You are here

Τα «κλειδιά» για να επιστρέψουν στα γκισέ οι μεγαλοκαταθέτες

20/06/2019 10:43

Παρά τη βελτίωση του κλίματος, κύκλοι της αγοράς υποστηρίζουν πως χρειάζεται ακόμη πολλή δουλειά προκειμένου να δούμε «κάτι μεγάλο». Τα στοιχήματα για τα εφοπλιστικά κεφάλαια και τα χαρτοφυλάκια ασφαλιστικών.

H έντονη βελτίωση του οικονομικού κλίματος που παρατηρείται τις τελευταίες εβδομάδες αυξάνει τις προσδοκίες των αναλυτών και των επενδυτών για μεγαλύτερες επιστροφές καταθέσεων στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα, ωστόσο φαίνεται πως χρειάζεται ακόμη πολλή δουλειά προκειμένου να δούμε «κάτι μεγάλο».

Αυτό δηλώνουν στο Euro2day.gr κύκλοι της επενδυτικής αγοράς, υποστηρίζοντας πως ήδη έχει επιστρέψει στα γκισέ μεγάλο ποσοστό των χρημάτων που «πέταξαν» κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης, χωρίς αυτό -για διάφορους λόγους- να αντανακλάται στα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος.

Σύμφωνα με τους ίδιους κύκλους, ενώ οι καταθέσεις έχουν αυξηθεί περισσότερο από 20 δισ. ευρώ σε σχέση με το χαμηλό που είχαν σημειώσει το 2015 (βλέπε τα ενδεικτικά στοιχεία του παρατιθέμενου πίνακα), φτάνοντας στα 133,4 δισ. τον φετινό Απρίλιο, στην πράξη οι επιστροφές κεφαλαίων στη χώρα από το εξωτερικό και από τα «στρώματα» είναι πολύ μεγαλύτερη, για μια σειρά από λόγους μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται:

• Το μεγάλο ποσό των κατασχέσεων του δημοσίου (ΑΑΔΕ) από τραπεζικούς λογαριασμούς που έχει λάβει η χώρα κατά τη συγκεκριμένη περίοδο. Μόνο για το 2018, το σχετικό ποσό υπερέβη τα πέντε δισ. ευρώ!

• Έχει υπάρξει σημαντικός επαναπατρισμός χρημάτων από επιχειρήσεις, τα οποία όμως δεν έγιναν καταθέσεις, αλλά χρησιμοποιήθηκαν για να περιοριστεί το ύψος των δανειακών τους υποχρεώσεων προς τις τράπεζες. Ειδικότερα, πολλές εταιρείες κατά το παρελθόν είχαν μεταφέρει -για λόγους ασφαλείας, με δεδομένο τον τότε κίνδυνο εξόδου της χώρας από το ευρώ- τις καταθέσεις τους στο εξωτερικό. Όταν η κατάσταση άρχισε να εξομαλύνεται, παρατηρήθηκε μερική επιστροφή των χρημάτων αυτών στη χώρα, όχι όμως με τη μορφή καταθέσεων αλλά εξόφλησης δανείων, τα επιτόκια των οποίων δεν ήταν ευκαταφρόνητα.

• Τέλος, αρκετοί ιδιώτες που είχαν βγάλει τα χρήματά τους στο εξωτερικό, τοποθετώντας τα σε καταθέσεις, αμοιβαία κεφάλαια και λοιπά προϊόντα, ρευστοποίησαν μεν τις επενδύσεις τους, αλλά χρησιμοποίησαν το αντίτιμο προκειμένου να αποπληρώσουν φόρους τεκμηρίων και περιουσίας (π.χ. ΕΝΦΙΑ), που στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα αυξήθηκαν κατά πολύ.

Παρ' όλα αυτά, η γενικότερη προοπτική είναι σαφώς θετική, στον βαθμό που η επόμενη κυβέρνηση καταφέρει να ομαλοποιήσει περαιτέρω την οικονομία και να την επαναφέρει σε ουσιαστικούς ρυθμούς ανάπτυξης.

Ήδη οι αποδόσεις (yields) των δεκαετών κρατικών μας ομολόγων έχουν ακολουθήσει έντονα πτωτική πορεία (από περίπου 4,5% στις αρχές του έτους στο 2,7% και μάλιστα έντονη ήταν η υποχώρηση των τελευταίων εβδομάδων), με αποτέλεσμα να… θυμίζουμε ως ένα βαθμό οικονομία της ευρωζώνης (Κύπρος 0,83%, Ισπανία 0,497%,Πορτογαλία 0,607% και Ιταλία 2,317%).

«Χρειάζεται ακόμη πολλή δουλειά για να δούμε μεγάλα αποτελέσματα», σημειώνει γνωστός παράγοντας της αγοράς, τονίζοντας ότι «δυστυχώς, κατά τη διάρκεια της κρίσης, χάσαμε τα εφοπλιστικά κεφάλαια που ήταν πολλά, έφυγαν από τη χώρα μας και χρειάζεται πολύς χρόνος για να επιστρέψουν».

Ένα δεύτερο στοίχημα είναι αυτό των επενδύσεων των ασφαλιστικών εταιρειώνπου δραστηριοποιούνται στη χώρα μας. Οι εταιρείες αυτές στις 31 Μαρτίου του 2019 (στοιχεία Τραπέζης της Ελλάδος) διέθεταν 8,5 δισ. ευρώ τοποθετημένα στο εξωτερικό (436 εκατ. σε καταθέσεις, 1,98 δισ. σε αμοιβαία κεφάλαια και 6,22 δισ. σε χρεωστικούς τίτλους). Ένα σημαντικό τμήμα αυτών θα μπορούσε να τοποθετηθεί -υπό προϋποθέσεις- σε ελληνικά περιουσιακά στοιχεία κατά τα επόμενα λίγα χρόνια. Άλλωστε από το 2013 έως σήμερα, όσες ασφαλιστικές εταιρείες επέλεξαν τα εγχώρια περιουσιακά στοιχεία (κυρίως κρατικά ομόλογα) πέτυχαν και τις υψηλότερες αποδόσεις.

Σε κάθε περίπτωση πάντως, οι τράπεζες έχουν σήμερα πολύ μικρότερη ανάγκη την επιστροφή καταθέσεων σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, καθώς η ρευστότητά τους βρίσκεται σε σαφώς καλύτερα επίπεδα. Δεν είναι τυχαίο ότι σε συγκεκριμένο τουλάχιστον τμήμα του πελατολογίου τους επιχειρούν να διαθέσουν επενδυτικά προϊόντα αντί για καταθέσεις, με στόχο: α) Οι τράπεζες να εισπράττουν προμήθειες και β) Οι όποιες αποδόσεις των πελατών να προέρχονται κυρίως από την αγορά και όχι από τις ίδιες (τόκοι).

Πηγή: Euro2day