You are here

20η Ετήσια Γενική Συνέλευση Πετρολίνα

11/08/2020 13:59
  • Χρονιά ορόσημο το 2019 με την ολοκλήρωση του νέου τερματικού στο Βασιλικό
  • Σταθερή μερισματική πολιτική

Πραγματοποιήθηκε η 20η Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της Petrolina (Holdings) Public Ltd, με περιορισμένο αριθμό παρευρισκόμενων και λαμβάνοντας όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα υγιεινής.

Στη Συνέλευση κατά τη διάρκεια της οποίας παρουσιάστηκαν εκτενώς τα ελεγμένα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα για το 2019,  ανακοινώθηκαν κέρδη πριν τη φορολογία ύψους €4,5 εκ. έναντι €4,9 εκ. το 2018, ενώ το κέρδος μετά την αφαίρεση της φορολογίας από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθε στα €4,1 εκ. έναντι €4,3 εκ. το προηγούμενο έτος. Ο συνολικός κύκλος εργασιών μέσω πρατηρίων, σε εμπορικούς πελάτες καθώς και σε άλλες εταιρείες πετρελαιοειδών, ανήλθε στα €322,9 εκ. έναντι €394,1 εκ. το 2018. Με βάση αυτά τα αποτελέσματα, το κέρδος ανά μετοχή από συνεχιζόμενες δραστηριότητες υπολογίζεται στα 4,68 σεντ έναντι 4,90 σεντ το 2018.

Η διαχρονική μερισματική πολιτική της Εταιρείας  παραμένει σταθερή. Το Διοικητικό Συμβούλιο προχώρησε σε καταβολή πρώτου προμερίσματος ύψους 1,7σεντ τον Μάιο του 2019, δεύτερου προμερίσματος προς 1,0 σεντ τον Νοέμβριο του 2019 και σήμερα, λαμβάνοντας υπόψη την ταμειακή ρευστότητα και τις προοπτικές της Εταιρείας, προτείνει την καταβολή τελικού μερίσματος ύψους 2,0 σεντ, έτσι ώστε το συνολικό μέρισμα για τη χρήση του έτους 2019 να ανέλθει στα 4,7 σεντ ανά μετοχή ή 13,82% επί της ονομαστικής αξίας της μετοχής.

«Χρονιά ορόσημο» χαρακτήρισε το 2019 για την Πετρολίνα ο Εκτελεστικός της Πρόεδρος κ. Κωστάκης Λευκαρίτης, αναφερόμενος στις νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις της Εταιρείας : «Η Πετρολίνα πιστή στα χρονοδιαγράμματα αλλά και στο όραμα και τη φιλοσοφία της, που τη θέλει να επενδύει σημαντικούς πόρους σε έργα υποδομήςστη Κύπρο, κατάφερε να ολοκληρώσει το νέο της τερματικό καυσίμων στο Βασιλικό. Με αποτέλεσμα να εγκαινιάσουμε με περηφάνια τον Ιανουάριο του 2020 μία από τις μεγαλύτερες επενδύσεις που έχουν γίνει πότε στην Κύπρο, από κυπριακή εταιρεία».

Παράλληλα, διαβεβαίωσε ο κ. Λευκαρίτης, παρά τις καθυστερήσεις και τα κωλύματα λόγω της πανδημίας «προχωρούν και οι διαδικασίες για την κατασκευή του τερματικού υγραερίου στο Βασιλικό μαζί με τους στρατηγικούς εταίρους μας, καθώς και η προγραμματισμένη κατεδάφιση και αποξήλωση των παλαιών εγκαταστάσεων που βρίσκονται στο βόρειο παραλιακό μέτωπο Λάρνακας, με την κατεδάφιση όλων των δεξαμενών και τον καθαρισμό της γης». Απώτερος στόχος υπογράμμισε ο Εκτελεστικός Πρόεδρος της Πετρολίνα είναι τα ιδιόκτητα οικόπεδα της Εταιρείας  εντασσόμενα σε νέες πολεοδομικές ζώνες να αξιοποιηθούν κατάλληλα, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη και την τουριστική αναβάθμιση της Λάρνακας και κατ’ επέκταση της Κύπρου.

Αναφερόμενος στην κρίση του Covid-19 ο κ. Λευκαρίτης  υπογράμμισε:«Πρώτιστο μέλημα μας ήταν και είναι να διαφυλάξουμε και να προστατεύσουμε την υγεία των ανθρώπων μας, συνεργατών και πελατών, στηρίζοντας παράλληλα την Πολιτεία και την Κοινωνία.

Τέλος ο Εκτελεστικός Πρόεδρος της Πετρολίναδεν παρέλειψε να ευχαριστήσει θερμά τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τη Διεύθυνση, τους πρατηριούχους, το προσωπικό, τους ελεγκτές, τους νομικούς συμβούλους, καθώς και όλους τους μετόχους της Εταιρείας  για την εμπιστοσύνη τους. Κλείνοντας εξέφρασε εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της Petrolina (Holdings) PublicLtd τη βαθιά τους εκτίμηση προς τον Επίτιμο Πρόεδρο κ. ΚίκηΛευκαρίτη για την ουσιώδη και συνεχή συμβουλευτική προσφορά του στα πεπραγμένα της Εταιρείας.