You are here

Cdb bank: Σε τροχιά υλοποίησης της νέας στρατηγικής

09/08/2019 14:09

Αύξηση κεφαλαίου €4,3 εκατ. και κερδοφορία €2,8 εκατ. κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους

Η πρόοδος που σημειώθηκε τον τελευταίο ενάμιση χρόνο, οι αλλαγές στο Διοικητικό Συμβούλιο καθώς και οι μελλοντικοί σχεδιασμοί της cdb bank (Κυπριακή Τράπεζα Αναπτύξεως), ήταν τα κύρια θέματα που συζητήθηκαν στην πρόσφατη ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων του Οργανισμού. Στο πλαίσιο της Συνέλευσης, παρουσιάστηκαν οι οικονομικές καταστάσεις για το 2018 καθώς και η μέχρι στιγμής απόδοση της Τράπεζας για το 2019.

Έχοντας προβεί σε μία σειρά στρατηγικών κινήσεων, η cdb bank κατέγραψε, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2019, κερδοφορία συνολικού ύψους €2,8 εκατ., σε σχέση με ζημιές ύψους €2,2 εκατ. ευρώ, το 2018.  Παράλληλα, ένδειξη της θετικής της πορείας αποτελεί και η αύξηση στις καταθέσεις των πελατών. Ειδικότερα, το 2018 οι καταθέσεις των πελατών της cdb bank αυξήθηκαν κατά €35 εκατ., καταγράφοντας επιπλέον αύξηση €25 εκατ. τους πρώτους έξι μήνες του 2019. Την ίδια ώρα, ιδιαίτερα σημαντική ήταν και η μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, με το ποσοστό τους να διαμορφώνεται στο 42,1%.

Ορόσημο για τη cdb bank υπήρξε επίσης η επιτυχημένη αύξηση κεφαλαίου, ύψους €4,3 εκατ., τον περασμένο Μάρτιο, που ενίσχυσε σημαντικά τον δείκτη της κεφαλαιακής της επάρκειας. Η εξέλιξη αυτή σε συνδυασμό με την ολοκλήρωση της εθελούσιας εκκαθάρισης της θυγατρικής της στη Ρωσία, που επέτρεψε τον επαναπατρισμό κεφαλαίων, είχαν ιδιαίτερα θετική επίδραση στο επιχειρηματικό προφίλ της Τράπεζας.

Στο επίκεντρο η βιώσιμη ανάπτυξη

Εκφράζοντας την ικανοποίησή του για τα αποτελέσματα ο Πρώτος Εκτελεστικός Διευθυντής της cdb bank, Κώστας Αργυρίδης, ανέφερε πως ακρογωνιαίος λίθος της νέας στρατηγικής της Τράπεζας είναι η πλήρης αξιοποίηση των δυνατοτήτων της, εστιάζοντας στους τομείς των Μικρομεσαίων και Μεγάλων Επιχειρήσεων καθώς επίσης στην επενδυτική τραπεζική και στη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων. Αναφερόμενος στις προσπάθειες για βελτίωση της βιωσιμότητας του επιχειρηματικού μοντέλου της cdb bank, ο κ. Αργυρίδης ανέφερε πως βασικοί στόχοι της στρατηγικής είναι η λειτουργική αναδιοργάνωση της Τράπεζας μέσω της περαιτέρω τεχνολογικής αναβάθμισης και εξορθολογισμού των διαδικασιών με απώτερο σκοπό τη βελτίωση αφενός της εξυπηρέτησης των πελατών και αφετέρου της αποτελεσματικότητας του οργανισμού. Παράλληλα, η Τράπεζα επικεντρώνεται στην ουσιαστική μείωση των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων, καθώς και στη διεύρυνση της επιχειρηματικής της δραστηριότητας και της γκάμας των προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρει, με σκοπό την παροχή μίας μοναδικής πελατοκεντρικής εμπειρίας.

Νέα πρόσωπα στο Διοικητικό Συμβούλιο

Σε ομιλία του στο πλαίσιο της Συνέλευσης, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της cdb bank, Γιώργος Λοΐζου, μετέφερε τις ευχαριστίες του Διοικητικού Συμβουλίου και των Μετόχων της Τράπεζας προς τη Διοίκηση και το προσωπικό της, εκφράζοντας την ευαρέσκεια τους τόσο για την καταγραφή των θετικών οικονομικών αποτελεσμάτων, όσο και για την γενικότερη πορεία ανάπτυξης που διαγράφει ο οργανισμός

Επιπρόσθετα, ο κ. Λοΐζου, ανέφερε πως το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε πρόσφατα σημαντικές αποφάσεις για την περαιτέρω ενίσχυση της εταιρικής διακυβέρνησης της Τράπεζας. Μεταξύ άλλων, η Τράπεζα προχώρησε στο διορισμό τριών νέων ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών. Συγκεκριμένα, διορίστηκαν οι Αυγουστίνος Παπαθωμάς, Χριστόδουλος Πλαστήρας καθώς επίσης και ο Κώστας Πουλλής, πρώην ανώτερο διευθυντικό στέλεχος της Κεντρικής Τράπεζας.

Καταλήγοντας, ο κ. Λοΐζου υπογράμμισε πως η Τράπεζα, παρακολουθεί στενά τις συνεχώς μεταβαλλόμενες και αυξημένες απαιτήσεις που διαμορφώνουν το σύγχρονο χρηματοοικονομικό μοντέλο εντός και εκτός Κύπρου. Με γνώμονα την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση του πελάτη, επιδιώκει ταυτόχρονα τη διασφάλιση της πλήρους συμμόρφωσής της με τις ευρωπαϊκές και διεθνείς οδηγίες που αφορούν στη διακυβέρνηση και την προληπτική εποπτεία.