You are here

Κίκης Ν. Λαζαρίδης – CAIR: Αισιοδοξία από την επιστροφή στα κέρδη

11/06/2008 15:53
*Κερδίσαμε όντως μια δύσκολη μάχη, όχι όμως τον «πόλεμο»

Την ικανοποίηση της Διοίκησης και της Διεύθυνσης, γιατί μετά από τέσσερα δύσκολα χρόνια κατά τα οποία καταγράφηκαν ζημιές δεκάδων εκατομμυρίων λιρών που απείλησαν την ίδια την ύπαρξη τους, οι Κυπριακές Αερογραμμές πέτυχαν να καταγράψουν το 2007 τα πρώτα τους κέρδη, εξέφρασε χθες ο Εκτελεστικός Πρόεδρος των Κυπριακών Αερογραμμών κ. Κίκης Ν. Λαζαρίδης.

Μιλώντας σε Δημοσιογραφική Διάσκεψη, η οποία δόθηκε με την ευκαιρία της πραγματοποίησης επίσης χθες της 61ης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, ο κ. Κ. Λαζαρίδης, επεσήμανε παράλληλα, ότι η επαναφορά στην κερδοφορία πρόσφερε νότα αισιοδοξίας για το μέλλον και αναπτέρωσε τις ελπίδες ότι υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, με πρώτη και κύρια την επικράτηση συνθηκών εργασιακής ειρήνης, μπορεί να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα, να συνεχιστεί απρόσκοπτα η κερδοφορία, να υπάρξει σταθερότητα στην αναπτυξιακή της προοπτική και να δημιουργείται σταθερή αξία προς όφελος του προσωπικού και των μετόχων της. Υπέδειξε παράλληλα, ότι «κερδίσαμε όντως μια δύσκολη μάχη, όχι όμως τον πόλεμο», για να προσθέσει ότι «παραμένουμε συγκρατημένοι και δεν αιθεροβατούμε».

Το Συγκρότημα πραγματοποίησε ενοποιημένο κέρδος, μετά τη φορολογία, ύψους €1,2 εκατομμυρίων το 2007 σε σύγκριση με ενοποιημένη ζημιά, μετά τη φορολογία, €7,4 εκατομμυρίων το 2006.

Ο κ. Λαζαρίδης δήλωσε με έμφαση ότι «για να πετύχουμε το στοίχημα της επιβίωσης πρέπει να μην φεισθούμε καμιάς προσπάθειας που υπόσχεται να αυξήσει τα έσοδα και να μειώσει τα κόστα της Εταιρείας. Ως προϋπόθεση, υπογράμμισε, για την επιτυχία μιας τέτοιας προσπάθειας χρειαζόμαστε απαραίτητα την εδραίωση συνθηκών εργατικής ειρήνης και σταθερότητας, αποβολή των στρεβλών νοοτροπιών του παρελθόντος, καταπολέμηση της γραφειοκρατίας, αύξηση της παραγωγικότητας, γρήγορη λήψη αποφάσεων εισαγωγή πιο αποτελεσματικών, πιο ευέλικτων και επαγγελματικών προσεγγίσεων και κυρίως απαρέκκλιτη εφαρμογή των προνοιών του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης, το οποίο βρίσκεται στην τρίτη φάση υλοποίησης».

Στην ομιλία του ο κ. Λαζαρίδης σκιαγράφησε τις δύσκολες συνθήκες μέσα στις οποίες καλούνται να λειτουργήσουν οι Κυπριακές Αερογραμμές, λόγω του σκληρού ανταγωνισμού και της συνεχιζόμενης ξέφρενης κούρσας των τιμών του πετρελαίου, που διαμορφώνει νέα δεδομένα στους αιθέρες.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε το κόστος καυσίμων για τις Κυπριακές Αερογραμμές το 2007 ανήλθε σε €68 εκατομμύρια περίπου που αντιστοιχεί με το 24% των λειτουργικών εξόδων και αποτελεί την υψηλότερη δαπάνη της Εταιρείας. Για το 2008 προϋπολογίστηκε στα €82 εκατομμύρια που αποτελεί ποσοστό 27% των λειτουργικών εξόδων, ενώ με βάση τις τελευταίες ενδείξεις αναμένεται να ανέλθει σε περίπου €106 εκατομμύρια, ή 33% των λειτουργικών εξόδων!

Περαιτέρω αναφέρθηκε σε προβλήματα και αδυναμίες της Εταιρείας που ακόμη δεν ξεπεράστηκαν. Προβλήματα που αν αφεθούν, τόνισε, να εξελίσσονται ανεξέλεγκτα θα είναι τροχοπέδη στην ανάπτυξή και θα μένουν επικίνδυνα καρκινώματα με ολέθριες επιτπτώσεις για το μέλλον της.

Ιδιαίτερα έθιξε το πρόβλημα του συνδικαλιστικού ανταγωνισμού που αναπτύσσεται μεταξύ των πέντε Συντεχνιών που δραστηριοποιούνται στην Εταιρεία, ο οποίος ενίοτε λειτουργεί ανασταλτικά ως προς τη δημιουργία προϋποθέσεων για σταθερή εργατική ειρήνη.

«Είναι ανάγκη να συνειδητοποιήσουμε όλοι ότι μόνο με διάλογο και καλή θέληση λύονται προβλήματα και ικανοποιούνται αιτήματα, πάντοτε στο πλαίσιο των οικονομικών δυνατοτήτων της Εταιρείας. Από την ώρα που οι οικονομικοί πόροι είναι περιορισμένοι, ή το ταμείο είναι μείον, θα ήταν ανεύθυνο εκ μέρους μας να ικανοποιούμε αιτήματα, τα οποία ανεβάζουν το κόστος και υποσκάπτουν την προοπτική βιωσιμότητας», υπογράμμισε ο κ. Λαζαρίδης. Κάλεσε ακόμη τις Συντεχνίες να αντιληφθούν ότι χωρίς ευνοϊκά οικονομικά αποτελέσματα η Εταιρεία δεν μπορεί μακροπρόθεσμα να ικανοποιεί οικονομικά αιτήματα του προσωπικού της.

Ο Εκτελεστικός Πρόεδρος υπέδειξε πάντως ότι, η βούληση, της Διοίκησης – Διεύθυνσης να προσφέρει στο προσωπικό της αναλόγως των δυνατοτήτων της είναι δεδομένη. Δεν είναι τυχαίο, επεσήμανε, που μόλις κάναμε τα πρώτα μας κέρδη το 2007 ξεπαγώσαμε την προσαύξηση για το προσωπικό και προσφέραμε επίσης υπό μορφή φιλοδωρήματος το 10% των κερδών. Επίσης, ανακοίνωσε την πρόθεση της Εταιρείας να προχωρήσει σε έκδοση 20 εκατομμυρίων νέων μετοχών οι οποίες θα διαμοιραστούν στο προσωπικό στην ονομαστική τους αξία με βάση σχέδιο που βρίσκεται υπό επεξεργασία.

Ο κ. Λαζαρίδης χαρακτήρισε το 2007 καθοριστικό έτος στην λήψη μέτρων και στην ανάληψη πρωτοβουλιών που συνέβαλαν, μεταξύ άλλων, στην βελτίωση του πλαισίου λειτουργίας της εταιρείας και στην θετικότητα των οικονομικών της αποτελεσμάτων. Απαρίθμησε ταυτόχρονα μια σειρά από μέτρα και πρωτοβουλίες που λήφθηκαν και εξακολουθούν να εφαρμόζονται τα οποία βοηθούν την Εταιρεία να πάει μπροστά.

Ανάμεσα σε αυτά απαρίθμησε τον διαχωρισμό των καθηκόντων και των ευθυνών της Διοίκησης και της Διεύθυνσης, η οποία άρχισε ήδη να αποδίδει τους πρώτους καρπούς, η ενίσχυση της ρευστότητας της Εταιρείας, με τη σύναψη δανείου €78 εκ., με Κυβερνητική εγγύηση, καθώς και την επιτυχή έκδοση δικαιωμάτων προτίμησης που ενίσχυσαν την κεφαλαιουχική βάση της Εταιρείας κατά €25,1 εκ.

Στάθηκε επίσης ιδιαίτερα σε μέτρα που εφαρμόστηκαν όπως η αναδόμηση του Εμπορικού Τμήματος, η επιτυχής εφαρμογή του θεσμού του ηλεκτρονικού εισιτηρίου (e-ticket) και η εισαγωγή της υπηρεσίας ηλεκτρονικού check-in.

Με ιδιαίτερη περηφάνεια ο κ. Λαζαρίδης ανακοίνωσε ότι από τις 29 Μαΐου 2008 οι Κυπριακές Αερογραμμές έχουν τοποθετηθεί στον κατάλογο των αεροπορικών εταιρειών οι οποίες έχουν εξασφαλίσει το πιστοποιητικό ασφάλειας IOSA, του Παγκοσμίου Οργανισμού Αεροπορικών Εταιρειών ΙΑΤΑ, επιβεβαιώνοντας ότι η Εταιρεία μας πληροί ικανοποιητικά όλους τους διεθνείς κανονισμούς ασφάλειας πτήσεων.

Αναφερόμενος στην Κοινοπραξία με την Swissport ο κ. Λαζαρίδης τόνισε ότι η σχετική συμφωνία ανοίγει καινούργιες προοπτικές και ορίζοντες για την Εταιρεία, επισημαίνοντας μεταξύ άλλων ότι θα αποτελεί πηγή για πρόσθετο εισόδημα στο άμεσο μέλλον αλλά και μακροπρόθεσμα. Τόνισε εξάλλου ότι πρόσφατα οι ΚΑ συνήψαν συμφωνία με την Εταιρεία Menzies για την επίγεια εξυπηρέτηση στο Λονδίνο, από την οποία προβλέπεται ότι θα υπάρξουν εξοικονομήσεις 1.5 εκ. ευρώ το χρόνο.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της κοινοπραξίας Swissport – Κυπριακών Αερογραμμών και στη βάση των προνοιών του Στρατηγικού Σχεδίου, τόνισε στη συνέχεια ο κ. Λαζαρίδης, η Διοίκηση – Διεύθυνση της Εταιρείας σκοπεύουν να προχωρήσουν άμεσα στη δημιουργία κοινοπραξίας η οποία θα αναλάβει την υπηρεσία τροφοδοσίας. «Είναι ισχυρή η πεποίθηση μας ότι αυτό το πρόσθετο σωστικό μέτρο θα συμβάλει στην περαιτέρω δραστική μείωση του κόστους λειτουργίας της Εταιρείας, ενώ την ίδια στιγμή θα ανοίξει προοπτικές διεύρυνσης του κύκλου εργασιών και της ποιότητας του παραγόμενου προϊόντος με θετικές επιπτώσεις στο γενικότερο τρόπο λειτουργίας της Εταιρείας» υπογράμμισε.
Ο κ. Λαζαρίδης ανακοίνωσε ότι μελετάται ήδη σε βάθος το ενδεχόμενο μερικής ανανέωσης των αεροπλάνων της Εταιρείας και αναμένεται ότι την ερχόμενη θερινή περίοδο «θα ξεκινήσουμε με μερικώς ανανεωμένο στόλο».

Ανέφερε ακόμη ότι βρίσκεται σε εξέλιξη και η προσπάθεια για μεταστέγαση των υπηρεσιών των Κυπριακών Αερογραμμών στο Αεροδρόμιο σε κτίρια πιο σύγχρονα και λειτουργικά, πιο αξιοπρεπή που θα βοηθήσουν στην αύξηση της παραγωγικότητας.

Οι προοπτικές

Για τις προοπτικές της Εταιρείας για το 2008 ο κ. Λαζαρίδης τόνισε ότι είναι άμεσα συνυφασμένες με την εργασιακή σταθερότητα, ενώ ταυτόχρονα επηρεάζονται και από την καλπάζουσα αύξηση των τιμών του πετρελαίου καθώς και από τον εντεινόμενο ανταγωνισμό. «Δυστυχώς η Εταιρεία δεν έχει την ευχέρεια να αυξάνει κατά το δοκούν τα ναύλα της χωρίς να λαμβάνει υπόψη τον ανταγωνισμό. Όπως διαφαίνεται δεν θα είναι δυνατό για τις Κυπριακές Αερογραμμές να μεταθέσουν ολόκληρο το βάρος από την τεράστια αύξηση της τιμής των καυσίμων στους ώμους των καταναλωτών και σίγουρα ένα μέρος αυτού του κόστους θα το επωμιστεί η ίδια, γεγονός που αναπόφευκτα θα επηρεάσει αρνητικά τα αποτελέσματά της για το έτος», τόνισε.
Εξέφρασε πάντως την ελπίδα, ότι «θα μπορέσουμε όλοι Διοίκηση – Διεύθυνση - Συντεχνίες και Προσωπικό να αρθούμε στο ύψος των κρίσιμων περιστάσεων και θα διασφαλίσουμε τις καλύτερες δυνατές συνθήκες και στον επιχειρησιακό και στον εργασιακό τομέα για να αντιπαλέψουμε με τις αντιξοότητες που δημιουργούν τα νέα δεδομένα.», Όπως χαρακτηριστικά υπογράμμισε, οι Κυπριακές Αερογραμμές μπορούν να ανοίξουν τα φτερά τους, να διασφαλίσουν την βιωσιμότητά τους και να επαναφέρουν μόνιμα την κερδοφορία και τη σταθερότητα στην ανάπτυξη, μόνο αν αποβάλουν τις παλιές νοσηρές νοοτροπίες και συμπεριφερθούν με ωριμότητα, σοβαρότητα, συλλογικότητα, με προσεγγίσεις σύγχρονες, ορθολογικές και αποτελεσματικές.

Κλείνοντας, ο κ. Λαζαρίδης εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου ευχαρίστησε θερμά το ταξιδιωτικό κοινό και τον κυπριακό λαό για την εμπιστοσύνη που περιβάλλουν και την προτίμηση που δείχνουν προς τις Κυπριακές Αερογραμμές. Ευχαρίστησε επίσης τους νομικούς συμβούλους, ελεγκτές, ταξιδιωτικούς πράκτορες, ξενοδόχους και όλους γενικά τους συνεργάτες της Εταιρείας. Ευχαρίστησε τέλος τη Διεύθυνση και το Προσωπικό των ΚΑ για την συμβολή τους στην υλοποίηση της στρατηγικής του Συμβουλίου.