You are here

Ποιες εισηγμένες θα κάνουν την έκπληξη στα μερίσματα

24/11/2021 08:17

Το 2021 υπήρξαν εταιρείες που «ξαναθυμήθηκαν» μετά από χρόνια τους μετόχους τους, προχωρώντας σε χρηματικές διανομές προς αυτούς, μέσα από μερίσματα και επιστροφές κεφαλαίου.

Χαρακτηριστικές είναι οι περιπτώσεις των διοικήσεων των εταιρειών Έλαστρον, Byte ComputerΒΥΤΕ -4,42% και Trastor που πρότειναν στους μετόχους τους τη διανομή μερισμάτων (και αυτοί προφανώς αποδέχτηκαν), ενώ στην περίπτωση της Αφοί Κορδέλλου συνέβη κάτι ασυνήθιστο: Η διοίκηση πρότεινε τη μη διανομή μερίσματος, ωστόσο στην τακτική γενική συνέλευση το θέμα δεν απέσπασε την απαιτούμενη αυξημένη πλειοψηφία, οπότε η εταιρεία υποχρεώθηκε να μοιράσει το ελάχιστο εκ του νόμου προβλεπόμενο ποσό.    

Σύμφωνα με χρηματιστηριακούς κύκλους, αναμένεται να υπάρξουν και το 2022 εταιρείες που θα επιστρέψουν μετά από χρόνια σε διανομές μερισμάτων προς τους μετόχους τους.

Μια τέτοια περίπτωση θεωρείται πολύ πιθανόν ότι θα είναι αυτή της Ideal, η οποία διακρίνεται για την πολύ ισχυρή της ρευστότητα και μάλιστα στην έκτακτη γενική συνέλευση της 2ας Δεκεμβρίου θα συμψηφίσει λογιστικά το υπόλοιπο συσσωρευμένων ζημιών του παρελθόντος, προκειμένου να μπορεί να προχωρήσει σε μια τέτοια κίνηση. Η εταιρεία που πλέον έχει εξελιχθεί σε ένα πολυμετοχικό private equity το οποίο είναι εισηγμένο στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, έχει την πολιτική της ανταμοιβής των μετόχων της, όποτε αυτό είναι εφικτό.

Μέρισμα επίσης αναμένεται να μοιράσει στους μετόχους της το 2022 και η εταιρεία πληροφορικής Ίλυδα, η οποία κατά τα τελευταία χρόνια ανεβάζει την κερδοφορία της και περιορίζει τις υποχρεώσεις της. Για το σκοπό αυτό άλλωστε, ψηφίστηκε συμψηφισμός υπολοίπου συσσωρευμένων ζημιών κατά την τακτική γενική συνέλευση του φετινού Ιουλίου.

Σε μηδενισμό του υπολοίπου συσσωρευμένων ζημιών της προχώρησε το φετινό Ιούλιο και η Interwood-Ξυλεμπορία (άρα υπάρχει από νομικής πλευράς η δυνατότητα διανομής μερίσματος). Οι υποχρεώσεις βέβαια της εισηγμένης παραμένουν υψηλές, ωστόσο η πολύ σημαντική φετινή κερδοφορία (στα +3 εκατ. ευρώ το προ φόρων αποτέλεσμα του εννεαμήνου) και η δρομολογούμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών, ανοίγουν παράθυρο αισιοδοξίας για κάποια χρηματική διανομή μέσα στην επόμενη χρονιά.

Γενικότερα, μέσα στο 2021 είχαμε πολλές περιπτώσεις εισηγμένων εταιρειών που επέστρεψαν σε κερδοφόρο πορεία (turn around stories), ενώ επίσης κάποιες άλλες δείχνουν να έχουν αφήσει πίσω τους τις μεγάλες δυσκολίες της προηγούμενης δεκαετίας και να σημειώνουν σαφώς καλύτερες επιδόσεις. Κάποιες από αυτές πιθανόν να προχωρήσουν και χρηματικές διανομές προς τους μετόχους τους μέσα στην επόμενη χρονιά, όπως επίσης ενδέχεται να πράξουν αναλόγως και εταιρείες που είναι μεν κερδοφόρες αλλά εδώ και χρόνια προτιμούν να διακρατούν το σύνολο των κερδών τους ενισχύοντας την κεφαλαιακή τους επάρκεια.

Επιπλέον, η Byte Computers έχοντας εξαλείψει πλήρως το υπόλοιπο συσσωρευμένων ζημιών της, έχει δηλώσει την πρόθεσή της να μοιράσει ακόμη μεγαλύτερα ποσά στους μετόχους της το 2022 (προς τούτο συμβάλλουν τα πολύ αυξημένα φετινά οικονομικά της αποτελέσματα), ενώ πολύ μεγαλύτερο ποσά θα διανείμει και η Αφοί Κορδέλλου (είτε το προτείνει η διοίκησή της, είτε όχι, από τη στιγμή που η φετινή κερδοφορία θα είναι πολύ μεγαλύτερη από την περυσινή) σε περίπτωση που οι μέτοχοι μειοψηφίας τηρήσουν ανάλογη στάση με τη φετινή.

Στις τράπεζες αντίθετα, σε ότι αφορά την Εθνική (προχώρησε ήδη σε συμψηφισμό υπολοίπου συσσωρευμένων ζημιών 1,8 δισ. ευρώ μέσα από μείωση της ονομαστικής της αξίας) την Eurobank και την Alpha, το πιθανότερο σενάριο είναι ότι οι μέτοχοι θα αρχίσουν να βλέπουν το… χρώμα του χρήματος από το 2023 (μέρισμα οικονομικής χρήσης 2022), ενώ αυτοί της Πειραιώς από το 2024. Μέχρι σήμερα, έχουν εισπράξει «μέρισμα σε είδος» (τίτλους ΚΑΙΡΟΜΕΖΖ και ΦΒΜΕΖΖ που διαπραγματεύονται στην Εναλλακτική Αγορά του ΧΑ) οι μέτοχοι των τραπεζών Eurobank και Πειραιώς.

Επίσης, η δρομολογούμενη μετατροπή της Premia Properties σε ΑΕΕΑΠ μέσα στο 2022 υπόσχεται διανομές μερισμάτων από το επόμενο έτος (οι ΑΕΕΑΠ υποχρεούνται να μοιράζουν κάθε χρόνο τουλάχιστον το 50% των λειτουργικών κερδών τους).

Πηγή: Euro2day