You are here

Η KPMG στην εποχή της παγκοσμιοποίησης

02/04/2008 13:57
Επισημάνσεις του προέδρου του Οίκου παγκοσμίως

Η δική μας εποχή είναι μία περίοδος ραγδαίων εξελίξεων, με την παγκοσμιοποίηση να λειτουργεί ως ατμομηχανή για την οικονομική μεγέθυνση και να δημιουργεί τεράστιες επιχειρηματικές ευκαιρίες σε περισσότερες αγορές του πλανήτη από ότι στο παρελθόν. Σχολιάζοντας τις εξελίξεις του 2007 στην ετήσια επισκόπηση της KPMG International* ο Timothy Flynn, πρόεδρος του Οίκου, σημειώνει πόσο καθοριστικός είναι ο ρόλος των αναδυόμενων οικονομιών για τις ραγδαίες αλλαγές, οι οποίες διαμορφώνουν τη διεθνή οικονομία.

Η συνεισφορά των νέων αυτών οικονομιών είναι δύσκολο να υποτιμηθεί. Σήμερα οι αναδυόμενες οικονομίες αντιπροσωπεύουν το 40% των εξαγωγών διεθνώς, το 50% της κατανάλωσης ενέργειας και το 70% των αποθεμάτων ξένου συναλλάγματος. Πριν από τρία μόλις χρόνια, στις είκοσι μεγαλύτερες σε κεφαλαιοποίηση εταιρείες του πλανήτη οι δεκαπέντε ήταν αμερικανικές και οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές. Η Ασία δεν είχε κανένα εκπρόσωπο σε αυτή την επιχειρηματική ελίτ. Σήμερα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της KPMG International, η ομάδα των είκοσι μεγαλύτερων εταιρειών αποτελείται από επτά κινεζικές επιχειρήσεις, μία ιαπωνική, πέντε ευρωπαϊκές και μόνο επτά αμερικανικές.

Η κατάργηση των οικονομικών συνόρων και η ενοποίηση των αγορών οδηγούν, φυσιολογικά, στη σύγκλιση των λογιστικών προτύπων. Η εξέλιξη αυτή δεν τυγχάνει απλώς υποστήριξης από τις κυβερνήσεις, τις επιχειρήσεις και τα μέλη του λογιστικού επαγγέλματος, αλλά ανταποκρίνεται και στις απαιτήσεις των επενδυτών, των μετόχων και άλλων ενδιαφερομένων για την ορθή ερμηνεία και ανάλυση των οικονομικών δεδομένων των εταιρειών διεθνώς.

Διεθνή Πρότυπα

Για την KPMG η σύγκλιση αυτή πιθανότατα θα οδηγήσει στην παγκόσμια καθιέρωση των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (IFRS). Για τη μετάβαση στα πρότυπα καθολικής αποδοχής θα απαιτηθεί αρκετή προετοιμασία και εκπαίδευση. Από δικής της πλευράς η KPMG είναι έτοιμη να συνδράμει ποικιλοτρόπως την προσπάθεια ώστε η μετάβαση στα νέα πρότυπα να πραγματοποιηθεί ομαλά για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Η παγκοσμιοποίηση, όμως, δε δημιουργεί μόνο ευκαιρίες. Το πρόσφατο παράδειγμα της κρίσης στην αμερικανική αγορά ενυπόθηκων στεγαστικών δανείων χαμηλής εξασφάλισης και η μετάδοσή της στις άλλες χώρες αποδεικνύει ότι στην εποχή της διεθνοποιημένης οικονομίας οι επιπτώσεις ενός φαινομένου μεταδίδονται ταχύτατα παντού. Για τον Οίκο, ο οποίος έχει ανάμεσα στους πελάτες του το 85% των επιχειρήσεων που συνθέτουν τα 500 ισχυρότερα επιχειρηματικά ονόματα διεθνώς του περιοδικού Fortune, η παγκοσμιοποίηση συνεπάγεται αυξημένες ευθύνες.

Ευθύνες για την εξασφάλιση της ακεραιότητας των κεφαλαιαγορών διεθνώς μέσω της παροχής διαφανούς και ορθής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης.

Μέσα σε αυτό το διεθνοποιημένο περιβάλλον, η επιτυχία του Οίκου εδράζεται στην αξιοποίηση ενός άρτια καταρτισμένου και ικανότατου ανθρώπινου δυναμικού. Βασικό συστατικό της διεθνούς επιτυχίας της KPMG είναι η μόνιμη επένδυση στο έμψυχό της δυναμικό.

Κύπρος

Από δικής του πλευράς ο Ανδρέας Χριστοφίδης, Διευθύνων Συνέταιρος της KPMG στην Κύπρο, αναφέρθηκε στη διαφοροποίηση της στρατηγικής του Οίκου ως αποτέλεσμα των αλλαγών στις ανάγκες των πελατών που επέφερε η παγκοσμιοποίηση της αγοράς. Σύμφωνα με τον κ.Χριστοφίδη, «ο κυπριακός Οίκος δεν μπορούσε να μείνει απλός παρατηρητής των διεθνών εξελίξεων. Αναγνωρίζοντας τις ευθύνες μας έναντι τόσο των πελατών μας όσο και του επενδυτικού κοινού, φροντίσαμε για την ενδυνάμωση και τον εμπλουτισμό του έμψυχου δυναμικού μας με κατάλληλα εκπαιδευμένα στελέχη για να συνεχίσουμε να παρέχουμε άριστες και αξιόπιστες υπηρεσίες στους πελάτες μας, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται η μεγάλη πλειοψηφία των εισηγμένων εταιρειών στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου.»

* KPMG International Annual Review 2007: Borderless Markets, Boundless Opportunities