You are here

Νέο βιβλίο του Επικεφαλής της Παγκόσμιας Στρατηγικής και Ηγεσίας του δικτύου της PwC, Blair Sheppard

05/08/2020 11:13

Η περίοδος οικονομικής και κοινωνικής προόδου βρίσκεται πλέον σε παρακμή και ο κόσμος είναι αντιμέτωπος με διαφορετικές κρίσεις

Κυκλοφόρησε στις4 Αυγούστου 2020 το νέο βιβλίο του Επικεφαλής της Παγκόσμιας Στρατηγικής και Ηγεσίας του δικτύου της PwC, Blair Sheppard, υπό τον τίτλο «TEN YEARS TO MIDNIGHT: Four Urgent Global Crises and Their Strategic Solutions».

Μέσα από τη μελέτη νέων δεδομένων και τις αναλύσεις που έκανευπό την ιδιότητά του ως Επικεφαλής Παγκόσμιας Στρατηγικής και Ηγεσίας του δικτύου της PwC, ο Sheppard κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι επιχειρήσεις, οι κυβερνήσεις και η κοινωνία των πολιτών θα πρέπει να υιοθετήσουν μια εντελώς διαφορετική προσέγγιση από αυτήν που οδήγησε στην οικονομική ανάπτυξη του 20ου αιώνα. Προτείνει συγκεκριμένα να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στις τοπικές οικονομίες και στη γρήγορη ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων, καθώς και στην ουσιαστική αναδιαμόρφωση της πολιτικής στον τομέα της καινοτομίας, ώστε οι επιπτώσεις για την κοινωνία να αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι των τεχνολογικών εξελίξεων. Επιπρόσθετα, εισηγείται την περαιτέρω αξιοποίηση των συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα με σαφείς στόχους και πιο περιεκτικούς δείκτες μέτρησης της επιτυχίας.

Ο συγγραφέας υποστηρίζει ότι η περίοδος οικονομικής και κοινωνικής προόδου διάρκειας 70 ετών που εγκαινιάστηκε με το Σχέδιο Μάρσαλ, βρίσκεται πλέον σε παρακμή και ότι ο κόσμος είναι αντιμέτωπος με τέσσερις κρίσεις:       

  • Κρίση ευημερίας, με αύξησητων ανισοτήτων, περιορισμένες επιλογές ζωής για τους νέους, συρρίκνωση της μεσαίας τάξης και μια πληθώρα ανθρώπων στα πρόθυρα της συνταξιοδότησης χωρίς τις αναγκαίες αποταμιεύσεις για την επιβίωσή τους.
  • Κρίση τεχνολογίας, καθώς το οικονομικό μας σύστημα προωθεί μεν την καινοτομία, αλλά αποτυγχάνει στη διαχείριση των ακούσιων αρνητικών επιπτώσεων που μολύνουν από την ατμόσφαιρα που ζούμε μέχρι τις ειδήσεις που παρακολουθούμε.
  • Κρίση θεσμικής νομιμότητας, εφόσον οι παραδοσιακοί θεσμοί προσπαθούν να διατηρήσουν τις υφιστάμενες δομές τους απέναντι σε ισχυρές παγκόσμιες δυνάμεις, με αποτέλεσμα αντί να προσαρμόζονται, στο τέλος να υποχωρούν και να αλλοιώνονται.
  • Κρίση ηγεσίας, αφού αυτοί που θα έπρεπε να μας βοηθήσουν να διαχειριστούμε τις εν λόγω κρίσεις, αντί να μας κατευθύνουν προς ολιστικές λύσεις, εστιάζουν σε στενόμυαλες προτεραιότητες.

Ο Sheppard, ο οποίος έχει συνεργαστεί με παγκόσμιους ηγέτες σ’ένα ευρύ φάσμα τομέων, υποστηρίζει ότι απαιτείται μια νέα ηγετική προσέγγιση, η οποία να συνθέτει φαινομενικά αντίθετα στοιχεία. Ειδικότερα, θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από ενσυναίσθηση και γνώση της τεχνολογίας, να είναι θαρραλέα και ταπεινή ταυτόχρονα και  με πυξίδα την παράδοση να εστιάζει παράλληλα στην καινοτομία.

Απαντώντας στοερώτημα: «ποιες είναι οι πιο επείγουσες παγκόσμιες ανησυχίες και πώς μπορούν να επιλυθούν από κοινού;», ο συγγραφέας και η ομάδα του χαράσσουν μια νέα διαδρομή για την ανοικοδόμηση και ανανέωση των θεσμών, τον επαναπροσδιορισμό της έννοιας του έθνους ή της οικονομίας, τη διαμόρφωση των κοινών πολιτισμικών και κοινωνικών δεσμών και την ενθάρρυνση της καινοτομίας με στόχο το κοινό καλό και όχι την πρόκληση ζημιάς.