You are here

Οι εισηγμένες, τα εξάμηνα και ο φόβος της «χαριστικής βολής»

16/09/2020 09:41

Με έντονο ενδιαφέρον αναμένονται τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου των εισηγμένων εταιρειών που θα δημοσιευθούν έως το τέλος Σεπτεμβρίου.

Ο πρώτος και προφανής λόγος είναι προκειμένου να διαπιστωθεί το πόσο επηρεάστηκε η πορεία κάθε εταιρείας από την τρέχουσα πανδημία. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, περίπου η μία στις πέντε μη τραπεζικές εισηγμένες δεν θα δείξει σημάδια ουσιαστικού επηρεασμού (πολλές εξ αυτών θα εμφανίσουν μάλιστα βελτιωμένη κερδοφορία), ενώ η πλειονότητα των υπολοίπων θα εμφανίσει επιδείνωση οικονομικών επιδόσεων, η οποία ωστόσο θα δείχνει διαχειρίσιμη. Ακόμη όμως και μετά τη δημοσίευση των εξαμηνιαίων αποτελεσμάτων, οι επενδυτές δεν θα έχουν αποκτήσει πλήρη εικόνα του επηρεασμού των εισηγμένων εταιρειών από την πανδημία, καθώς:

  • Αρκετές εταιρείες εμφανίζουν θετική εποχικότητα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, άρα παραδοσιακά τα αποτελέσματα εξαμήνου δεν είναι αντιπροσωπευτικά για την πορεία ολόκληρης της χρονιάς.
  • Υπάρχουν επιχειρηματικοί κλάδοι στους οποίους αναμένονται κρατικές ενισχύσεις, των οποίων όμως το ύψος δεν είναι ακόμη γνωστό.
  • Τα εξαμηνιαία αποτελέσματα δεν εμφανίζουν αντιπροσωπευτικά την πορεία των πωλήσεων που ακολούθησε το lockdown του διμήνου Μαρτίου-Απριλίου. Δηλαδή, σε αρκετές εταιρείες οι απώλειες του πρώτου εξαμήνου σε κάποιο βαθμό ανακτώνται μήνα με τον μήνα και σε γενικές γραμμές, τα αποτελέσματα του δεύτερου μισού του 2020 προβλέπονται καλύτερα από αυτά του πρώτου, με την επιφύλαξη κάποιου νέου απρόοπτου γεγονότος.

Οι αδύναμοι κρίκοι

Ο δεύτερος λόγος για τον οποίον αναμένονται με ενδιαφέρον οι εξαμηνιαίες λογιστικές καταστάσεις αφορά τις πλέον αδύναμες εισηγμένες εταιρείες και ειδικότερα:

  1. Τα νέα «ανοίγματα» που δημιουργήθηκαν σ’ αυτές εξαιτίας της πανδημίας.
  2. Τη στάση που θα κρατήσουν οι ορκωτοί ελεγκτές σε ζητήματα τα οποία αφορούν απομειώσεις ή ακόμη και το λεγόμενο «going concern» (δυνατότητα ομαλής συνέχισης της λειτουργίας μιας εταιρείας).

Συγκεκριμένα, οι ορκωτοί ελέγχουν κάθε εξάμηνο την αξία των περιουσιακών στοιχείων κάθε εταιρείας, όπως π.χ. το αν αποτιμώνται εύλογα οι απαιτήσεις (πελάτες), τα αποθέματα, τα ακίνητα, τα άυλα πάγια και οι θυγατρικές της, ωθώντας συχνά τις διοικήσεις να προχωρήσουν σε απομειώσεις αυτών των περιουσιακών στοιχείων, δημιουργώντας λογιστικά έξοδα και ψαλιδίζοντας το ύψος των ιδίων κεφαλαίων μιας εισηγμένης.

Επίσης, σε ακραίες περιπτώσεις, ο ορκωτός ελεγκτής μπορεί να μην εγκρίνει το «going concern», οπότε το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων μιας εταιρείας θα πρέπει να αποτιμηθεί σε αξίες άμεσης ρευστοποίησης, οι οποίες είναι συνήθως πολύ χαμηλότερες από αυτές που αναγράφονται μέχρι σήμερα στα λογιστικά βιβλία.

Ο φόβος αρκετών επενδυτών είναι ότι σε περιπτώσεις εταιρειών που ήδη αντιμετώπιζαν σοβαρά οικονομικά προβλήματα, η πανδημία θα μπορούσε να αποτελέσει τη χαριστική βολή, καθώς μεταξύ άλλων η γενικότερη επιδείνωση του οικονομικού περιβάλλοντος θα μπορούσε να αναγκάσει τους ορκωτούς ελεγκτές να προχωρήσουν σε ακόμη πιο επώδυνες παρατηρήσεις.

«Λάδι στη φωτιά» έχει ρίξει και η υπόθεση της MLSΜΛΣ 0,00%, όπου η Επιτροπή Λογιστικών Ελέγχων και Τυποποίησης «έβγαλε στη σέντρα» τον ορκωτό ελεγκτή για τον τρόπο αποτίμησης του άυλου παγίου ενεργητικού της εισηγμένης. Γενικότερα, η ΕΛΤΕ, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και άλλοι φορείς έχουν διαμηνύσει πως ο έλεγχος των εταιρειών θα πρέπει να είναι ουσιαστικός και να μην επιτρέπει να κρύβονται… σκουπίδια κάτω από το χαλί, όπως αρκετές φορές έχει συμβεί μέχρι σήμερα. Μέσα σ’ αυτό το περιβάλλον, λοιπόν, κάποιοι φοβούνται μήπως ορισμένοι ελεγκτές φανούν… βασιλικότεροι του βασιλέως.

Από την άλλη πλευρά, ωστόσο, επικρατεί μια διεθνής τάση επιείκειας σε ό,τι αφορά τους ελέγχους εν καιρώ πανδημίας, από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης που βαθμολογούν την πιστοληπτική ικανότητα των κρατών, έως την ΕΚΤ που επιβλέπει τις τράπεζες και τους ορκωτούς που ελέγχουν τις εταιρείες.

«Σίγουρα οι ορκωτοί ελεγκτές θα πρέπει να κάνουν σωστά τη δουλειά τους, αποτυπώνοντας την πραγματικότητα, ωστόσο δεν θα πρέπει να εξαντλήσουν την αξιολόγησή τους στην εικόνα του δεύτερου φετινού τριμήνου, όταν όλος ο πλανήτης ήταν κλεισμένος στα σπίτια του και τα ΑΕΠ των περισσότερων χωρών κατέγραφαν διψήφιο ποσοστό πτώσης», δηλώνει στο Euro2day.gr γνωστός παράγοντας της αγοράς.

Άλλωστε το μεγαλύτερο πρόβλημα των υπερχρεωμένων εταιρειών που επλήγησαν παράλληλα από την πανδημία δεν είναι οι παρατηρήσεις του ορκωτού ελεγκτή, αλλά το πώς θα πείσουν τις τράπεζες για νέα δάνεια και τους προμηθευτές τους για πρόσθετες πιστώσεις. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι έχουν ενταθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα οι πωλήσεις τραπεζικών δανείων (με μεγάλο discount) σε επενδυτές, γεγονός που συχνά οδηγεί και σε μετοχικές ανακατατάξεις τις εισηγμένες εταιρείες.

Πηγή: Euro2day