You are here

Πειραιώς: Συγκέντρωσε ήδη €2,1 δισ. από το πλάνο των €3 δισ.

28/04/2021 09:38

Το μεγαλύτερο και πλέον κρίσιμο σκέλος των κινήσεων κεφαλαιακής του ενίσχυσης ολοκλήρωσε, μετά την επιτυχή αύξηση κεφαλαίου, ο όμιλος Πειραιώς, θέτοντας, έτσι, τις βάσεις για την υλοποίηση και του πλάνου επιθετικής εξυγίανσης του ισολογισμού του.

Η Πειραιώς Financial Holdings, εταιρεία συμμετοχών του ομίλου, άντλησε από την αγορά κεφάλαια, ύψους 1,38 δισ. ευρώ (σ.σ. τα καθαρά έσοδα μετά την αφαίρεση των εξόδων ανέρχονται σε 1,29 δισ. ευρώ), τα οποία μαζί με τις ενέργειες του capital plan, που θα αποφέρουν περίπου 1 με 1,1 δισ. ευρώ και τη μελλοντική έκδοση Additional Tier I τίτλων ως 600 εκατ. ευρώ, θα απορροφήσουν το κόστος της επιθετικής εξυγίανσης του ισολογισμού της, διατηρώντας σε ικανοποιητικά επίπεδα την κεφαλαιακή της επάρκεια. 

Πρόκειται για το μεγαλύτερο εγχείρημα εξυγίανσης τραπεζικού ισολογισμού, που αναλήφθηκε στην Ελλάδα καθώς μέσα σε περίπου 18 μήνες (από τον Οκτώβριο του 2020 ως το Μάρτιο του 2022) η Τράπεζα ΠειραιώςΠΕΙΡ +4,41%, κατά 100% θυγατρική της Πειραιώς Financial Holdings, θα έχει τιτλοποιήσει/πωλήσει απαιτήσεις από δάνεια μικτής λογιστικής αξίας 19,3 δισ. ευρώ. 

Παρά όλα αυτά το ρίσκο υλοποίησης είναι χαμηλό. Αφενός, επειδή ένα μέρος της εξυγίανσης έχει, ήδη, συντελεστεί και μάλιστα εν μέσω πανδημίας. Αφετέρου, επειδή η επέκταση του προγράμματος κρατικής εγγυοδοσίας επί των ομολογιών πρώτης διαβάθμισης (Ηρακλής ΙΙ) επιτρέπει την ομαλή συνέχιση των τιτλοποιήσεων.   

Η Πειραιώς έχει, ήδη, υπογράψει με την Intrum δεσμευτικές συμφωνίες για τις τιτλοποιήσεις Phoenix και Vega, συνολικής μικτής αξίας 6,9 δισ. ευρώ και θα προχωρήσει σε δύο ακόμη τιτλοποιήσεις, αθροιστικού ύψους 11 δισ. ευρώ. Επιπρόσθετα, θα πωλήσει δάνεια (μεμονωμένα ή σε χαρτοφυλάκια) ύψους 1,4 δισ. ευρώ. 

Άμεσος στόχος είναι να μειώσει το απόλυτο μέγεθος των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της (Non Performing Exposures- NPEs) στα 3,6 δισ. ευρώ επί εναπομείναντος χαρτοφυλακίου χορηγήσεων 39 δισ. ευρώ (NPE ratio περίπου 9%), μέσα στο επόμενο 12μηνο.  Σημειώνεται ότι στα 3,6 δισ. ευρώ συνυπολογίζονται και τα νέα NPEs, που προέκυψαν (0,2 δισ.) ή εκτιμάται ότι θα προκύψουν (0,8 δισ.), λόγω πανδημίας. 

Η επίπτωση στο συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας από τις προαναφερόμενες τιτλοποιήσεις και πωλήσεις, μετά το όφελος από τη μείωση του σταθμισμένου σε κίνδυνο ενεργητικού, εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 660 μονάδες βάσης (6,6%) και θα υπερκαλυφθεί από το ποσό των περίπου 3 δισ. ευρώ, που έρχονται από αύξηση κεφαλαίου (ΑΜΚ), capital plan και έκδοση Additional Tier I τίτλων.  

Στο τέλος του προγράμματος εξυγίανσης, ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας θα είναι υψηλότερος του 16%, ενώ το Fully Loaded CET I ratio θα διαμορφωθεί πέριξ του 10%.  Σημειώνεται ότι, πέραν της ΑΜΚ, έχει ολοκληρωθεί και το συντριπτικό μέρος των ενεργειών του capital plan, οι οποίες έχουν αποφέρει 820 εκατ. ευρώ πρόσθετα κεφάλαια από πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων και συνθετικές τιτλοποιήσεις. Έτσι, έχουν, ήδη, συγκεντρωθεί τα 2,1 δισ. ευρώ από το πλάνο κεφαλαιακής ενίσχυσης, ύψους περίπου 3 δισ. ευρώ. 

Θα ακολουθήσει στο τέταρτο τρίμηνο του 2021 άλλη μια συνθετική τιτλοποίηση χαρτοφυλακίου δανείων SMEs, ύψους περίπου 1,7 δισ. ευρώ, από την οποία θα προκύψει μείωση του σταθμισμένου σε κίνδυνο ενεργητικού κατά 1,2 δισ. ευρώ (περίπου 220 εκατ. η θετική επίδραση στα κεφάλαια) καθώς και η έκδοση Additional Tier I ομολογιών ως 600 εκατ. ευρώ. 

Σε δύο φάσεις η έκδοση Additional Tier I ομολογιών 

Η έκδοση Additional Tier I ομολογιών ως 600 εκατ. ευρώ προβλεπόταν εξ αρχής να πραγματοποιηθεί σε δύο χρονικές περιόδους: μια στο α' εξάμηνο της φετινής χρονιάς και μια το φθινόπωρο ή στις αρχές του χειμώνα. Η πρώτη έκδοση ενδέχεται να πραγματοποιηθεί το δίμηνο Μαΐου- Ιουνίου, εφόσον η Βουλή ψηφίσει τη συμπλήρωση του πλαισίου που ετοιμάζεται να καταθέσει η κυβέρνηση, αντιμετωπίζοντας κυρίως φορολογικά θέματα. 

Το αν θα υπάρξει, τελικώς, δεύτερη έκδοση θα εξαρτηθεί από σειρά παραμέτρων. Αρχικά, από το ύψος των κεφαλαίων που θα φέρουν οι εναπομείνασες δράσεις του capital plan και εν συνεχεία από την κατάσταση, η οποία θα επικρατεί στις αγορές και τα επίπεδα προσφερόμενης τιμολόγησης. 

Τέλος, για την τράπεζα, σημασία έχει να μην απασχολεί υπερβάλλοντα κεφάλαια, σε μια περίοδο, που θα επιδιώξει να υποκαταστήσει μέρος της λειτουργικής κερδοφορίας, η οποία χάνεται λόγω της από-αναγνώρισης/πώλησης δανείων μικτής λογιστικής αξίας 19,3 δισ. ευρώ. Η βαρύτητα της παραπάνω παραμέτρου θα ενισχυθεί, εφόσον διαφανεί ότι αφήνουμε πίσω την πανδημία και δημιουργηθούν συνθήκες ισχυρής ανάκαμψης της εγχώριας οικονομίας, σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα. 

Στο 1,1 δισ. τα επαναλαμβανόμενα προ προβλέψεων κέρδη το 2024 

Η Τράπεζα ΠειραιώςΠΕΙΡ +4,41% θα χάσει, κατά την διάρκεια της τρέχουσας χρήσης, έσοδα από τόκους της τάξης των 150-155 εκατ. ευρώ, λόγω της από-αναγνώρισης -για κάποιους μήνες- των χαρτοφυλακίων Phoenix και Vega. Το 2022 θα χάσει, για τον ίδιο λόγο, επιπρόσθετα έσοδα από τόκους, της τάξης των 270 εκατ. ευρώ.

Μέρος των παραπάνω εσόδων προβλέπεται να υποκατασταθούν χάρη στις νέες χορηγήσεις (5,7 δισ. φέτος, 6 δισ. το 2022, 6,7 δισ. το 2023) και στα διευρυμένα περιθώρια από τη συμμετοχή στο πρόγραμμα στοχευμένων πράξεων πιο μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης (TLTRO). 

Τα καθαρά έσοδα από τόκους αναμένεται να φθάσουν σε 1,2 δισ. το 2023 και στο 1,3 δισ. ευρώ το 2024 από 1,5 δισ. ευρώ πέρσι. Τα επαναλαμβανόμενα προ-προβλέψεων κέρδη (recurring pre-provision income) προβλέπεται να αυξηθούν κατά 150 εκατομμύρια ως το 2024, φθάνοντας στο 1,1 δισ. ευρώ. Το καθαρό περιθώριο επιτοκίου, στον ίδιο ορίζοντα, αναμένεται να ανέλθει στο 1,8% και το καθαρό περιθώριο προμήθειας σε περίπου 0,6%. 

Η τράπεζα έχει θέσει τον «φιλόδοξο» στόχο να διατηρήσει, σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, το λόγο κόστους προς έσοδα (cost to income) στα επίπεδα του 45%, μέσω πρωτοβουλιών μείωσης κόστους και περαιτέρω επενδύσεων στην ψηφιοποίηση. 

Υπενθυμίζεται ότι το 2024 προβλέπεται το ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της τράπεζας (NPE ratio) επί των συνολικών χορηγήσεων να διαμορφώνεται χαμηλότερα του 3%, εκτίμηση που αν δεν διαταραχθεί θα ρίξει ως το 2024 το  κόστος κινδύνου σε περίπου 60 μονάδες βάσης. 

Με βάση τις παραπάνω παραδοχές η Πειραιώς υπόσχεται απόδοση επί μέσου όρου ενσώματων ιδίων κεφαλαίων περίπου 5% βραχυπρόθεσμα και άνω του 10% μεσοπρόθεσμα. 

Πηγή: Euro2day