You are here

Εντυπωσιακός ο αριθμός των αιτήσεων στο δεύτερο κάλεσμα του προγράμματος του Cyprus Seeds

28/05/2020 10:08
  • Πενήντα τρεις καινούργιες αιτήσεις δέχτηκε ο 2ος κύκλος του Cyprus Seeds, έχοντας ένα πολύ πιο εξεληγμένο πορτοφόλιο εργών συγκριτικάμε πέρσυ.

Οι αριθμοί ποτέδεν ξεγελούν. Πενήντα τρεις καινούργιες αιτήσεις δέχτηκε ο 2ος κύκλος του  Cyprus Seeds, για το 2020-2021. Το πρόγραμμα ξεκίνησε πολύ ύποσχομενα. Όχι μόνο ποσότικα αλλά και ποιότηκα, έχοντας ένα πολύ πιο εξεληγμένο πορτοφόλιο εργών, σε  σύγκριση με πέρσυ. Το Cyprus Seeds έχει λάβει αιτήσεις από τον τομέα της Υγείας (32%), Ενέργιας, Περιβάλλον & Διαστήματος (17%), Πληροφορικής, ΑΙ & ΙοΤ (15%),  Γεωργίας, Νερού και Επιστήμης Τροφίμων (13%), Kοινωνίας & Κοινωνικών Επιστήμες (6%), Πολιτισμού, Κληρονομιάς & Ιστορία της Τέχνης (4%), και  Nanotech (4%).

Οι υποβληθείσες αιτήσεις προέρχονται από ταλαντούχους Κύπριους από όλα τα πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα της Κύπρου. Στο επόμενο στάδιο οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν από 50 έμπειρους ειδικούς από Ευρώπη, Αμερική και Ισραήλ. Τα αισιόδοξα αυτά αποτελέσματα έρχονται σε μια πολύ κρίσημη χρονική περίοδο, όπου το COVID-19  απειλέι να διαταράξει τους παραδοσιακούς τρόπους επιχειρηματικής δραστηριότητας, τονίζοντας την ανάγκη για δημιουργικότητα και καινοτομία.

Με στόχο να μετατρέψει την επιστημονική έρευνα σε επιχειρηματική καινοτομία, το Cyprus Seeds παρέχει ετησίως ένα ευρύ φάσμα πόρων και δραστηριοτήτων, με στόχο να βοηθήσει τις ερευνητικές ομάδες να προωθήσουν την έρευνα τους προκειμένου να τους γίνουν ελκυστικές προτάσεις από επενδυτές. Κατα τη διάρκεια του δωδεκάμηνου προγράμματος χρηματοδότησης, οι 5-10 πιο επιτυχημένοι υποψήφιοι θα λάβουν χρηματοδότηση σε μορφή επιχορηγήσεων, καθοδήγησης, επιχειρηματικής κατάρτισης, και δικτύωσης με πιθανούς επενδυτές στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Για την υλοποιήση του προγράμματος, το Cyprus Seeds συνεργάζεται με το MITEnterpriseForumGreece (MITEF Greece). To MITEF Greece, το Ελληνικό κεφάλαιο του παγκόσμιου ΜΙΤ Enterprise Forum, είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που συνδέεται με το ΜΙΤ και προσφέρει ένα απο τα πιο επιτυχημένα προγράμματα επιτάχυνσης για καινούργες επιχηρίσεις στην Ελλάδα.

Μετά τη μεγάλη επιτυχία του 1ου Κύκλου, ο πήχης έχει τεθεί ακόμη πιο ψηλά. Το Cyprus Seeds έχει την υποστήριξη ενός ευρέως δικτύου Ελλήνων και Κυπρίων της Διασποράς, στην Αμερική, που έχουν γίνει επιτυχημένοι επιχειρηματίες μέσω της εμπορικής προώθησης της καινοτόμου έρευνας. Η πρόθεση του Cyprus Seeds είναι να καλέσει στην Κύπρο μερικούς απο αυτούς τους επιτυχημένους επιχειρηματίεςγια να μοιραστούν τις προσωπικές τους εμπειρίες.

Οι προσπάθειες του Cyprus Seeds τα επόμενα χρόνια είναι να προωθήσει την εμπορευματοποίηση της βασικής έρευνας και να δημιουργήσει επιχειρήσεις, με ευκαιρίες απασχόλησης για τους νέους απόφοιτους των πανεπιστημίων και ερευνητικών κέντρων της Κύπρου καθώς και να βοηθήσει τους επιστήμονες και τους ερευνητές να παραμείνουν στη χώρα. Μακροπρόθεσμα, το Cyprus Seeds θα λειτουργήσει ως καταλύτης για την αλλαγή του τρόπου σκέψης των νέων επιστημόνων της και θα συνδέσει το ακαδημαϊκό έργο με την εμπορική δραστηριότητα, προσελκύοντας με αυτόν τον τρόπο ιδιωτικές επενδύσεις και παρέχοντας κοινωνικοοικονομικές ευκαιρίες.

Το Cyprus Seeds είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός στην Κύπρο. Η κύρια πηγή χρηματοδότησης για το Cyprus Seeds είναι μέσω δωρεών. Οι αρχικοί δωρητές είναι η Ελληνική Πρωτοβουλία , το Ίδρυμα Α.Γ. Λεβέντη, ιδιωτικές εταιρείες στην Κύπρο, όπως η Eurobank, η EY, η Medochemie το Alpha Mega, Noble Energy, καθώς και άτομα από την Κύπρο αλλά και από το εξωτερικό. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα στην ιστόσελίδα του http://www.cyprusseeds.com/.