You are here

Πειραιώς: Τα αλλάζει όλα για τα προς πώληση ακίνητα

02/09/2021 14:27

«Ξεπαγώνει», μετά από σχεδόν ένα δίμηνο, και αλλάζει η δομή της διαγωνιστικής διαδικασίας που είχε ξεκινήσει η Πειραιώς για την πώληση χαρτοφυλακίου ιδιοχρησιμοποιούμενων και ανακτηθέντων ακινήτων, αξίας έως 1 δισ. ευρώ.

Το εγχείρημα δεν εντάσσεται στις δράσεις επιθετικής εξυγίανσης ισολογισμού (πρόγραμμα Sunrise), αλλά αποσκοπεί να «ελαφρώσει» το ενεργητικό της τράπεζας, βάσει και των οδηγιών του επόπτη, περίπου από το ένα τέταρτο των ακινήτων (σ.σ. έως 700 εκατ. ευρώ), τα οποία έχει σωρεύσει στα βιβλία της, ως αποτέλεσμα πλειστηριασμών και οριστικών διακανονισμών (ανακτηθέντα ακίνητα).

Επιπρόσθετα, περιλαμβάνει ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα (σ.σ. τρέχουσας αποτίμησης περίπου 300 εκατ. ευρώ), που πρόκειται να εγκαταλείψει η τράπεζα, σταδιακά, έως το 2025, βάσει και της συμφωνίας με τη Lamda, για την αγορά, με το «κλειδί στο χέρι», νέων γραφειακών χώρων στο Ελληνικό, επιφάνειας 40 χιλ. τετραγωνικών μέτρων.

Η Πειραιώς ξεκίνησε, προ μηνών, τη διαγωνιστική διαδικασία για πώληση του παραπάνω χαρτοφυλακίου, στέλνοντας προσκλήσεις ενδιαφέροντος σε επιλεγμένους -με έδρα την Ελλάδα- επενδυτές ( ΑΕΕΑΠ, Real Estate funds) και κριτήριο τη διενέργεια σημαντικών επενδύσεων σε ακίνητα.

Μετά την υπογραφή συμβάσεων εμπιστευτικότητας (NDAs), εστάλη, στις αρχές του καλοκαιριού, αναλυτική πληροφόρηση για τα ακίνητα που περιλαμβάνονται στην περίμετρο. Σύμφωνα με πληροφορίες, το 55% των ακινήτων ενδείκνυνται για εμπορικές χρήσεις (γραφεία, καταστήματα), το 5% είναι οικόπεδα/αγροί και τα υπόλοιπα κατοικίες, αποθήκες, βιομηχανοστάσια κ.ά.

Εν συνεχεία, όμως, η διαγωνιστική διαδικασία «πάγωσε», εξαιτίας σειράς γεγονότων και από τις αρχές του μήνα αποφασίστηκε να ξεκινήσει το εγχείρημα επανεκκίνησης, με επανεξέταση, όμως, της επιδιωκόμενης δομής. Πέραν της πώλησης, η Πειραιώς προσανατολίζεται στην υιοθέτηση του μοντέλου Alpha Βank - Alpha Αστικά Ακίνητα (ΑΣΤΑΚ). Την παροχή δυνατότητας, δηλαδή, στους ενδιαφερόμενους επενδυτές να «μπιντάρουν» για τη δημιουργία μικτής εταιρείας στα ακίνητα με την Πειραιώς. Σε αυτή την περίπτωση, τα ακίνητα του χαρτοφυλακίου μεταφέρονται σε όχημα ειδικού σκοπού (SPV) και ο προτιμητέος επενδυτής αγοράζει το πλειοψηφικό πακέτο της νέας εταιρείας, ενώ η τράπεζα μένει με τη μειοψηφία.

Το «όχημα» του Joint Venture θα έχει τη δυνατότητα να αξιολογεί, κατά προτεραιότητα, τα ακίνητα, που θα ανακτά η Πειραιώς μέσω πλειστηριασμών, ενώ είναι πιθανόν να συμβληθεί με την Πειραιώς Real Estate για τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου. Ως plan C θα μπορούσε να εξετασθεί και το μοντέλο Eurobank-Grivalia Management, με πιο πολύπλοκη δομή, προκειμένου να επιτυγχάνεται η αποενοποίηση ακινήτων και κατ' επέκταση η μείωση σταθμισμένου ενεργητικού.

Οι οριστικές αποφάσεις, τυπικά, δεν έχουν ακόμη ληφθεί, η κεντρική γραμμή, όμως, έγκειται στο να επέλθουν αλλαγές στη δομή του εγχειρήματος, ώστε να διευκολυνθεί η μείωση του σταθμισμένου σε κίνδυνο ενεργητικού, να διασφαλιστούν μελλοντικά έσοδα και υπεραξίες και κυρίως να περιορισθεί/μηδενισθεί ο κίνδυνος εγγραφής ζημιάς.

Εφόσον επέλθουν αλλαγές στη δομή, είναι πιθανόν η Πειραιώς και η σύμβουλος UBS να απευθυνθούν και σε ξένους επενδυτές, διευρύνοντας τον αριθμό των ενδιαφερομένων. Σε αυτή την περίπτωση, το ενδεικτικό διάγραμμα για υποβολή μη δεσμευτικών προσφορών έως τις 30 Σεπτεμβρίου πιθανότατα δεν θα ισχύσει.

Πηγή: Euro2day