You are here

Τράπεζα Πειραιώς: Εγκρίθηκε η αύξηση κεφαλαίου

20/12/2010 16:31
Εγκρίθηκε πριν από λίγο η εισήγηση της διοίκησης της Τράπεζας Πειραιώς για κεφαλαιακή ενίσχυση ύψους 1,050 δισ. ευρώ του ομίλου από την Εκτακτη Γενική Συνέλευση της Τράπεζας (με απαρτία 36,56%), η οποία και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να προχωρήσει σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και να καθορίσει τόσο το ακριβές ύψος όσο και τους λοιπούς όρους της έκδοσης.

Στις 3 Ιανουαρίου, θα συνέλθει το διοικητικό συμβούλιο για να εξειδικεύσει την τιμή και τους λοιπούς όρους της αύξησης καθώς οι διεθνείς οίκοι (Barclays Capital, Credit Suisse, Goldman Sachs και Morgan Stanley) θεωρούν ότι οι δύο επόμενες εβδομάδες είναι κρίσιμες για τις χρηματαγορές και το διεθνές οικονομικό περιβάλλον.

Ο πρόεδρος της Τράπεζας Πειραιώς, κ. Μιχάλης Σάλλας, προέβη στην ακόλουθη δήλωση: "Οι λεπτομερείς ανακοινώσεις θα γίνουν στις 3 Ιανουαρίου, ενώ στο τέλος του Ιανουαρίου θα ολοκληρωθεί η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ύψους 800 εκατ. ευρώ".

Παράλληλα, αναφερόμενος στο εγχώριο και διεθνές οικονομικό περιβάλλον, ο κ. Σάλλας προέβη στις ακολουθες δηλώσεις: "Θα υπάρξει ένα δύσκολο εξάμηνο, δεν μπορεί κανείς να πει ότι θα περιοριστούν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, αντιθέτως προβλέπουμε ότι το 2011 θα είναι το πιο δύσκολο έτος. Αυτή είναι και η εκτίμηση της αγοράς".

Ο κ. Σάλλας, όσον αφορά την εγχώρια οικονομία, δήλωσε ότι ήδη δημιουργούνται προϋποθέσεις ανάπτυξης για κάποιους τομείς της ελληνικής οικονομίας. Και πρόσθεσε: "Δεν μιλώ μόνο για την πράσινη ανάπτυξη που ήδη έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον Ελληνες και ξένοι μεγάλοι και μικρότεροι επενδυτές, αλλά και για το real estate που όμως θέλει κάποιους μήνες να παρει σάρκα και οστά, αλλά και για τον τουρισμό που έχουν μπει πολλές βάσεις και με τη μείωση του ΦΠΑ και με άλλες ενέργειες. Παράλληλα, βελτιώνεται η εξαγωγική δραστηριότητα της χώρας".

Ο κ. Σάλλας τόνισε ότι με το δημοσιονομικό πρόγραμμα θα βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα, ενώ παράλληλα οι τράπεζες ενισχύονται τώρα για να βοηθήσουν την ελληνική οικονομία. Σημείωσε, μάλιστα, ότι αν ακόμη η οικονομία της Ελλάδας αντέχει, αυτό το οφείλει στο χρηματοοικονομικό της σύστημα που δεν είχε τοξικά και άλλα προϊόντα που είχαν οι άλλες χώρες των οποίων το χρηματοοικονομικό σύστημα δημιουργησε το πρόβλημα που βιώνουν αυτήν την περίοδο.

Ο πρόεδρος της Τράπεζας Πειραιώς υπενθύμισε ότι πριν από δύο έτη είχε πει από το ίδιο βήμα ότι "δεν πρέπει να κάνουμε πίσω στις αγορές της νέας Ευρώπης και αυτό ισχύει για ολόκληρο το εγχώριο χρηματοπιστωτικό σύστημα".

"Η Ελλάδα είναι σχετικά μικρή αγορά και οι δράσεις και ο πλούτος της οφείλονται στο εξωτερικό. Πώς θα άλλωστε θα βελτιωθεί το πρόβλημα με το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών που είναι το κλείδι που θα μας βγάλει από την κρίση;", είπε ο πρόεδρος χαρακτηριστικά.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε επίσης τη μείωση της ονομαστικής αξίας των κοινών ονομαστικών μετοχών σε 0,30 ευρώ.

Το πρόγραμμα της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου

3/01/1011: Το Δ.Σ. αποφασίζει για τους όρους της ΑΜΚ

4/01/1011: Εγκριση ενημερωτικού δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

7/01/1011: Τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης της μετοχής με δικαιώματα

10/01/1011: Αποκοπή δικαιωμάτων

12/01/1011: Προσδιορισμός δικαιούχων

17/01/1011: Εναρξη διαπραγμάτευσης δικαιωμάτων

25/01/1011: Λήξη διαπραγμάτευσης δικαιωμάτων

31/01/1011: Λήξη περιόδου εγγραφών

10/02/2011: Διαπράγματευση νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Μετατρέψιμο Ομολογιακό Δάνειο

Οσον αφορά το μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο ύψους 250 εκατ. ευρώ, ο κ. Σάλλας ανέφερε ότι η τιμή της μετατροπής της μετοχής θα είναι υψηλότερη από τη μέση τιμή (τη χρηματιστηριακή) των τελευταίων 30 ημερών από την ημερομηνία της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου για την έκδοση.

Η ανακοίνωση της Τράπεζας

"Πραγματοποιήθηκε σήμερα η έκτακτη Γενική Συνέλευση της Τράπεζας Πειραιώς, η οποία ενέκρινε την εισήγηση της Διοίκησης για κεφαλαιακή ενίσχυση του Ομίλου και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο, για λόγους μεγαλύτερης ευελιξίας, να προχωρήσει σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και να καθορίσει, τόσο το ακριβές ύψος, όσο και τους λοιπούς όρους της έκδοσης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει αποφασίσει να προχωρήσει σε αύξηση κεφαλαίων κατά €800 εκατομμύρια υπέρ των παλαιών μετόχων και θα συνεδριάσει στις 3 Ιανουαρίου 2011 για να προσδιορίσει τους όρους και την διαδικασία έκδοσης (αριθμό μετοχών, τιμή διάθεσης κλπ).

Με βάση το σχεδιασμό της Διοίκησης της Τράπεζας, εκτιμάται ότι η περίοδος εγγραφής των κοινών μετόχων θα έχει ολοκληρωθεί περί τα τέλη Ιανουαρίου 2011 και θ΄ακολουθήσει η εισαγωγή των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε επίσης τη μείωση της ονομαστικής αξίας των κοινών ονομαστικών μετοχών σε €0,30, σύμφωνα με το άρθρο 4 του ΚΝ 2190/1920, με σχηματισμό ειδικού αποθεματικού. Η μείωση αυτή είναι καθαρά τεχνικού χαρακτήρα και δεν έχει επίπτωση στα ίδια κεφάλαια της Τράπεζας ενώ δεν πρόκειται να εκδοθούν δωρεάν μετοχές.

Τέλος, η Συνέλευση ενέκρινε την έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου ύψους μέχρι €250 εκατομμυρίων με κατάργηση των δικαιωμάτων προτίμησης των παλαιών μετόχων (δηλαδή υπέρ τρίτων). Η Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να επιλέξει τον ακριβή χρόνο και να καθορίσει τους λεπτομερείς όρους του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου πριν από την έκδοσή του. Διευκρινίζεται, ότι η τιμή μετατροπής των ομολογιών θα είναι υψηλότερη από την μέση σταθμισμένη τιμή της μετοχής για διάστημα 30 ημερών πριν από την ημερομηνία της απόφασης για την έκδοσή τους.

Η επικείμενη ενίσχυση των κεφαλαίων κατά €800 εκατομμύρια, όπως δήλωσε ο Πρόεδρος της Τράπεζας Πειραιώς Μιχ. Σάλλας, στόχο έχει:

· Την ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης της Τράπεζας ενόψει του αυστηρότερου εποπτικού πλαισίου, αλλά και την ανταπόκρισή της στις αυξημένες προσδοκίες της επενδυτικής κοινότητας

· Την ενδυνάμωση της θέσης της Τράπεζας Πειραιώς, στο πλαίσιο των μακροοικονομικών συνθηκών της Ελλάδας

· Την παροχή δυνατότητας στην Τράπεζα να επωφεληθεί ελκυστικών ευκαιριών οργανικής ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή.

Η πραγματοποίηση της αύξησης κατά €800 εκατομμύρια, θα ενισχύσει την κεφαλαιακή επάρκεια, με τον δείκτη Equity Tier I να διαμορφώνεται σε 9,5%, τον δείκτη Tier I στο 10,8% και τον συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας στο 11,7% (+ 200 μονάδες βάσης pro forma με στοιχεία 30ης Σεπτεμβρίου 2010).

Η Διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς, θεωρεί ότι η εμπιστοσύνη και η στήριξη των μετόχων της Τράπεζας, όπως εκφράστηκε και σήμερα με την ευρεία συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση και την έγκριση των εισηγήσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, ενισχύει την απρόσκοπτη και δυναμική πορεία της Τράπεζας."