You are here

Οι κρίσιμες λεπτομέρειες για την αύξηση κεφαλαίου της Πειραιώς

16/04/2021 08:59

Τις κρίσιμες λεπτομέρειες μια αύξησης κεφαλαίου, η οποία έχει προαναγγελθεί από τον περασμένο Νοέμβριο, καλείται να αποφασίσει σήμερα το Διοικητικό Συμβούλιο της Πειραιώς Financial Holdings, εταιρείας συμμετοχών του ομίλου Πειραιώς.

Μέχρι σήμερα, η αγορά γνωρίζει ότι η αύξηση κεφαλαίου (ΑΜΚ) θα έχει ύψος τουλάχιστον 1 δισ. ευρώ, θα διενεργηθεί με πλήρη κατάργηση των δικαιωμάτων προτίμησης  και διάθεση των νέων μετοχών, μέσω συνδυασμένης προσφοράς (ιδιωτική τοποθέτηση στο εξωτερικό- δημόσια εγγραφή αποκλειστικά για Έλληνες επενδυτές).

Γνωρίζει, επίσης, ότι οι υφιστάμενοι μέτοχοι υφίστανται συντριπτική απίσχναση (dilution), ως απόρροια του συνδυασμού κατάργησης των δικαιωμάτων προτίμησης και του εμπροσθοβαρούς σχηματισμού ειδικού αποθεματικού 4,93 δισ. ευρώ, για συμψηφισμό ζημιών από το επιθετικό πρόγραμμα εξυγίανσης του ισολογισμού (Πειραιώς: Τιτλοποιήσεις και πωλήσεις δανείων 12,5 δισ. ευρώ).

Τέλος, η διοίκηση της Πειραιώς έχει ανακοινώσει ότι εξετάζει την παροχή προτιμησιακής μεταχείρισης των Ελλήνων υφιστάμενων μετόχων της, κατά την κατανομή των νέων μετοχών της δημόσιας προσφοράς (ελληνικό σκέλος της συνδυασμένης προσφοράς), προκειμένου να τους δοθεί η δυνατότητα να διατηρήσουν αμετάβλητο το ποσοστό τους, μετά την ολοκλήρωση της ΑΜΚ.

Σήμερα, το Δ.Σ. καλείται, βάσει της εξουσιοδότησης που του παρείχε η έκτακτη γενική συνέλευση, να αποφασίσει τυπικά την ΑΜΚ και να εξειδικεύσει τους όρους της. Δηλαδή, τον αριθμό των νέων μετοχών, που θα εκδοθούν, το εύρος τιμής για την ιδιωτική τοποθέτηση, το χρονοδιάγραμμα καθώς και την ημερομηνία, στην οποία κατοχυρώνουν οι υφιστάμενοι εγχώριοι μέτοχοι προτιμησιακή μεταχείριση, κατά την κατανομή του ελληνικού βιβλίου.

Επιπρόσθετα, θα καθορίσει τα κριτήρια κατανομής, μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών επενδυτών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρόκειται για μείζονα λεπτομέρεια, καθώς από τα ποιοτικά κριτήρια, που θα τεθούν, για το σκέλος της ιδιωτικής τοποθέτησης σε ξένους επενδυτές, κρίνεται, ως ένα βαθμό, το ενδεχόμενο εισόδου βασικού επενδυτή ή ομάδας βασικών επενδυτών.

Ως και 1,25 δισ. ευρώ τα κεφάλαια που θα αντληθούν

Το ύψος της αύξησης κεφαλαίου εκτιμάται ότι θα ανέρχεται σε τουλάχιστον 1 δισ. ευρώ. Δεδομένης της υψηλής ζήτησης, που καταγράφουν, σύμφωνα με πληροφορίες, Goldman Sachs, UBS, αλλά οι υπόλοιπες ξένες και εγχώριες τράπεζες και χρηματιστηριακές, που θα πλαισιώσουν το σχήμα, η Πειραιώς ενδέχεται να αντλήσει ως και 1,25 δισ. ευρώ.

Αν τα νέα κεφάλαια κινηθούν μεταξύ 1 με 1,25 δισ. ευρώ, η ενσώματη καθαρή θέση της τράπεζας, μετά την ΑΜΚ και την εξυγίανση, θα ανέλθει, σύμφωνα με αναλυτές, μεταξύ 4,6 με 4,85 δισ. ευρώ. Στόχος των συμβούλων και της διοίκησης της Πειραιώς Financial Holdings είναι η τιμή διάθεσης, ως προς την ενσώματη λογιστική αξία (price/tangible book value), να είναι ανταγωνιστική, έναντι των επιπέδων στα οποία διαπραγματεύονται Eurobank, ETE (p/tbv περίπου 0,54).

Αυτό σημαίνει ότι η αποτίμηση της τράπεζας, ως προς την ενσώματη καθαρή θέση, δεν θα ξεπερνά αισθητά τα επίπεδα του 0,30. Για να σηκώσει η Πειραιώς 1,25 δισ. ευρώ με p/tbv μεταξύ 0,27 με 0,30, η τιμή διάθεσης μπορεί να κινηθεί μεταξύ 1 ευρώ (η νέα ονομαστική αξία) με 2 ευρώ.

Τα περιθώρια, όμως, μπορεί να αποδειχθούν ακόμη πιο στενά, εφόσον η κεφαλαιοποίηση της τράπεζας διατηρηθεί ως την έναρξη της δημόσιας προσφοράς στα επίπεδα των 200 με 240 εκατ. ευρώ.

Κλειδί ο χρόνος κατοχύρωσης της προτιμησιακής μεταχείρισης

Απαντώντας σε ερώτηση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η διοίκηση της Πειραιώς επιβεβαίωσε ότι προτίθεται να προτείνει στο Δ.Σ. την υιοθέτηση συστήματος προνομιακής μεταχείρισης των Ελλήνων υφιστάμενων μετόχων (ειδικών και μη επενδυτών), κατά την κατανομή των μετοχών, που θα διατεθούν μέσω της δημόσιας προσφοράς ( ελληνικό σκέλος της συνδυασμένης προσφοράς).

Ειδικότερα, θα δοθεί η δυνατότητα να λάβουν όσες νέες μετοχές απαιτούνται για να διατηρήσουν αμετάβλητο το ποσοστό τους στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας συμμετοχών, μετά την ΑΜΚ.

Αν, όπως κυκλοφορεί, το δικαίωμα κατοχυρώνεται την αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση από την έναρξη της δημόσιας προσφοράς, είναι πιθανόν η κεφαλαιοποίηση της Πειραιώς Financial Holdings να διατηρηθεί μεταξύ 200 με 240 εκατ. ευρώ, ως και την έναρξη της ΑΜΚ. Κάτι τέτοιο αυξάνει τον αριθμητή στη σχέση p/tbv και στενεύει το εύρος στο οποίο μπορεί να κινηθεί η τιμή διάθεσης.

Μεταξύ 21 με 23 Απριλίου η συνδυασμένη προσφορά

Η συνδυασμένη προσφορά αναμένεται να ξεκινήσει στις 21 Απριλίου, εφόσον εγκριθεί, τις προσεχείς ημέρες, το ενημερωτικό δελτίο, ώστε να μπορεί να διατεθεί από την Τρίτη 20 Απριλίου. Το βιβλίο για την ιδιωτική τοποθέτηση στο εξωτερικό και τη δημόσια προσφορά στην Ελλάδα θα μείνει ανοικτό ως τις 23 Απριλίου.

Η τιμή, που θα προκύψει από το βιβλίο προσφορών, θα αποτελέσει και την τελική τιμή διάθεσης για την δημόσια προσφορά στην Ελλάδα. Υπενθυμίζεται ότι οι συμμετέχοντες στην ελληνική προσφορά θα εγγράφονται στο ανώτατο όριο του εύρους τιμών, αλλά το οριστικό ποσό εγγραφής τους θα υπολογίζεται με την τελική τιμή διάθεσης. Η απόφαση για τη κατανομή των νέων μετοχών και την ολοκλήρωση της ΑΜΚ αναμένεται εντός του πρώτου 10ημέρου του Μαίου.

Κατανομή 10% με 12% των νέων μετοχών στην Ελλάδα

Περίπου το 10% με 12% των νέων μετοχών, εκτιμάται ότι θα διατεθούν σε Έλληνες – ειδικούς και μη επενδυτές- μέσω δημόσιας προσφοράς. Το τελικό ποσοστό της κατανομής θα καθοριστεί από το Δ.Σ., με κριτήριο το ποσοστό που κατέχουν οι εγχώριοι μέτοχοι.

Εφόσον «κλειδώσει» η παροχή προτιμησιακής μεταχείρισης των υφιστάμενων Ελλήνων μετόχων, κατά την κατανομή των μετοχών, εκτιμάται ότι το συντριπτικό μέρος της προσφοράς θα καλυφθεί από αυτούς. Η παραπάνω πεποίθηση συντηρεί την τιμή της μετοχής σε αισθητά υψηλότερα επίπεδα από τα αυτά στα οποία εκτιμάται ότι θα διενεργηθεί η αύξηση κεφαλαίου.

Όπως έχει διευκρινίσει η Πειραιώς εάν η εγγραφή υφιστάμενου μετόχου υπερβαίνει την αναλογία συμμετοχής του στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας (υπερεγγραφή), τότε θα ικανοποιείται κατά προτεραιότητα μόνο το τμήμα που αντιστοιχεί στην pro rata συμμετοχή του. Το μέρος της εγγραφής, που δεν θα ικανοποιηθεί, θα αθροίζεται μαζί με όλες τις υπόλοιπες εγγραφές (παλαιοί και νέοι εγγραφόμενοι μέτοχοι) και θα ικανοποιείται αναλογικά, εφ’ όσον υπάρχουν αδιάθετες μετοχές.

Anchor investor και ΤΧΣ

Το αν θα προκύψει από την ιδιωτική τοποθέτηση βασικός επενδυτής ή ομάδα βασικών επενδυτών για τον όμιλο Πειραιώς, θα το μάθει η αγορά, μετά την ολοκλήρωση της κατανομής.

Παρ' ότι η δομή της ΑΜΚ δεν θέτει ως προτεραιότητα την ανάδειξη βασικού, όπως είχε γίνει στην περίπτωση της ΑΜΚ της Eurobank, το 2014, δεν την καθιστά απαγορευτική, εφόσον το Δ.Σ, κατά τη σημερινή του συνεδρίαση, θέσει ποιοτικά κριτήρια που να διευκολύνουν τυχόν ενδιαφέρον αξιόπιστων επενδυτών.

Το ΤΧΣ από την πλευρά του θα διατηρήσει τουλάχιστον το 26,42% του μετοχικού κεφαλαίου της Πειραιώς μετά την ΑΜΚ, όπως αποκάλυψε η στήλη Χαμαιλέων. Υπενθυμίζεται ότι το ΤΧΣ κατείχε το 26,42% της Πειραιώς πριν τη μετατροπή του CoCo και η απόφαση για διατήρηση του ποσοστού του σε αυτά τα επίπεδα ελήφθη σε πολιτικό επίπεδο.

To story για τους νέους μετόχους

Το story που υπόσχεται η Πειραιώς στους νέους μετόχους είναι η επίτευξη απόδοσης ενσώματων ιδίων κεφαλαίων 10% το 2024, με έναν μικρότερο, αλλά απαλλαγμένο από το συντριπτικό τμήμα των «κόκκινων» δανείων, ισολογισμό.

Επιπρόσθετα, είναι περίπου βέβαιο ότι η τιμή διάθεσης θα είναι αισθητά χαμηλότερη της ενσώματης λογιστικής αξίας ανά μετοχή, μετά την υλοποίηση του σχεδίου sunrise αλλά και της προσαρμοσμένης τιμής μετά την ΑΜΚ.

Την προσεχή Δευτέρα, 19 Απριλίου, ξεκινά η διαπραγμάτευση των μετοχών της Πειραιώς Financial Holdings, μετά το Reverse Split και την αυξομείωση της ονομαστικής αξίας.

Ειδικότερα, θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση 50.367.223 μετοχές, ονομαστικής αξίας 1 ευρώ έκαστη, μετά τη συνένωσή τους, σε αναλογία 1 νέα για κάθε 16,5 παλαιές, με ταυτόχρονη αύξηση της ονομαστικής αξίας από τα 6 σε 99 ευρώ ανά μετοχή. Ακολούθησε μείωση της ονομαστικής αξίας από τα 99 σε 1 ευρώ ανά μετοχή, με μείωση μετοχικού κεφαλαίου κατά 4,93 δισ. ευρώ, προκειμένου να σχηματισθεί ειδικό αποθεματικό για συμψηφισμό των ζημιών από την εξυγίανση του ισολογισμού.

Η τιμή της μετοχής αναπροσαρμόστηκε αντίστοιχα και τη Δευτέρα ο τίτλος θα ξεκινήσει τη διαπραγμάτευση από τα 4,78 ευρώ.

Πηγή: Euro2day