You are here

Πειραιώς: Τιτλοποιήσεις και πωλήσεις δανείων €12,5 δισ.

26/03/2021 08:35

Απαιτήσεις από καταγγελμένα, ρυθμισμένα, αλλά και ενήμερα δάνεια, ετοιμάζεται να βγάλει… στο σφυρί η Πειραιώς, στο πλαίσιο της υλοποίησης του επιθετικού πλάνου εξυγίανσης του ισολογισμού της, που συνοδεύεται από ενέργειες κεφαλαιακής ενίσχυσης, συνολικού ύψους 2,6 δισ. ευρώ.

Μετά την υπογραφή δεσμευτικών συμφωνιών με την Intrum, για τις τιτλοποιήσεις Phoenix (μη εξυπηρετούμενα στεγαστικά) και Vega (καταγγελμένα όλων των κατηγοριών), η τράπεζα προγραμματίζει δύο ακόμη τιτλοποιήσεις μη εξυπηρετούμενων δανείων, μικτής λογιστικής αξίας περίπου 11 δισ. ευρώ, καθώς και πωλήσεις χαρτοφυλακίων και μεμονωμένων δανείων, ύψους 1,4 δισ. ευρώ.

Τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα (Non Performing Exposures- NPEs) της τράπεζας ανήλθαν, στο τέλος του 2020, στα 22,5 δισ. ευρώ. Μετά την ολοκλήρωση των συναλλαγών για τις τιτλοποιήσεις Phoenix και Vega (σ.σ. περί τα μέσα του έτους) και την δωρεάν απόδοση «φέτας» των ομολογιών ενδιάμεσης και χαμηλής διαβάθμισης στους μετόχους της Πειραιώς Financial Holdings θα από-αναγνωριστούν NPEs μικτής λογιστικής αξίας 6,9 δισ. ευρώ.

Έτσι, το απόθεμα των NPEs θα διαμορφωθεί στα 15,6 δισ. ευρώ, με το NPE ratio στο 35%. Μέσα στο επόμενο 12μηνο, το απόλυτο μέγεθος των NPEs προβλέπεται να υποχωρήσει στα 3,6 δισ. ευρώ (NPE ratio περίπου 9%). Σημειώνεται ότι στα 3,6 δισ. ευρώ συνυπολογίζονται και τα νέα NPEs, που προέκυψαν (0,2 δισ.) ή εκτιμάται ότι θα προκύψουν (0,8 δισ.), εξαιτίας της πανδημίας.

Για να συμβεί αυτό έχει ήδη δρομολογηθεί η τιτλοποίηση Sunrise 1, η οποία περιλαμβάνει κυρίως καταγγελμένα δάνεια όλων των κατηγοριών (στεγαστικά, καταναλωτικά, εταιρικά), μικτής λογιστικής αξίας 7 με 7,2 δισ. ευρώ. Η Πειραιώς υπέβαλε, αρχές εβδομάδας, αίτηση κρατικής εγγύησης για τις senior notes ομολογίες ονομαστικής αξίας περίπου 2,4 δισ. ευρώ. Προβλέπεται επίσης να εκδοθούν mezzanine notes 0,3 δισ. ευρώ και junior notes 4,3 δισ. ευρώ. Τα NDAs αναμένεται να αποσταλούν στους επενδυτές, το επόμενο διάστημα.

Η δεύτερη τιτλοποίηση (Sunrise 2) αναμένεται να ξεκινήσει στο Γ΄ τρίμηνο της φετινής χρονιάς. Θα περιλαμβάνει κυρίως ρυθμισμένα δάνεια όλων των κατηγοριών, μικτής λογιστικής αξίας περίπου 4 δισ. ευρώ. Οι senior notes τίτλοι εκτιμάται ότι θα ανέλθουν στα 1,8 δισ. ευρώ, οι mezzanine στα 0,2 δισ. ευρώ και οι junior notes στα 2 δισ. ευρώ. Πρόκειται για την πρώτη τιτλοποίηση ρυθμισμένων δανείων, που θα διενεργηθεί στην Ελλάδα.

Πωλήσεις ενήμερων απαιτήσεων από Leasing και ναυτιλιακά δάνεια

Σύντομα, η Πειραιώς θα ξεκινήσει διαγωνιστική διαδικασία, για την πώληση χαρτοφυλακίου απαιτήσεων από περίπου 5.000 συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing), ύψους 500 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για το project Sunshine, το οποίο αναμένεται να ξεκινήσει τον Απρίλιο και να ολοκληρωθεί το Γ΄ τρίμηνο της φετινής χρονιάς. Το χαρτοφυλάκιο θα περιλαμβάνει απαιτήσεις σε καθυστέρηση αλλά και ενήμερες.

Θα ακολουθήσει η πώληση χαρτοφυλακίου απαιτήσεων από ενήμερα και δευτερευόντως μη εξυπηρετούμενα ναυτιλιακά δάνεια, μικτής λογιστικής αξίας περίπου 600 εκατ. ευρώ. Περιλαμβάνει δάνεια περίπου 25 εταιρειών. Η διαγωνιστική διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί στο Δ΄ τρίμηνο της φετινής χρονιάς. Τέλος, θα υπάρξουν πωλήσεις μεμονωμένων εταιρικών δανείων, συνολικού ύψους 300 εκατ. ευρώ.

Από τις πωλήσεις χαρτοφυλακίων και μεμονωμένων δανείων η τράπεζα αναμένει μικρή επίδραση στους κεφαλαιακούς δείκτες (σ.σ. της τάξης των 100 μ.β), κάτι που αποτελεί πρόσθετη ένδειξη ότι τα χαρτοφυλάκια Leasing και Shipping θα περιλαμβάνουν τυπικά ενήμερες απαιτήσεις, αξιοσημείωτου μεγέθους.

Η τράπεζα αναμένει ότι θα υπάρξουν νέα NPEs 1,7 δισ. ευρώ φέτος. Οι εισροές θα υπερκαλυφθούν από τη μείωση των NPEs κατά 1,5 δισ. ευρώ, λόγω οργανικών δράσεων (εισπράξεις, εκποιήσεις) καθώς και από λογιστικές διαγραφές ύψους περίπου 1 δισ. ευρώ.

Πρόσθετα κεφάλαια 820 εκατ. ευρώ έφερε ήδη το capital plan

Η επίδραση στους κεφαλαιακούς δείκτες από τις ζημιές των τεσσάρων τιτλοποιήσεων (Phoenix, Vega, Sunrise 1 και 2) θα ανέλθει σε 660 μονάδες βάσης και θα αντισταθμιστεί από τις ενέργειες κεφαλαιακής ενίσχυσης, ύψους περίπου 2,6 δισ. ευρώ.

Πέραν της επικείμενης ΑΜΚ περίπου 1 δισ. ευρώ, το πλάνο περιλαμβάνει την εξασφάλιση πρόσθετων κεφαλαίων τουλάχιστον 1 δισ. ευρώ από πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων και συνθετικές τιτλοποιήσεις καθώς και έκδοση Additional Tier I τίτλων ως 600 εκατ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι η Πειραιώς έχει ήδη εγγράψει στο α' τρίμηνο κέρδη περίπου 400 εκατ. ευρώ από το χαρτοφυλάκιο ομολόγων. Ειδικότερα, από το swap Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου με τον ΟΔΔΗΧ  ενέγραψε κεφαλαιακό κέρδος της τάξης των 220 εκατ. ευρώ, ενώ άλλα περίπου 200 εκατ. ευρώ κέρδη ήρθαν από πωλήσεις κρατικών ομολόγων άλλων χωρών.

Επιπρόσθετα, στις 16 Μαρτίου υπογράφηκε δεσμευτική συμφωνία (SPA) με την Euronet , για την απόσχιση και πώληση της πλατφόρμας αποδοχής καρτών (POS) και την αποκλειστική εμπορική συνεργασία των δύο πλευρών. Το τίμημα της συναλλαγής ανέρχεται σε 300 εκατ. ευρώ και συνιστά, στο σύνολό του, κεφαλαιακό κέρδος για την τράπεζα.

Τέλος, στις 11 Μαρτίου υπογράφηκε με την Christofferson Robb & Company (“CRC”) δεσμευτική συμφωνία συνθετικής τιτλοποίησης χαρτοφυλακίου ενήμερων δανείων, μικτής λογιστικής αξίας περίπου 1,4 δισ. ευρώ. Η τράπεζα θα μεταφέρει στον επενδυτή τον πιστωτικό κίνδυνο τμήματος του χαρτοφυλακίου και θα πληρώνει για την προστασία ασφάλιστρο κινδύνου.

Έτσι, μειώνει το σταθμισμένο σε κίνδυνο ενεργητικό (RWA), κατά περίπου 800 εκατ. ευρώ και ενισχύονται, έμμεσα, οι κεφαλαιακοί της δείκτες. Εκτιμάται ότι από την συναλλαγή απελευθερώνεται εποπτικό κεφάλαιο περίπου 120 εκατ. ευρώ.

Θα ακολουθήσει στο τέταρτο τρίμηνο του 2021 άλλη μια συνθετική τιτλοποίηση χαρτοφυλακίου δανείων SMEs, ύψους περίπου 1,7 δισ. ευρώ, από την οποία θα προκύψει μείωση του σταθμισμένου σε κίνδυνο ενεργητικού κατά 1,2 δισ. ευρώ. Συνολικά, το σταθμισμένο ενεργητικό προβλέπεται να μειωθεί κατά περίπου 2 δισ. ευρώ, ενισχύοντας τα κεφάλαια της τράπεζας κατά 280 με 300 εκατ. ευρώ.

Πηγή: Euro2day