You are here

Πειραιώς: Το «τελευταίο μίλι» στην εξυγίανση του ισολογισμού

05/01/2022 08:06

Στα τελευταία του βήματα εισέρχεται το πρόγραμμα επιθετικής εξυγίανσης ισολογισμού, που «τρέχει» εδώ και 14 μήνες ο όμιλος Πειραιώς, με στόχο τη μείωση του αποθέματος μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (Non Performing Exposures- NPEs) σε μονοψήφιο ποσοστό ως προς το υπόλοιπο των χορηγήσεων και την ταυτόχρονη ενίσχυση κερδοφορίας και κεφαλαιακών δεικτών.

Τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα της Πειραιώς στις 30/9 ανερχόταν σε 5,9 δισ. ευρώ και το NPE ratio διαμορφώθηκε, σε pro forma βάση, σε 16,1%. Η τράπεζα, στις 30/9, πήρε τη ζημιά από τη τιτλοποίηση Sunrise II (622 εκατ. ευρώ) καθώς και από την πώληση του χαρτοφυλακίου Leasing (55 εκατ. ευρώ). Πρόσφατα, ολοκληρώθηκε η συναλλαγή για το Sunrise II, ενώ επίκειται η υπογραφή δεσμευτικής συμφωνίας με τη Bain, για το χαρτοφυλάκιο Leasing.

Χθες, ανακοινώθηκε η δεσμευτική συμφωνία με τη Davidson Kempner για το χαρτοφυλάκιο Dory, το οποίο περιλαμβάνει μη εξυπηρετούμενα ναυτιλιακά ανοίγματα μικτής λογιστικής αξίας 420 εκατ. ευρώ. Το NPE ratio υποχωρεί στο 15%, ενώ η κεφαλαιακή επίπτωση από τη συναλλαγή υπολογίζεται σε περίπου 20 μονάδες βάσης επί του συνολικού δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας.

Θα ακολουθήσουν, εντός της χρονιάς, δύο ακόμη τιτλοποιήσεις μικρής κλίμακας καθώς και πωλήσεις μεμονωμένων εταιρικών δανείων, που θα μειώσουν το απόθεμα των NPEs κατά περίπου 1,45 δισ. ευρώ. Επιπρόσθετα, το φετινό πλάνο προβλέπει μείωση του αποθέματος NPEs, κατά περίπου 800 εκατ. ευρώ, μέσω οργανικών δράσεων.

Αλλαγές έχουν επέλθει στον χρονισμό των τελευταίων ενεργειών, καθώς η τιτλοποίηση Sunrise III αναμένεται να ολοκληρωθεί στο β' τρίμηνο της τρέχουσας χρήσης, ενώ έχει καθυστερήσει η διαδικασία για το κοινό με Alpha, Eurobank και Εθνική project Solar.

Η περίμετρος της τελευταίας τιτλοποίησης απαιτήσεων από μη εξυπηρετούμενα δάνεια, που θα διενεργήσει η Πειραιώς έχει οριστικοποιηθεί. Το Sunrise III περιλαμβάνει μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα, μικτής λογιστικής αξίας περίπου 820 εκατ. ευρώ. Τα μισά περίπου από τα δάνεια του χαρτοφυλακίου ρυθμίστηκαν, μετά το ξέσπασμα της πανδημίας, ενώ τα υπόλοιπα είναι μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα, που για μια σειρά από τεχνικούς λόγους, οι οποίοι έχουν «θεραπευτεί», εξαιρέθηκαν από προηγούμενες τιτλοποιήσεις.

Εφόσον δεν υπάρξουν ανατροπές, η ζημιά από την πώληση των ναυτιλιακών δανείων και την τιτλοποίηση Sunrise III θα υπερκαλυφθεί από την έμμεση κεφαλαιακή ενίσχυση, λόγω μείωσης σταθμισμένου σε κίνδυνο ενεργητικού, που επιφέρουν οι δύο συνθετικές τιτλοποποιήσεις ενήμερων δανείων (Ερμής ΙΙΙ και Ερμής IV) καθώς και η ανάθεση στη Blantyre της διαχείρισης μη χρηματοοικονομικών συμμετοχών της Πειραιώς.

Συνολικά από τις δύο δράσεις οι κεφαλαιακοί δείκτες θα ενισχυθούν κατά περίπου 350 με 400 εκατ. ευρώ. Ενδέχεται να διενεργηθεί άλλη μια συνθετική τιτλοποίηση χαρτοφυλακίου ενήμερων ναυτιλιακών δανείων καθώς η συγκυρία από πλευράς κόστους κρίνεται βοηθητική. Εντός του α' τριμήνου αναμένεται να ολοκληρωθεί και η συναλλαγή απόσχισης και πώλησης της δραστηριότητας αποδοχής καρτών (POS), που θα ενισχύσει περαιτέρω τα κεφάλαια.

Επιπρόσθετα, στα τέλη του 2022 αναμένεται να ολοκληρωθεί η τιτλοποίηση Solar, η οποία περιλαμβάνει μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα από κοινοπρακτικά δάνεια. Στην Πειραιώς αναλογούν δάνεια μικτής λογιστικής αξίας 472 εκατ. ευρώ.

Τέλος, προβλέπονται πωλήσεις μεμονωμένων εταιρικών δανείων, αθροιστικού ύψους 150 εκατ. ευρώ, ενώ το απόθεμα των NPEs αναμένεται να μειωθεί περαιτέρω κατά περίπου 800 εκατ. ευρώ από οργανικές δράσεις και λογιστικές διαγραφές.

Στο απόθεμα των NPEs θα παραμείνουν δάνεια 500 εκατ. ευρώ με εγγύηση Δημοσίου, η οποία έχει καταπέσει. Η Ελληνική Δημοκρατία έχει αναλάβει την υποχρέωση να καταβάλει τις εγγυήσεις, αλλά προς το παρόν οι πληρωμές προχωρούν με τον…αραμπά

Στην εξέλιξη, βέβαια, του NPE ratio ρόλο θα παίξει και η αύξηση της «πίτας» των -εξυπηρετούμενων- χορηγήσεων. Το 2021 οι καθαρές χορηγήσεις (εκταμιεύσεις νέων δανείων μείον αποπληρωμές) ξεπέρασαν, σύμφωνα με πληροφορίες, το 1 δισ. ευρώ. Για φέτος ο στόχος αύξησης των καθαρών χορηγήσεων ανέρχεται σε 1,5 δισ. ευρώ, που θα έρθει από τις εταιρικές χορηγήσεις (περί τα 6 δισ. ευρώ). Οι καθαρές χορηγήσεις λιανικής θα είναι οριακά θετικές ή αρνητικές. Με βάση τον παραπάνω σχεδιασμό το 2022 αναμένεται να αποτελέσει την πρώτη χρονιά, κατά τη διάρκεια της οποίας θα αυξηθεί η «πίτα» των εξυπηρετούμενων δανείων.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους θα διαμορφωθούν φέτος, σύμφωνα με την τελευταία καθοδήγηση της διοίκησης, πέριξ των 1,15 δισ. ευρώ, οι προμήθειες σε περίπου 380 εκατ. ευρώ και συνολικά έσοδα σε 1,65 δισ. ευρώ. Τα λειτουργικά έξοδα θα πέσουν στα επίπεδα των 850 εκατ. ευρώ και οι προβλέψεις σε 450 εκατ. ευρώ. Τα βασικά λειτουργικά κέρδη θα ανέλθουν σε 350 εκατ. ευρώ με το RoTE να ξεπερνά το 5%.

Πηγή: Euro2day