You are here

Το ΔΠΧΠ 16 Μισθώσεις απαιτεί από τους μισθωτές να φέρουν τις περισσότερες μισθώσεις στον ισολογισμό

26/08/2019 08:47

Το ΔΠΧΠ 16 Μισθώσεις καθορίζει τις αρχές για την αναγνώριση, τη επιμέτρηση, την παρουσίαση και τη γνωστοποίηση των μισθώσεων.  Αντικαθιστά τις απαιτήσεις του ΔΛΠ 17 Μισθώσεις και εφαρμόζεται για πρώτη φορά για οντότητες με ετήσια περίοδο αναφοράς που αρχίζει την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2019. Είναι επίσης διαθέσιμο για πρότερη υιοθέτηση, όπως παρουσιάζεται στον πιο κάτω πίνακα. Θα απαιτήσει από τις εταιρείες να φέρουν περισσότερες μισθώσειςστον ισολογισμό και η λογιστική αντιμετώπιση τους από τους μισθωτές θα αλλάξει θεμελιωδώς. Για παράδειγμα, οι εταιρείες με λειτουργικές μισθώσεις θα «φαίνονται» να είναι πλούσιες σε περιουσιακά στοιχεία, αλλά ταυτόχρονα και πιο χρεωμένες. Ο λογιστικός χειρισμός του εκμισθωτή παραμένει παρόμοιος με τις προηγούμενες λογιστικές αρχές.