οι δημόσιες επενδύσεις».

Ειδικότερα, τονίζεται στην έκθεση «είναι απαραίτητο να ενταθούν οι προσπάθειες καταπολέμησης της παραοικονομίας, της φοροδιαφυγής και της αδήλωτης εργασίας, ώστε να διευρυνθεί η φορολογική βάση και να δημιουργηθούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις για τη μείωση των φορολογικών συντελεστών, η οποία θα τονώσει την οικονομική δραστηριότητα και θα επιταχύνει την ανάπτυξη. Η μείωση των φορολογικών συντελεστών, σε συνδυασμό με την ενδυνάμωση του φοροεισπρακτικού μηχανισμού, ο εξορθολογισμός και η καλύτερη στόχευση των δαπανών ώστε να διοχετεύονται οι πόροι σε τομείς με πολλαπλασιαστικά οφέλη για την οικονομία, καθώς και η αποτελεσματική αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας θεωρούνται πρωταρχικοί στόχοι για την προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων που θα τροφοδοτήσουν έναν ενάρετο κύκλο ανάπτυξης».

Στην έκθεση διατυπώνονται και συγκεκριμένες κατευθύνσεις οι οποίες αφορούν:

α) την ενίσχυση των ηλεκτρονικών συναλλαγών ως μέσου περιορισμού της φοροδιαφυγής και βελτίωσης της φορολογικής συμμόρφωσης,

β) την εντατικοποίηση των φορολογικών ελέγχων,

γ) την άμεση εφαρμογή του ηλεκτρονικού περιουσιολογίου,

δ) την επέκταση του θεσμού των συμπράξεων δημόσιου-ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ) σε τομείς όπως η παιδεία, η υγεία και η κοινωνική ασφάλιση,

ε) την ταχύτερη απορρόφηση των κοινοτικών πόρων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων,

στ) την κατάλληλη νομοθεσία για τις χρήσεις γης,

ζ) την υιοθέτηση πολιτικών που ενθαρρύνουν την έρευνα και την καινοτομία, διευκολύνουν τη διάχυση της τεχνολογίας και ενισχύουν την επιχειρηματικότητα και

η) την αποτελεσματικότερη λειτουργία του Κράτους.

Πηγή: Euro2day