You are here

Προώθηση της Χρηματοοικονομικής Παιδείας στο ΤΕΠΑΚ με την προσφορά του μαθήματος: «Διαχείριση Προσωπικών Χρηματοοικονομικών Πόρων»

28/01/2022 11:59

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) για άλλη μια φορά συμβάλει έμπρακτα στην ατζέντα που περιλαμβάνει δράσεις για την ενίσχυση του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού και την προώθηση της χρηματοοικονομικής παιδείας στην Κύπρο. Συγκεκριμένα, το Τμήμα Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας προσφέρει από αυτό το ακαδημαϊκό εξάμηνο το μάθημα με τίτλο «Διαχείριση Προσωπικών Χρηματοοικονομικών Πόρων».

Το μάθημα θα προσφέρεται ως επιλεγόμενο μάθημα, προς όλους τους προπτυχιακούς φοιτητές του Πανεπιστημίου. Το μάθημα ενσωματώνει βασικές έννοιες οικονομικής και χρηματοοικονομικής διαχείρισης για να βοηθήσει τους φοιτητές να κατανοήσουν καλύτερα τις επιπτώσεις της παγκόσμιας και πολύπλοκης οικονομικής πραγματικότητας στις προσωπικές χρηματοοικονομικές αποφάσεις που θα κληθούν να λάβουν κατά τη διάρκεια της ζωής τους. Ανάμεσα σε άλλα, το μάθημα εστιάζει στην ανάπτυξη ικανοτήτων για τον καταρτισμό προσωπικού προϋπολογισμού, στην κατανόηση των επιτοκίων/ανατοκισμού και της χρονικής διάστασης του χρήματος, στην εμπέδωση των εννοιών του πληθωρισμού και της αγοραστικής δύναμης, στη διαχείριση επενδυτικού ρίσκου, στη σωστή προσέγγιση για ανάπτυξη συνταξιοδοτικού πλάνου καθώς επίσης και σε ζητήματα προσωπικής διαχείρισης φορολογίας. Το περιεχόμενό του στοχεύει στην εμπέδωση αυτών των απαραίτητων γνώσεων, ενώ μέσα από διάφορες πρακτικές εφαρμογές με έμφαση στα κυπριακά δεδομένα, θα συμβάλλει στο να αναπτύξουν οι φοιτητές την κατάλληλη χρηματοοικονομική συμπεριφορά και κουλτούρα.

Η προσφορά του μαθήματος προκύπτει ως αναγκαιότητα εντατικοποίησης των δράσεων προς αντιμετώπιση του προβλήματος του χρηματοοικονομικού αναλφαβητισμού στον τόπο μας. Το εν λόγω πρόβλημα έχει μελετηθεί εκτενώς από τρεις επιστημονικές έρευνες που έχουν εκπονηθεί από το 2016 στο ΤΕΠΑΚ που καταδεικνύουν ότι περίπου 6 στους 10 Κύπριους είναι χρηματοοικονομικά αναλφάβητα άτομα. Οι έρευνες καταγράφουν επίσης τις εν δυνάμει αρνητικές επιπτώσεις του χρηματοοικονομικού αναλφαβητισμού. Μεταξύ άλλων, τα χρηματοοικονομικά αναλφάβητα άτομα τείνουν να μη διαχειρίζονται σωστά το χρέος τους, να έχουν αυξημένη πιθανότητα να πέσουν θύμα οικονομικής απάτης, να χρησιμοποιούν λιγότερο συχνά τη χρηματοοικονομική τεχνολογία (επιδεικνύοντας ταυτόχρονα λιγότερη εμπιστοσύνη στις ηλεκτρονικές τραπεζικές συναλλαγές) και να αντιμετωπίζουν αυξημένα προβλήματα οικονομικής ευθραυστότητας (δλδ καταστάσεις όπου το άτομο αδυνατεί να καλύψει αυτόνομα έκτακτες οικονομικές ανάγκες χωρίς να καταφύγει σε δανεισμό ή άλλη οικονομική στήριξη).  

Οι μελέτες του ΤΕΠΑΚ εντοπίζουν ότι το πρόβλημα είναι πιο έντονο στους νέους οι οποίοι εισέρχονται στο πανεπιστήμιο χωρίς να έχουν προηγουμένως λάβει επαρκή χρηματοοικονομική μόρφωση στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Αυτό ελλοχεύει πολλαπλούς κινδύνους για τη μακροπρόθεσμη χρηματοοικονομική ευημερία των πολιτών και επομένως σήμερα, περισσότερο από ποτέ, η βελτίωση του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα όλων μας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Αναπληρωτής Καθηγητής Παναγιώτης Ανδρέου από το ΤΕΠΑΚ, συμμετέχει σε 6-μελή Ad-Hoc Επιτροπή με επικεφαλής την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου με στόχο τη διαμόρφωση «Εθνικής Στρατηγικής για την Προώθηση του Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού και Χρηματοοικονομικής Παιδείας» στην Κύπρο.

«Ο συνδυασμός των επιστημονικών ευρημάτων από τις τρεις έρευνες του ΤΕΠΑΚ αναδεικνύουν για ακόμη μια φορά τη σημασία προώθησης της χρηματοοικονομικής παιδείας στην Κύπρο. Η  εισαγωγή του μαθήματος «Διαχείρισης Προσωπικών Χρηματοοικονομικών Πόρων» στο ΤΕΠΑΚ αποτελεί εφαλτήριο προς αντιμετώπιση του προβλήματος του χρηματοοικονομικού αναλφαβητισμού ανάμεσα στους νέους και νέες του τόπου μας. Η χρηματοοικονομική εκπαίδευση προσφέρει τη δυναμική ώστε να επωφεληθούν τα άτομα, αλλά και η κοινωνία ως σύνολο, διασφαλίζοντας μακροπρόθεσμη χρηματοοικονομική ευημερία. Ευχόμαστε ότι το παράδειγμα του ΤΕΠΑΚ, καθώς και του Πανεπιστημίου Κύπρου που προσφέρει παρόμοιο μάθημα, θα το ακολουθήσουν και άλλα ακαδημαϊκά ιδρύματα, ώστε να υπάρξει μια συστηματική προσπάθεια για ενίσχυση της χρηματοοικονομικής παιδείας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Κύπρο», σημειώνει ο Δρ Ανδρέου.