You are here

Η ΕΥ παρουσιάζει την Έκθεση Διαφάνειας 2022

17/11/2022 12:11
  • Ρεκόρ ανάπτυξης καταγράφει η EY Κύπρου, με αύξηση συνολικών εσόδων κατά 22,5%
  • Σταθερή η δέσμευση της εταιρείας για επενδύσεις σε ποιότητα, ανθρώπινο δυναμικό και τεχνολογία

Η ΕΥ Κύπρου δημοσίευσε την Έκθεση Διαφάνειας 2022, η οποία περιλαμβάνει αναλυτική  ενημέρωση για τις προσπάθειες της εταιρείας για τη διενέργεια ελέγχων υψηλής ποιότητας, τον εντοπισμό και τον μετριασμό των κινδύνων και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης στις επιχειρήσεις και τις κεφαλαιαγορές, για την υποστήριξη της δημιουργίας βιώσιμης, μακροπρόθεσμης αξίας. Η Έκθεση συμμορφώνεται με τον Κανονισμό 537/2014 της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Κυπριακή νομοθεσία και καλύπτει το οικονομικό έτος που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022 καθώς και τυχόν πιο πρόσφατα σχετικά γεγονότα.

Σε μια περίοδο πρωτοφανών παγκόσμιων προκλήσεων και αβεβαιότητας, τα συνολικά έσοδα των οντοτήτων της ΕΥ στην Κύπρο αυξήθηκαν κατά 22,5% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, φτάνοντας τα €39,7 εκ. Πρόκειται για μια επίδοση ρεκόρ για την EY Κύπρου. Τα έσοδα των υποχρεωτικών ελέγχων και των άμεσα συναφών υπηρεσιών προς ΟΔΣ της ΕΕ αυξήθηκαν κατά 45%, οι λοιπές ελεγκτικές υπηρεσίες και οι άμεσα συναφείς υπηρεσίες προς ΟΔΣ εκτός ΕΕ και λοιπούς οργανισμούς πλην των ΟΔΣ κατά 10,2%, οι μη ελεγκτικές υπηρεσίες που παρέχονται σε εταιρείες που ελέγχει η ΕΥ κατά 34,

 

Έσοδα σε εκατομμύρια ευρώ

2022

Ποσοστό

%

Υποχρεωτικοί έλεγχοι και άμεσα συναφείς υπηρεσίες προς ΟΔΣ της ΕΕ

2,9

7,5%

Λοιπές ελεγκτικές υπηρεσίες και  άμεσα συναφείς υπηρεσίες προς ΟΔΣ εκτός ΕΕ και λοιπούς οργανισμούς πλην των ΟΔΣ

13

33,9%

Μη ελεγκτικές υπηρεσίες προς εταιρείες που ελέγχει η ΕΥ

 

7,8

20,3%

Μη ελεγκτικές υπηρεσίες προς εταιρείες που δεν ελέγχει η ΕΥ

 

14,7

38,3%

Συνολικά έσοδα που αφορούν την Ernst & Young Cyprus Limited και την EY Cyprus Advisory Services Limited

38,4

100%

Μη ελεγκτικές υπηρεσίες που παρέχονται από άλλες οντότητες της EY στην Κύπρο (Prountzos & Prountzos LLC- EY Law)

 

 

1.3

 

Συνολικά έσοδα όλων των οντοτήτων της ΕΥ Κύπρου

39.7

 

* Τα έσοδα που αναφέρονται για την Κύπρο περιλαμβάνουν αυτά της Ernst & Young Cyprus Limited και της EY Cyprus Advisory Services Limited καθώς και της Prountzos & Prountzos LLC, εταιρείας-μέλους της Ernst & Young Global Limited και μέρος της EY Law».

Οι υψηλής ποιότητας επαγγελματικές υπηρεσίες της EY, οι οποίες έχουν οδηγήσει σε αυτή τη θεαματική ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια, βασίζονται στη διαρκή δέσμευσή της να επενδύει στον ανθρώπινο ταλέντο. Σε μια εποχή ελλείψεων ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως, η EY επιδιώκει σταθερά να προσελκύει και να προσλαμβάνει τα καλύτερα ταλέντα, λαμβάνοντας υπόψη όχι μόνο την τεχνική αριστεία, αλλά και τα υψηλά ηθικά πρότυπα, ισχυρή επιχειρηματική οξυδέρκεια, ηγετικές δυνατότητες και την ικανότητα συνεργασίας σε ομάδες υψηλών επιδόσεων. Επιπλέον, για να διατηρήσει το ανθρώπινο δυναμικό της, η EY προσπαθεί να ανταποκριθεί στις προσδοκίες των εργαζομένων, προσφέροντας ουσιαστική εξέλιξη σταδιοδρομίας και ευκαιρίες, καθώς και ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. Σε αυτό το πλαίσιο, η εστίαση στην ευεξία και στη βελτίωση της καθημερινής εμπειρίας των ανθρώπων της EY αποτελεί πλέον βασική προτεραιότητα, όπως αντικατοπτρίζεται στην πρόσφατα δρομολογημένη στρατηγική της EY Global Wellbeing Strategy.

Διανύουμε, σήμερα, μια περίοδο επανεφεύρεσης, κατά την οποία η πανδημία, οι οικονομικές και πολιτικές κρίσεις, οι νέες απαιτήσεις για τη βιωσιμότητα και την ενέργεια και τα μεταβαλλόμενα επιχειρηματικά μοντέλα ωθούν τις επιχειρήσεις στον στρατηγικό τους μετασχηματισμό, και η EY υποστηρίζει τους πελάτες να καινοτομούν σε ευρεία κλίμακα και να υιοθετούν την τεχνολογία με ταχείς ρυθμούς . Η τεχνολογία βρίσκεται στο επίκεντρο κάθε μετασχηματισμού και, για το λόγο αυτό, η EY έχει επενδύσει σε μια νέα ομάδα συμβούλων με στόχο να υποστηρίξει τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την ανάπτυξη των πελατών μας.

Η EY παρέχει ένα πραγματικά ολοκληρωμένο και παγκόσμιας κλίμακας πλέγμα υπηρεσιών στους πελάτες της μέσω της συστηματικής εστίασής της στον πελάτη. Ενισχύει την ευελιξία καλλιεργώντας οικοσυστήματα και συνεργασίες, εκσυγχρονίζει την τεχνολογία πληροφορικής για να ενισχύσει την αποτελεσματικότητα, την ανθεκτικότητα και την ευελιξία, αξιοποιεί αναλυτικά στοιχεία  και την τεχνητή νοημοσύνη για να δώσει ώθηση στην ανάπτυξη, ενθαρρύνει το ανθρώπινο δυναμικό με νέα κίνητρα και στρατηγικές και διαχειρίζεται τους κινδύνους για να ενισχύσει την εμπιστοσύνη μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών.

Σχολιάζοντας την ΄Εκθεση Διαφάνειας, ο Ronald A. Attard, Διευθύνων Σύμβουλος της EY Κύπρου, δήλωσε: «Η EY είναι περήφανη για την θέση που κατέχει ως κορυφαίος παγκόσμιος οργανισμός επαγγελματικών υπηρεσιών. Ο κόσμος αλλάζει και οφείλουμε να προσαρμοστούμε και να αξιοποιήσουμε πλήρως τις δυνατότητές μας αν θέλουμε να συνεχίσουμε να αναπτυσσόμαστε, αντιμετωπίζοντας παράλληλα τις ανάγκες όλων των ενδιαφερομένων μερών. Στόχος μας είναι να συνεργαζόμαστε με τους πελάτες, τους ανθρώπους και τους συνεργάτες μας καθώς και όλα τα  ενδιαφερόμενα μέρη για να μοιραστούμε το τολμηρό μας όραμα για το μέλλον που βασίζεται στην αποστολή μας για την οικοδόμηση ενός καλύτερου εργασιακού κόσμου. Παραμένουμε προσηλωμένοι στη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας επενδύοντας συνεχώς στην τεχνολογία και το ανθρώπινο ταλέντο».

Ο Ανδρέας Αβρααμίδης, Συνέταιρος, Επικεφαλής Υπηρεσιών Διασφάλισης της EY Κύπρου, δήλωσε: «Η έκθεση αυτή  επιβεβαιώνει τη δέσμευσή μας για Βιώσιμη Ποιότητα Ελέγχου. Αυτό περιλαμβάνει τον τρόπο με τον οποίο ενστερνιζόμαστε τις επαγγελματικές αξίες, την ποιότητα των ελέγχων και εσωτερικών ποιοτικών ελέγχων που διενεργούμε, καθώς και τις πρακτικές διασφάλισης της ανεξαρτησίας μας και το πώς δημιουργούμε μακροπρόθεσμη αξία για τους ανθρώπους και την κοινωνία μας. Η φήμη της EY Κύπρου βασίζεται στην παροχή υψηλής ποιότητας επαγγελματικών ελεγκτικών υπηρεσιών, με αντικειμενικότητα και ηθική, σε κάθε εταιρεία που ελέγχουμε. Η εστίασή μας στην διεξαγωγή ελέγχων υψηλής ποιότητας παρέμεινε πρωταρχικής σημασίας στη διάρκεια αυτής της περιόδου πρωτοφανών διαταραχών, κατά την οποία καλούμαστε να αμφισβητήσουμε καθιερωμένες προσεγγίσεις για την εκτέλεση ελέγχων με στόχο πάντα να χτίσουμε έναν καλύτερο εργασιακό κόσμο».