You are here

Ποιες μετοχές προτείνει τώρα η Goldman Sachs

26/11/2021 08:16

Οι μετοχές προβλέπεται να προσφέρουν μονοψήφιες αποδόσεις το 2022, πιο μέτριες από ό,τι το 2021, ενώ συνεχίζουν να προσφέρουν ελκυστικό ασφάλιστρο κινδύνου έναντι των ομολόγων, επισημαίνει η Goldman Sachs στην ετήσια στρατηγικής της για το 2022. Τα τμήματα μετοχών που υστέρησαν στην ανάκαμψη από την πανδημία θα πρέπει να αναδειχθούν σε φωτεινά σημεία, όπως και οι κλάδοι που επωφελούνται από τις κοσμικές τάσεις ανάπτυξης.

Εκτιμά ότι οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων θα είναι πιθανότατα αρνητικές το 2022. Στον πιστωτικό τομέα, τα χαμηλά spreads στην επενδυτική βαθμίδα και την υψηλή απόδοση θα αντισταθμίσουν μόλις και μετά βίας τους κινδύνους που συνδέονται με τις υψηλότερες αποδόσεις. Η αμερικανική τράπεζα προτιμά τα ομόλογα της Ευρωζώνης που συνδέονται με τον πληθωρισμό καθώς και τα δάνεια υψηλής εξασφάλισης.

H Goldman Sachs διατηρεί τη σύσταση της υπεραπόδοσης στις μετοχές (3 και 12 μήνες) και εξακολουθεί να αναμένει καλές αποδόσεις σε όλες τις αγορές, αν και "όλο και πιο επίπεδες" σε σύγκριση με το 2021. Οι αποτιμήσεις είναι υψηλές σε σχέση με τα ιστορικά δεδομένα, αλλά συμπιέζονται το 2021 και οι μετοχές εξακολουθούν να φαίνονται ελκυστικές σε σχέση με τα ομόλογα.

H τράπεζα συνεχίζει να αναμένει ότι τα κέρδη θα είναι ο κύριος μοχλός των αποδόσεων, όπως το 2021, αλλά προβλέπει πιο συγκρατημένη ανάπτυξη σε όλες τις αγορές, ως επί το πλείστον. Δεν υπάρχουν ισχυρές περιφερειακές προτιμήσεις για το 12μηνο, με παρόμοιες αναμενόμενες αποδόσεις. Αναμένει γενικά λιγότερο μεγάλες αποδόσεις / διαφοροποιήσεις μεταξύ των περιοχών και των στυλ και θα υποστήριζα έναν πιο εκλεκτικό συνδυασμό τομέων, παραγόντων και χωρών για τη μεγιστοποίηση των προσαρμοσμένων στον κίνδυνο αποδόσεων.

Εκτός από την επιδείνωση του μείγματος ανάπτυξης/πληθωρισμού έως το 2022, οι επενδυτές έχουν να αντιμετωπίσουν τις υψηλές αποτιμήσεις σε όλα τα περιουσιακά στοιχεία. Ωστόσο, με ένα ακόμη ισχυρό μακροοικονομικό υπόβαθρο βραχυπρόθεσμα, οι περιορισμοί των αποτιμήσεων ενδέχεται να είναι λιγότερο δεσμευτικοί, ιδίως για τις μετοχές. Ο Δείκτης Διάθεσης Κινδύνου της τράπεζας θα πρέπει να παραμείνει σε θετικό έδαφος υπό την προϋπόθεση ότι η ανάπτυξη η αισιοδοξία θα πάρει τη σκυτάλη από την αναζήτηση αποδόσεων. Με λιγότερα περιθώρια για θετικές μακροοικονομικές εκπλήξεις και λιγότερο πτωτική τιμολόγηση της ανάπτυξης, η Goldman Sachs προτιμά τις ευκαιρίες που συνδέονται με τα εμπορεύματα και την ανάκαμψη των υπηρεσιών.

Προς το παρόν, η τράπεζα θα χρησιμοποιήσει τις διορθώσεις για να προσθέσει μετοχικό κίνδυνο, καθώς πιστεύει ότι ο κίνδυνος πτώσης στην αγορά παραμένει χαμηλός – αν και μια «βουτιά» μπορεί να γίνει αργότερα μέσα στο έτος.

Ο πληθωρισμός γίνεται όλο και μεγαλύτερο τροχοπέδη για τις μετοχές και τα χαρτοφυλάκια πολλαπλών στοιχείων ενεργητικού σε γενικές γραμμές, ιδίως για τις πραγματικές αποδόσεις. Ενώ η πτώση των πραγματικών αποδόσεων έχει σημάνει μικρή επίπτωση στις τιμές των περιουσιακών στοιχείων μέχρι στιγμής, ενδέχεται να είναι διαφορετικά μόλις ξεκινήσει ο κύκλος αύξησης της Fed.

Τα ισορροπημένα χαρτοφυλάκια, δηλαδή αυτά που έχουν κατανομή 60% μετοχές και 40% ομόλογα, είναι πιθανό να αποφέρουν χαμηλότερες αποδόσεις και είναι πιο risky στον κύκλο μετά την πανδημία. Η αναζήτηση ελκυστικών πραγματικών αποδόσεων παραπέμπει σε μεγαλύτερες κατανομές μετοχών, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο του χαρτοφυλακίου. Οι επενδυτές θα πρέπει να διαφοροποιηθούν ευρύτερα, με έκθεση σε πραγματικά περιουσιακά στοιχεία και εμπορεύματα, καθώς και τοποθετήσεις επί δικαιωμάτων προαίρεσης, για να επιτύχουν αποδεκτές πραγματικές αποδόσεις χωρίς μη αποδεκτό κίνδυνο.

Οι τοποθετήσεις και το κλίμα παραμένουν σχετικά ανοδικές μετά τις εισροές ρεκόρ σε μετοχές και τις μικρές εκροές από τις αγορές ομολόγων και χρήματος. Ενώ το τρέχον χαμηλό καθεστώς χαμηλής μεταβλητότητας μπορεί να παραμείνει, η Goldman Sachs αναζητά ευκαιρίες αντιστάθμισης και επικαλύψεις χαρτοφυλακίου.

Η αμερικανική επενδυτική τράπεζα συστήνει: αποφυγή σε επιχειρήσεις με υψηλό κόστος εργασίας, μετοχές ανάπτυξης με υψηλό έναντι χαμηλού περιθωρίου κέρδους. Από την Ευρώπη προτιμά τις υποδομές, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τράπεζες (SX7P). Από τις αναδυόμενες αγορές είναι long στην αγορά του Μεξικό, στις ρωσικές μετοχές και τις αιγυπτιακές μετοχές.

Πηγή: Euro2day