You are here

Η KPMG και ο εκσυγχρονισμός του ευρύτερου δημόσιου τομέα

21/03/2010 10:23
Συγκλίνουν οι σημερινές ανάγκες των κυβερνήσεων

Δεν είναι λίγοι οι κρατικοί οργανισμοί και οι κυβερνήσεις που κάτω από την πίεση της διεθνούς ύφεσης έχουν στραφεί στους διάφορους οίκους της KPMG ανά την υφήλιο για να βελτιώσουν βασικά συστατικά της λειτουργίας τους. Τα νέα οικονομικά δεδομένα, άλλωστε, έχουν αναδείξει τη σημασία της εξοικονόμησης πολύτιμων δημόσιων πόρων από τις κρατικές υπηρεσίες και τους κρατικούς οργανισμούς μέσα από τη βελτίωση της απόδοσης, της μείωσης του μεγέθους του δημόσιου τομέα και της προώθησης διαφανών διαδικασιών.

Εκείνο το οποίο δεν γίνεται πάντα κατανοητό, όπως προκύπτει και από την παγκόσμια εμπειρία της KPMG, είναι τα κοινά στοιχεία που χαρακτηρίζουν τις σημερινές ανάγκες των κυβερνήσεων (όλων των διοικητικών βαθμίδων -- κεντρική, περιφερειακή και τοπική) των διαφόρων χωρών, αλλά και τους κρατικούς οργανισμούς. Ο κόσμος τείνει να βλέπει τις κυβερνήσεις ως κάτι τοπικό, το οποίο έχει περιορισμένο πεδίο εφαρμογής σε κάποια συγκεκριμένη χώρα. Λίγοι άνθρωποι διαπιστώνουν ότι εκείνα τα στοιχεία που συνδέουν τους σημερινούς στόχους των κυβερνήσεων στις πλείστες χώρες είναι, σε μεγάλο βαθμό, κοινά.

Ομοιότητα στόχων

Και όμως, όπως σημειώνει ο John Herhalt*, παγκόσμια επικεφαλής της KPMG για θέματα υπηρεσιών προς το δημόσιο τομέα, είναι εκπληκτική η ομοιότητα των στόχων και των πραγματικών αναγκών των διαφόρων κυβερνήσεων και κρατικών οργανισμών μετά την επώδυνη εμπειρία της διεθνούς ύφεσης. «Η αλήθεια είναι ότι τα σημαντικότερα ζητήματα που απασχολούν το δημόσιο τομέα σήμερα στις πλείστες χώρες του κόσμου είναι παρόμοια αν όχι ακριβώς τα ίδια.» Μέσα σε αυτά τα δεδομένα το παγκόσμιο δίκτυο ανεξάρτητων οίκων-μελών της KPMG είναι σε θέση να αξιοποιήσει την τεράστια γνώση και εμπειρία που διαθέτει για να φέρει σε πέρας σημαντικά συμβόλαια για τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση του κρατικού τομέα ανά την υφήλιο.

Ορισμένα παραδείγματα από την ενεργό εμπλοκή της KPMG τόσο στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και των ιδίων των κρατών μελών δίδουν και το μέτρο της σημασίας της ανταλλαγής εμπειριών και ιδεών ανάμεσα στους κρατικούς τομείς διαφόρων χωρών. Στην ΕΕ, για παράδειγμα, οι οίκοι-μέλη της KPMG έχουν συγκεντρώσει μία επίλεκτη ελεγκτική ομάδα με επαγγελματίες από 27 κράτη μέλη της Ένωσης και άλλες εννέα χώρες που έχουν συμφωνίες σύνδεσης με τις Βρυξέλλες. Η ελεγκτική αυτή ομάδα της KPMG προσφέρει τις υπηρεσίες της στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία καλείται ετησίως να διεκπεραιώσει κατά ομοιόμορφο τρόπο πέραν των 3.000 ελέγχων στα διάφορα κοινοτικά προγράμματα που αφορούν στους τομείς της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της πυρηνικής ενέργειας. Ένας μεγάλος αριθμός από αυτούς τους ετήσιους ελέγχους θα διενεργηθούν από οίκους-μέλη της KPMG μετά από σχετικούς διαγωνισμούς προσφορών σε κοινοτικό επίπεδο.

Επιτυχία

Η επιτυχία της KPMG στην ανάληψη ενός τεράστιου αριθμού ελέγχων με βάση ένα πολύπτυχο συμβόλαιο που υπέγραψε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ενδεικτική του επαγγελματισμού και της ποιότητας που χαρακτηρίζει το σύνολο των υπηρεσιών του οργανισμού διεθνώς, αναφέρει ο Ulrich Maas, επικεφαλής του τμήματος για συναλλαγές με το δημόσιο τομέα για την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική. «Η ανάληψη του σημαντικού αυτού συμβολαίου της Κομισιόν από τους διάφορους οίκους-μέλη της KPMG είναι σημαντική εξέλιξη καθώς ο οργανισμός είχε να αντιμετωπίσει σκληρό ανταγωνισμό.» Η επιτυχία της KPMG έγκειται στο ότι έπεισε τις Βρυξέλλες «για την εμπειρία και γνώση της στη διενέργεια παρόμοιων ελέγχων στο κοινοτικό επίπεδο και μπόρεσε να πείσει για την αποτελεσματικότητα της συνεργασίας ανάμεσα στους οίκους- μέλη της σε κοινοτικό επίπεδο», σημειώνει ο κ. Maas.

Υπάρχει επίσης και η περίπτωση της συνεργασίας της KPMG με την Ολλανδική κυβέρνηση για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των αστυνομικών δυνάμεων της χώρας. Αξιοποιώντας την επιτυχή συνεργασία του βρετανικού οίκου με τα σώματα ασφαλείας της χώρας, η οποία επέφερε σημαντική αύξηση της παραγωγικότητας αλλά και της αποτελεσματικότητας της αστυνομικής δύναμης του Ηνωμένου Βασιλείου (έργο που είναι γνωστό ως Operation Quest), ο ολλανδικός οίκος είχε σημαντική συμβολή στην αναβάθμιση της εικόνας της αστυνομίας της Ολλανδίας. Το πρόγραμμα Quest επιφέρει σημαντικές βελτιώσεις στην επιχειρησιακή απόδοση του αστυνομικού σώματος μέσω του περιορισμού των γραφειοκρατικών διαδικασιών, αναβαθμίζοντας τη δημόσια εικόνα του σώματος (όπως διαπιστώνεται από σχετικές έρευνες στη Βρετανία και την Ολλανδία ανάμεσα στο κοινό) και ενισχύοντας τη συνοχή και την αποτελεσματικότητα των μελών του.

* Building Confidence: KPMG International 2009 Annual Review