You are here

Τιτάν: Κέρδη 6,6 εκατ. ευρώ στο πρώτο τρίμηνο του 2015

07/05/2015 19:34
Αύξηση 12,7% παρουσίασε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του ομίλου ΤΙΤΑΝ, το πρώτο τρίμηνο του 2015, σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2014, ο οποίος ανήλθε στα 283,8 εκατ. ευρώ, ενώ τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων, μειώθηκαν κατά 23,7%, στα 23,2 εκατ. ευρώ.

Τα καθαρά αποτελέσματα μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας και την πρόβλεψη για φόρους επέστρεψαν στην κερδοφορία και ανήλθαν στα 6,6 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 11 εκατ. ευρώ, το αντίστοιχο περυσινό τρίμηνο.

Θετική εξέλιξη έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2014 είχαν τα λειτουργικά αποτελέσματα του ομίλου στις ΗΠΑ, χάρη στη συνεχιζόμενη ανάκαμψη της ζήτησης και στην Ελλάδα, στα δημόσια έργα και στη βελτίωση των περιθωρίων των εξαγωγών.

Στον αντίποδα, σημαντική κάμψη σημείωσαν τα αποτελέσματα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και την Τουρκία, όπου ο χειμώνας ήταν δριμύς και στην Αίγυπτο, όπου, λόγω της παρατεταμένης έλλειψης φυσικού αερίου, συνεχίστηκε αναγκαστικά η παραγωγή τσιμέντου με εισαγόμενο κλίνκερ για την ικανοποίηση της ζήτησης. Για το λόγο αυτό, βρίσκονται σε εξέλιξη σημαντικές επενδύσεις του ομίλου στην Αίγυπτο, με στόχο τη χρήση στερεών και δευτερογενών καυσίμων και τη σταδιακή αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας του παραγωγικού του δυναμικού.

Σημειώνεται, επίσης ότι τα καθαρά αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου ενισχύθηκαν σημαντικά από την ενδυνάμωση του δολαρίου και της αιγυπτιακής λίρας έναντι του ευρώ.

Λειτουργικά Αποτελέσματα

«Στην Ελλάδα, η κατανάλωση τσιμέντου εξακολούθησε να στηρίζεται στα δημόσια έργα, με τις τάσεις στην ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα να παραμένουν πτωτικές, στο πλαίσιο της γενικευμένης οικονομικής αβεβαιότητας.

Οι συνεχείς προσπάθειες περιορισμού του κόστους και βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας των εργοστασίων αποδίδουν πλέον καρπούς, ενώ, παράλληλα, τα αποτελέσματα των εξαγωγών ενισχύθηκαν από την ενδυνάμωση του δολαρίου έναντι του ευρώ», σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Συνολικά, ο κύκλος εργασιών του Τομέα Ελλάδας και Δυτικής Ευρώπης το πρώτο τρίμηνο του έτους μειώθηκε κατά 2% και ανήλθε στα 65,3 εκατ. ευρώ. Τα λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν στα 9.4 εκατ. ευρώ από 3,9 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2014.

Στις ΗΠΑ, παρά την παρατεταμένη κακοκαιρία που έπληξε τη χώρα τους πρώτους δύο μήνες του έτους, ο κλάδος κατασκευών συνεχίζει να ανακάμπτει, οδηγώντας σε ουσιαστική βελτίωση των αποτελεσμάτων της TITAN America.

Πέραν των τάσεων της αγοράς, θετική συνεισφορά στα αποτελέσματα είχε και η ενδυνάμωση του δολαρίου. Συνολικά, το πρώτο τρίμηνο του 2015, ο κύκλος εργασιών στις ΗΠΑ παρουσίασε αύξηση κατά 37,5% και ανήλθε στα 130,2 εκατ. ευρώ, ενώ τα λειτουργικά κέρδη ανήλθαν στα 5,8 εκατ. ευρώ έναντι 0,9 εκατ. ευρώ το 2014.

Στις αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, ο δριμύς χειμώνας επηρέασε έντονα την οικοδομική δραστηριότητα, οδηγώντας σε σημαντική κάμψη των αποτελεσμάτων συγκριτικά με τον ευνοϊκό χειμώνα του 2014. Έτσι, ο κύκλος εργασιών μειώθηκε κατά 31,2% και ανήλθε στα 28,2 εκατ. ευρώ, ενώ τα λειτουργικά κέρδη περιορίστηκαν στα 4,2 εκατ. ευρώ έναντι 9,7 εκατ. ευρώ το 2014.

Στην Αίγυπτο, η ζήτηση παρέμεινε σταθερή. «Ο συντελεστής λειτουργίας των παραγωγικών μας εγκαταστάσεων σημείωσε βελτίωση σε σχέση με τα χαμηλά επίπεδα του Β’ εξαμήνου του 2014, χάρη στην ολοκλήρωση της επένδυσης που επέτρεψε την λειτουργία μύλου άλεσης στερεών καυσίμων σε μία από τις γραμμές παραγωγής του εργοστασίου του Beni Suef. Ωστόσο, οι συνεχιζόμενες διακοπές στην προμήθεια φυσικού αερίου στις υπόλοιπες γραμμές παραγωγής των εργοστασίων οδήγησαν στην ανάγκη κάλυψης της ζήτησης με εισαγωγές, γεγονός που περιόρισε τα περιθώρια κερδοφορίας», όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Συνολικά, ο κύκλος εργασιών στην Αίγυπτο αυξήθηκε κατά 21,9% στα 60,2 εκατ. ευρώ. Σε σχέση με το τελευταίο τρίμηνο του 2014, τα λειτουργικά αποτελέσματα εμφανίζουν βελτίωση. Σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2014, όπου οι πωλήσεις είχαν καλυφθεί από εγχώρια παραγωγή, τα λειτουργικά αποτελέσματα μειώθηκαν από 15,9 εκατ. ευρώ στα 3,9 εκατ. ευρώ.

Στην Τουρκία, λόγω του δριμύ χειμώνα το πρώτο τρίμηνο του 2015, τα αποτελέσματα της Adocim (η οποία ανήκει κατά 50% στον Όμιλο ΤΙΤΑΝ) ήταν χαμηλότερα του περασμένου έτους.

Ο καθαρός δανεισμός του ομίλου στο τέλος του πρώτου τριμήνου διαμορφώθηκε στα 660 εκατ. ευρώ και ήταν υψηλότερος κατά 119 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το τέλος του 2014. Η πορεία του δανεισμού αντικατοπτρίζει τις αυξημένες επενδύσεις του ομίλου, κατά κύριο λόγο, στην Αμερική και στην Αίγυπτο, τις αυξημένες ανάγκες κεφαλαίων κίνησης στις αγορές που παρουσιάζουν ανάπτυξη, την εποχικότητα της ζήτησης, καθώς και την αρνητική επίδραση στα δάνεια σε δολάρια και αιγυπτιακές λίρες από συναλλαγματικές διακυμάνσεις.

Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες του ομίλου, το πρώτο τρίμηνο του 2015, εξαιρουμένων των εξαγορών και των ασωμάτων ακινητοποιήσεων, ανήλθαν στα 35 εκατ. ευρώ έναντι 14 εκατ. ευρώ, το αντίστοιχο διάστημα του 2014.

Το Φεβρουάριο του 2015, η θυγατρική του ομίλου Alvacim Ltd εξαγόρασε το 20% των μετοχών της θυγατρικής του Ομίλου στην Αλβανία AΝΤΕΑ CEMENT SHA (ΑΝΤΕΑ), ποσοστό που κατείχε η European Bank for Reconstruction and Development (ΕBRD). Έτσι, η συμμετοχή του ομίλου ΤΙΤΑΝ στο μετοχικό κεφάλαιο της ΑΝΤΕΑ ανέρχεται σε ποσοστό 80%, ενώ το υπόλοιπο 20% διατηρεί η International Finance Corporation (IFC).

Οικονομικά αποτελέσματα μητρικής εταιρεία ΤΙΤΑΝ ΑΕ

Το πρώτο τρίμηνο του 2015, ο κύκλος εργασιών της «ΑΕ Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ» αυξήθηκε κατά 11,9%, στα 65,1 εκατ. ευρώ, ενώ τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) ανήλθαν στα 8,4 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με 3,1 εκατ. ευρώ, το αντίστοιχο περυσινό τρίμηνο.

Τα καθαρά κέρδη το 2015 ανήλθαν σε 0,3 εκατ. ευρώ, σημαντικά χαμηλότερα από πέρυσι, καθώς το πρώτο τρίμηνο του 2014 η μητρική εταιρεία είχε εισπράξει μερίσματα 20 εκατ. ευρώ από θυγατρικές του εξωτερικού, καταγράφοντας κέρδη ύψους 9,1 εκατ. ευρώ.