You are here

Ψήφος εμπιστοσύνης στην Κύπρο από αξιόπιστους επενδυτές

25/05/2023 10:20

Η ανάγκη προσέλκυσης ποιοτικών εταιρειών και το παράδειγμα του Ομίλου Olympia

Η τραπεζική και δημοσιονομική κρίση της τελευταίας δεκαετίας και πιο πρόσφατα η πανδημία του κορωνοϊού και ο πόλεμος στην Ουκρανία, αναδεικνύουν την εξαιρετική σημασία που έχει για την κάθε χώρα η ύπαρξη ενός υγιούς οικονομικού περιβάλλοντος, ενός ελκυστικού φορολογικού συστήματος και κυρίως η υλοποίηση μιας στρατηγικής προσέλκυσης επενδύσεων που δημιουργούν αξία στην τοπική οικονομία και την κοινωνία. Ειδικά για την Κύπρο, η γεωγραφική της θέση, το καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό της, η πολιτική σταθερότητα και η ασφάλεια, όπως και οι εξαιρετικές καιρικές συνθήκες, αποτελούν συγκριτικό πλεονέκτημα στην προσπάθεια για προσέλκυση καλά οργανωμένων εταιρειών και επενδυτών, που επιθυμούν επέκταση των δραστηριοτήτων τους. 

Πολιτική προτεραιότητα

Σε αυτό το εξαιρετικά ανταγωνιστικό περιβάλλον που επικρατεί διεθνώς, η ανάγκη για προσέλκυση ποιοτικών εταιρειών που δεν βλέπουν τη χώρα ως σημαία ευκαιρίας γίνεται ακόμη πιο έντονη. Τα τελευταία χρόνια η προώθηση της Κύπρου ως προορισμός για ποιοτικές εταιρείες αποτελεί κορυφαία πολιτική προτεραιότητα, κάτι το οποίο επιβεβαιώθηκε και από τη νέα κυβέρνηση.  Το 2023 η κυπριακή οικονομία αναμένεται να καταγράψει ανάπτυξη 2,5%, αρκετά υψηλότερη από το μέσο όρο του 0,5% της Ευρωζώνης.

Όραμα μετατροπής σε τεχνολογικό κόμβο

Οι ενθαρρυντικές αυτές επιδόσεις επιβεβαιώνουν την αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα που επέδειξε μέσα στο δυσχερές περιβάλλον που δημιούργησε η παγκόσμια υγειονομική κρίση και η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Η ανάπτυξη στηρίχθηκε από τον νέο δανεισμό του κυπριακού τραπεζικού τομέα και από τις άμεσες ξένες επενδύσεις. Σαν αποτέλεσμα της απλοποίησης και επίσπευσης των διαδικασιών ταχείας σύναψης συμβάσεων για τις εισερχόμενες επιχειρήσεις και άλλα κίνητρα, πολλές ξένες εταιρείες υψηλής προστιθέμενης αξίας μετέφεραν τις δραστηριότητές τους στην Κύπρο. Ανάμεσά τους, μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της Πληροφορικής, της Επικοινωνίας και της Τεχνολογίας, στηρίζοντας το κυπριακό ΑΕΠ και ενισχύοντας το όραμα μετατροπής της Κύπρου σε τεχνολογικό κόμβο στην περιοχή. Η σημασία της Κύπρου ως κόμβου ξένων επενδύσεων αντικατοπτρίζεται και στον Δείκτη Απόδοσης ΑΞΕ Greenfield της FDI Intelligence, σύμφωνα με τον οποίο το 2021 η Κύπρος κατατάσσεται στην 18η θέση από τις 84 χώρες που περιλαμβάνονται στον εν λόγω δείκτη (ανεβαίνοντας κατά 50 θέσεις σε σχέση με το 2020).

Το παράδειγμα ενός αξιόπιστου επενδυτή

Ψήφο εμπιστοσύνης στην κυπριακή οικονομία αποτελεί το παράδειγμα του διεθνούς επενδυτικού ομίλου Olympia, στην χώρα από το 2006. Πρόκειται για χαρακτηριστική περίπτωση επενδυτή που δημιουργεί αξία στη χώρα μας και διαμορφώνει το μέλλον της οικονομίας ως μακροπρόθεσμος επενδυτής σε στρατηγικούς τομείς και σε τεχνολογίες που υποστηρίζουν τους στόχους της ΕΕ για τη ψηφιακή και πράσινη μετάβαση. Από το 2017, ο Όμιλος Olympia έχει χρησιμοποιήσει το Regulated Alternative Investment Funds Market και έχει δημιουργήσει ένα από τα μεγαλύτερα private equity Funds στην Κύπρο, τo Folloe Fund, το οποίο αναπτύσσεται σε στρατηγικούς τομείς για την κυπριακή αλλά και την ευρωπαϊκή οικονομία, όπως η ενέργεια και η ψηφιακή οικονομία.

Η Olympia Group μέχρι και σήμερα καταγράφει μια επιτυχημένη πορεία ως επενδυτικό κεφάλαιο που στοχεύει στη δημιουργία μακροπρόθεσμων επιχειρηματικών αξιών και κορυφαίων στον κλάδο τους εταιριών στην ΝΑ Ευρώπη, όπως για παράδειγμα ήταν το δίκτυο καταστημάτων τεχνολογίας ΓΕΡΜΑΝΟΣ και η εταιρία κινητής τηλεφωνίας Play. Η επιτυχία βασίζεται στην επιλογή κλάδων, management, αλλά και στο ευρύτερο οικοσύστημα συνεργασίων με τράπεζες και άλλους επενδυτικούς οργανισμούς. Σημαντικός παράγων είναι επίσης και το προφιλ του συγκεκριμένου επενδυτή, όπου ουσιαστικά οι αποεπενδύσεις δημιουργούν κεφάλαιο για επανεπένδυση και μακροβιότητα στη δημιουργία αξίας για όλους τους stakeholders.

H αξία του Long term investing

Μία από τις εταιρίες που ανήκουν στην Olympia από το 1994 είναι η Sunlight Group, η βασικότερη επένδυση του Folloe Fund με παγκόσμια παρουσία στον πολύ σημαντικό τομέα της αποθήκευσης ενέργειας. Το 2018 ένα ατύχημα είχε ως αποτέλεσμα να καεί το 95% της παραγωγικής δυναμικής της εταιρίας. Μελέτες δείχνουν ότι μόνο το 5% των εταιριών που αντιμετωπίζουν μιας τέτοιας κλίμακας κρίση καταφέρνουν να την ξεπεράσουν. Μόλις 5 χρόνια μετά, χάρη στην δέσμευση των μετόχων της και την υποστήριξη τους με κεφάλαια σημαντικά, αλλά και στη συλλογική προσπάθεια διοίκησης, εργαζομένων και τοπικής κοινωνίας, η Sunlight έχει κατακτήσει ηγετική θέση στην αγορά της και ήδη πρωταγωνιστεί με εμβληματικές επενδύσεις στον κομβικό κλάδο της ενέργειας, φιλοδοξώντας να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην πράσινη μετάβαση, αλλά και την ενεργειακή αυτονομία στην Ευρώπη.

Η Sunlight Group, με 30 και πλέον χρόνια εμπειρίας στην παραγωγή μπαταριών τεχνολογίας μολύβδου-οξέος και ιόντων λιθίου, κατέχει ηγετική θέση στις βιομηχανικές μπαταρίες για τον κλάδο της ενδοεφοδιαστικής αλυσίδας (intralogistics) και των συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας. Η Sunlight εφοδιάζει τη διεθνή αγορά με καινοτόμα και οικονομικά αποδοτικά προϊόντα, τα οποία κατασκευάζονται και συναρμολογούνται στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις της στην Ελλάδα, την Ιταλία, τη Γερμανία, το Ισραήλ και τις ΗΠΑ, και διατίθενται, είτε απευθείας είτε μέσω δικτύου εξουσιοδοτημένων συνεργατών, σε περισσότερες από 115 χώρες. Η εταιρία λειτουργεί επίσης γραφεία πωλήσεων και υποστήριξης πελατών και αποθηκευτικούς χώρους στα κράτη όπου δραστηριοποιείται παραγωγικά, καθώς και τη Ρουμανία, την Ολλανδία, τη Δανία, το Λουξεμβούργο, τη Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, και την Αυστραλία. Με μία εξειδικευμένη επιστημονική ομάδα σε κέντρα Έρευνας και Ανάπτυξης, και περισσότερα από 15 χρόνια εμπειρίας σε καινοτόμα προϊόντα ιόντων λιθίου, η Sunlight Group επενδύει σε νέες τεχνολογίες για την ανάπτυξη βιώσιμων και ολοκληρωμένων λύσεων αποθήκευσης ενέργειας που βασίζονται σε ανεπτυγμένο λογισμικό.