You are here

Έσοδα ύψους $37,2 δισ. για το οικονομικό έτος 2020 ανακοίνωσε η ΕΥ παγκοσμίως

24/09/2020 10:41
  • Ισορροπημένη ανάπτυξη σε όλη την EY παρά το πιο δύσκολο επιχειρηματικό περιβάλλον λόγω του COVID-19
  • Η στρατηγική EY Next Wave εστιάζει στη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας με πλάνα για επενδύσεις ύψους 1,5 δις δολαρίων κατά το ΟΕ21 σε τομείς όπως είναι το ανθρώπινο δυναμικό, η τεχνολογία και η ποιότητα των λογιστικών ελέγχων
  • Στο τέταρτο τρίμηνο, παρουσιάστηκαν 38 λύσεις σχετιζόμενες με τον COVID-19 σε συνεργασία με 11 οργανισμούς για να στηριχτούν οι πελάτες της EY, οι κυβερνήσεις και οι κοινότητες

Η EY ανακοινώνει συνολικά έσοδα 37,2 δις δολαρίων για το οικονομικό έτος που έληξε τον Ιούνιο του 2020 (ΟΕ20), με αύξηση 4,1% σε τοπικό νόμισμα παρά τις παγκόσμιες οικονομικές επιπτώσεις του COVID-19. Τα τελευταία επτά χρόνια, ο παγκόσμιος οργανισμός EY σημείωσε ισχυρό μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 7,7%.

Η στρατηγική Next wave και η φιλοδοξία της EY: δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη

Η στρατηγική Next Wave, η οποία ξεκίνησε να υλοποιείται το ΟΕ20, επεκτείνει τον σκοπό της EY για την οικοδόμηση ενός καλύτερου εργασιακού κόσμου και έχει σαφή φιλοδοξία να δημιουργήσει μακροπρόθεσμη αξία για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη (stake holders). Οι επιδράσεις της στρατηγικής Next Wave θα μετρηθούν χρησιμοποιώντας το πλαίσιο μακροπρόθεσμης αξίας της EY, το οποίο βασίζεται σε τέσσερις διαστάσεις αξίας: την ανθρώπινη αξία, την αξία καταναλωτή/πελάτη, την κοινωνική αξία και την οικονομική αξία.

Η ΕΥ συνεχίζει να παίζει ενεργό ρόλο στην προώθηση της δημιουργίας μακροπρόθεσμης αξίας. Το ΟΕ20, συνέβαλε σε μια κοινή προσπάθεια που ξεκίνησε με πρωτοβουλία του Διεθνούς Επιχειρηματικού Συμβουλίου (IBC) του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, το οποίο συγκέντρωσε 120 Διευθύνοντες Συμβούλους (CEO) των μεγαλύτερων εταιρειών του κόσμου, για να συμφωνήσουν σε ένα βασικό σύνολο μετρήσεων για να βοηθήσουν στην τυποποίηση των γνωστοποιήσεων γύρω από Περιβαλλοντικούς, Κοινωνικούς παράγοντες και παράγοντες διακυβέρνησης καθώς και τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας. Οι προτεινόμενες γνωστοποιήσεις λαμβάνουν υπόψη τον αντίκτυπο μιας εταιρείας σε τέσσερις πυλώνες που ευθυγραμμίζονται με τους Στόχους Αειφόρου Ανάπτυξης του ΟΗΕ (UNSDGs): τον πλανήτη, τους ανθρώπους, την ευημερία και τις αρχές διακυβέρνησης. Αυτές οι βασικές μετρήσεις είναι διαθέσιμες στο Global Review 2020 της ΕΥ.

Στο πλαίσιο της στρατηγικής Next Wave και για να καλυφθούν οι αυξανόμενες ανάγκες των επιχειρήσεων, όσον αφορά τη στρατηγική, τον μετασχηματισμό και την τεχνολογία,η EY παρουσίασε, την 1η Ιουλίου, δύο επαναπροσδιορισμένα τμήματα παροχής υπηρεσιών:

  • Το Τμήμα Συμβούλων Εταιρικής Στρατηγικής και Συναλλαγών (Strategy and Transactions) παρέχει διευρυμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής για θέματα εταιρικής στρατηγικής, ενσωματώνοντας την εταιρεία συμβούλων EY-Parthenon, στις επιχειρηματικές και στρατηγικές δυνατότητες του – μέχρι πρότινος – τμήματος Χρηματοοικονομικών Συμβούλων και Υποστήριξης Συναλλαγών (Transaction Advisory Services). Το νέο τμήμα θα επικεντρωθεί στην υποστήριξη των πελατών στον μετασχηματισμό και την υλοποίηση της εταιρικής στρατηγικής τους, με στόχο τη βελτιστοποίηση της αξίας του οργανισμού τους και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων του.
  • Το Τμήμα Συμβουλευτικών Υπηρεσιών (Consulting – μέχρι πρότινος Advisory) βοηθά τους πελάτες της EY να μετασχηματιστούν και να αναπτυχθούν, μέσα σε μια αγορά επιταχυνόμενων πολυσύνθετων αλλαγών, με βάση τρεις άξονες δημιουργίας αξίας: τους ανθρώπους στο επίκεντρο, την ταχεία τεχνολογία και την κλιμακούμενη καινοτομία. Βασίζεται σε ένα μοναδικό οικοσύστημα λύσεων, τεχνολογιών και συμμαχιών, για να βοηθήσει τις εταιρείες να ανταποκριθούν στις μετασχηματιστικές τους ανάγκες. Ως μέρος αυτού του επαναπροσδιορισμένου τμήματος, η EY επιταχύνει σημαντικά την επέκταση των υπηρεσιών τεχνολογικής συμβουλευτικής (Consulting Technology), μέσω οργανικών προσλήψεων και εξαγορών.

Για να επιταχυνθεί ο ψηφιακός μετασχηματισμός του παγκόσμιου οργανισμού της EY, έχουν σχεδιαστεί επενδύσεις 1,5 δισ. δολαρίων για το ΟΕ21, σε τομείς, όπως η ποιότητα των λογιστικών ελέγχων, οι τεχνολογικές λύσεις, το ανθρώπινο δυναμικό, καθώς και το ευρύτερο οικοσύστημα στρατηγικών συμμαχιών της EY. Οι επενδύσεις θα αναπτύξουν περαιτέρω την πλατφόρμα τεχνολογιών που υποστηρίζει τις παρεχόμενες υπηρεσίες της EY, και θα επιτρέψουν στην EY να καινοτομεί στην εξυπηρέτηση των πελατών της και να ολοκληρώνει έργα κατά μήκος του οργανισμού, με ταχύτητα και σε κλίμακα. Αυτή η πλατφόρμα τεχνολογιών χρησιμοποιείται από 1 εκατ. χρήστες-πελάτες, καθώς και περίπου 300.000 επαγγελματίες της EY, σε περισσότερες από 150 χώρες, με πάνω από 500 εκατ. επιχειρηματικές συναλλαγές υπό επεξεργασία καθημερινά. Η EY αποτελεί ήδη κορυφαίο χρήστη τεχνολογιών υπολογιστικού νέφους (cloud technology) παγκοσμίως, με το 80% των πιο σημαντικών επιχειρησιακών υποδομών της, να φιλοξενούνται σε υπολογιστικό νέφος (cloud technology) σε 160 χώρες.

Καθώς οι επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19 επηρέασαν τις κυβερνήσεις και τις επιχειρήσεις, οι ομάδες της EY αντέδρασαν γρήγορα για να παρέχουν ζωτική επιχειρησιακή συνέχεια και υπηρεσίες ανθεκτικότητας, μεταξύ άλλων:

  • Βοηθώντας την κυβέρνηση της Χιλής με τη δημιουργία εργαλείων ψηφιακών ελέγχων για τον έλεγχο ασθενών πριν από την είσοδο σε αίθουσες επειγόντων περιστατικών.
  • Βοηθώντας τους υπαλλήλους των κυβερνητικών υπηρεσιών της Αυστραλίας για την μετάβαση στην απομακρυσμένη εργασία γρήγορα κατά τη διάρκεια της πανδημίας, επιτρέποντας παράλληλα παροχή νέων υπηρεσιών.
  • Υποστηρίζοντας την κυβέρνηση του Καναδά στην παροχή προστατευτικού εξοπλισμού για υπηρεσίες πρώτης γραμμής παγκοσμίως, σε μια εποχή που περισσότερες από 60 χώρες είχαν σταματήσει τις εξαγωγές τέτοιου εξοπλισμού.
  • Βοηθώντας πολλά τραπεζικά ιδρύματα παγκοσμίως, στην επεξεργασία φακέλων για τη χορήγηση δανείων, σε μια περίοδο άνευ προηγουμένου ζήτησης.

Μία εξαιρετική κουλτούρα ανθρώπινου δυναμικού

Συνολικά, ο αριθμός των εργαζόμενων της EY, αυξήθηκε κατά 5,3% παγκοσμίως (298.965 άτομα σε όλον τον κόσμο). Παρά τις διαταραχές που προκάλεσε ο COVID-19, η EY έμεινε πιστή στη μακροχρόνια δέσμευσή της για την υποστήριξη του θεσμού της πρακτικής άσκησης, με τις μισές από τις 15.000 πρακτικές ασκήσεις κατά το ΟΕ20, να πραγματοποιούνται εξ αποστάσεως.

Το Global Executive, το ανώτατο διοικητικό όργανο της EY, αποτελείται κατά το 1/3, από γυναίκες, ενώ τα 18 μέλη του προέρχονται από εννέα χώρες, συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων με έδρα σε αναδυόμενες αγορές. Αποδεικνύοντας τη διαρκή δέσμευση για την ποικιλομορφία και την ένταξη, το EY Global Executive υπέγραψε την Δήλωση EY Global Executive Diversity & Inclusion και δημιούργησε μια ειδική ομάδα κρούσης, το Global Social Equity Task Force.

Η εξαιρετική κουλτούρα της EY σε ζητήματα ανθρώπινου δυναμικού, συνεχίζει να αναγνωρίζεται από σχετικές κατατάξεις εγνωσμένου κύρους. Η EY, παραμένει ο ελκυστικότερος εργοδότης στον τομέα των επαγγελματικών υπηρεσιών, με βάση την ετήσια κατάταξη “World’s Most Attractive Employer” της Universum, ενώ είναι δεύτερη – μόνο μετά τη Google – στη συνολική κατάταξη. Στις ΗΠΑ, η EY βρίσκεται στην ετήσια κατάταξη “100 Best Companies to Work For®” του Fortune, για 21 συναπτά έτη, χρονικό διάστημα που θεωρείται ρεκόρ.

Δημιουργώντας έναν καλύτερο εργασιακό κόσμο

Το ΟΕ20, η EY έθεσε τον φιλόδοξο στόχο να επηρεάσει θετικά τις ζωές συνολικά 1 δισ. ανθρώπων έως το 2030, μέσω του προγράμματος εταιρικής ευθύνης, EY Ripples. Πάνω από ένα εκατ. επαγγελματίες της EY θα κινητοποιηθούν παγκοσμίως για να δημιουργήσουν αλλαγές μακροπρόθεσμης αξίας, συνεργαζόμενοι με επιχειρηματίες με κοινωνικό αντίκτυπο, υποστηρίζοντας την επόμενη γενιά και επιταχύνοντας την περιβαλλοντική βιωσιμότητα. Μέσα στο ΟΕ20, επηρεάστηκαν θετικά περισσότερες από 15,5 εκατ. ζωές, αυξάνοντας το σύνολο σε περισσότερα από 34 εκατ. μέχρι σήμερα.

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν επενδύσεις συνολικού ύψους 126 εκατ. δολαρίων, σε έργα αφιερωμένα στην ενίσχυση των τοπικών κοινοτήτων, ενώ οι άνθρωποι της EY παγκοσμίως, αφιέρωσαν συνολικά 790 χιλιάδες ώρες σε ποικίλες πρωτοβουλίες και αξίας-σε-είδος (value-in-kind) έργα. Οι άνθρωποι της EY έχουν, επίσης, χρησιμοποιήσει τις δεξιότητες και τις γνώσεις τους για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που δημιούργησε ο COVID-19, μέσω εθελοντικών δράσεων και δωρεάν παροχής υπηρεσιών.

Στο Davos, η EY δεσμεύτηκε για μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα έως το τέλος του ημερολογιακού έτους 2020 και βρίσκεται σε καλό δρόμο για να ανταποκριθεί στη δέσμευσή της, συνεχίζοντας να αναλαμβάνει δράσεις για τη δημιουργία βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης για τις μελλοντικές γενιές.

Σχολιάζοντας τις παγκόσμιες επιδόσεις της ΕΥ για το ΟΕ20, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΥ Κύπρου, David Barker, δήλωσε: «Παρά τις προκλήσεις που δημιουργήθηκαν από την κρίση του COVID-19, η EY πέτυχε και πάλι σημαντική ανάπτυξη το ΟΕ20 σε όλες τις γραμμές υπηρεσιών, τις γεωγραφικές περιοχές, τους βασικούς κλάδους και αγορές. Αυτό το πετύχαμε επενδύοντας με συνέπεια στην τεχνολογία, στην καινοτομία και στο ανθρώπινο δυναμικό. Από την εκδήλωση της πανδημίας, ενώ προστατεύσαμε αποτελεσματικά τους ανθρώπους μας, μεταβαίνοντας γρήγορα στην εξ αποστάσεως εργασία, δημιουργήσαμε ένα ευρύ φάσμα λύσεων που σχετίζονται με την πανδημία για τους πελάτες, ενώ επίσης βοηθήσαμε τις κυβερνήσεις και τις κοινότητές μας να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις, προσηλωμένοι στην αποστολή μας που είναι να συμβάλουμε στην οικοδόμηση ενός καλύτερου εργασιακού κόσμου. Είμαστε περήφανοι γι’ αυτό το επίτευγμα και δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε τους πελάτες μας σε αυτή τη δύσκολη περίοδο».