You are here

PwC: Στις υποδομές και τις εγχώριες ενοποιήσεις επικεντρώνουν τη δραστηριότητα εξαγορών και συγχωνεύσεών οι εταιρείες Μεταφορών & Διοικητικής Υποστήριξης το πρώτο τρίμηνο του 2011

26/05/2011 10:04
Οι συναλλαγές μικρότερου μεγέθους στο μεσαίο τμήμα της αγοράς καθορίζουν την αξία των συμφωνιών.

Οι συμφωνίες στον κλάδο της ναυτιλίας και της διοικητικής υποστήριξης αντιπροσωπεύουν τα τρία σχεδόν τέταρτα της συνολικής αξίας.

Η περιοχή της Ασίας εξακολουθεί να ελκύει τις περισσότερες δραστηριότητες.

Σύμφωνα με την έκθεση «Intersections», μια τετραμηνιαία ανάλυση της παγκόσμιας δραστηριότητας εξαγορών και συγχωνεύσεων στον κλάδο των μεταφορών και διοικητικής υποστήριξης της PwC ΗΠΑ, η ροή των συμφωνιών στον εν λόγω κλάδο αναμένεται να φθάσει σε ισχυρά επίπεδα κατά τη διάρκεια του 2011, ως αποτέλεσμα της ενίσχυσης των κεφαλαιαγορών, του αυξανόμενου ενδιαφέροντος από χρηματοοικονομικούς επενδυτές και της μεγαλύτερης ευρωστίας των εταιρικών ισολογισμών.

Ο αριθμός των συμφωνιών του κλάδου μεταφορών και διοικητικής υποστήριξης με αξία πέρα των $50 εκ. παρέμεινε στα ίδια επίπεδα, φθάνοντας το πρώτο τρίμηνο του 2011 τις 37 συμφωνίες, μία μόλις συναλλαγή περισσότερη από τις 36 της αντίστοιχης περιόδου του 2010. Η αξία των συμφωνιών το πρώτο τρίμηνο του 2011 μειώθηκε στα $8.2 δις από $17.3 δις το πρώτο τρίμηνο του 2010, λόγω κυρίως της έλλειψης μεγάλου μεγέθους συμφωνιών ενώ, σύμφωνα με την PwC, το 2011 κινείται στα ίδια υψηλά επίπεδα του 2010 σε ό,τι αφορά στον αριθμό των εν λόγω συμφωνιών.

«Η δραστηριότητα συμφωνιών του πρώτου τριμήνου βασίστηκε κυρίως σε μικρότερου μεγέθους συμφωνίες, καθώς οι εταιρείες μεταφορών και διοικητικής υποστήριξης επικέντρωσαν τις προσπάθειές τους στην ενοποίηση των τοπικών αγορών. Οι στρατηγικοί αγοραστές έστρεψαν το ενδιαφέρον τους από εσωτερικές πρωτοβουλίες – ενδυνάμωση των ισολογισμών και αύξηση των ταμειακών τους καταστάσεων – στην εκπόνηση στρατηγικών εξαγορών και συγχωνεύσεων που θα συμβάλουν στην περαιτέρω ανάπτυξή τους», δήλωσε ο Kenneth Evans, Επικεφαλής Κλάδου Μεταφορών & Διοικητικής Υποστήριξης της PwC ΗΠΑ. «Λαμβάνοντας υπόψη τη σταθερή ροή στις ανακοινώσεις συμφωνιών στον κλάδο, είμαστε αισιόδοξοι ότι ο σχετικός αριθμός τους για το υπόλοιπο του 2011 θα είναι σημαντικός με βάση τα ιστορικά δεδομένα, σημειώνοντας ακόμη μεγαλύτερες τελικές επιδόσεις από τις αντίστοιχες του 2010, που κατέγραψε μόνο το τέταρτο τρίμηνο 48 συμφωνίες και $36.4 δις.»

Η δραστηριότητα επικεντρώθηκε κυρίως σε στόχους εξαγορών και συγχωνεύσεων στους κλάδους της ναυτιλίας και της διοικητικής υποστήριξης, από τους οποίους προήλθαν οι τέσσερις από τις πέντε μεγαλύτερες συμφωνίες που ανακοινώθηκαν το πρώτο τρίμηνο και το 70% της συνολικής αξίας των συμφωνιών. Η PwC αναμένει ότι το ενδιαφέρον για το ναυτιλιακό κλάδο θα συνεχιστεί λόγω των ανησυχιών που εκφράζονται για την πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα καθώς ανακάμπτει η ζήτηση, ενώ η βελτιωμένη κερδοφορία των αεροπορικών εταιριών ενδέχεται να αυξήσει τα ρυθμιστικά εμπόδια στην έγκριση συμφωνιών μεταφοράς επιβατών στις δυτικές αγορές.

Το ενδιαφέρον και η δραστηριότητα στις υποδομές του κλάδου των μεταφορών συνεχίζονται από το τέταρτο τρίμηνο του 2010, με τη μεγαλύτερη μέχρι σήμερα συμφωνία για φέτος να προέρχεται από το συγκεκριμένο τμήμα της αγοράς. Σύμφωνα με την PwC, το ενδιαφέρον για περιουσιακά στοιχεία υποδομών στον κλάδο των μεταφορών θα συνεχιστεί οδηγώντας πιθανόν σε μελλοντική δραστηριότητα σύναψης μεγάλων συμφωνιών λόγω των προβλέψιμων αποδόσεων και των δυνατοτήτων ιδιωτικοποίησης ως μέτρο αντιμετώπισης των φορολογικών πιέσεων.

Σύμφωνα με την PwC, οι επενδυτές που ενεπλάκησαν στις μεγάλες συμφωνίες του 2010 εστιάζουν σήμερα τη στρατηγική τους σε ότι αφορά στις εξαγορές και συγχωνεύσεις των περιουσιακών στοιχείων που απέκτησαν πρόσφατα και ιδιαίτερα στις αεροπορικές μεταφορές επιβατών. Η απουσία μεγάλων συμφωνιών το πρώτο τρίμηνο του 2011 συνέβαλε στη μείωση του μέσου μεγέθους των συμφωνιών στα $200 εκ. από $500 εκ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2010 και $800 εκ. το τέταρτο τρίμηνο του 2010. Ωστόσο, η τάση αυτή ενδέχεται να ανατραπεί με τη συνεχιζόμενη βελτίωση στον όγκο των εμπορευμάτων και τους αριθμούς των επιβατών, γεγονός που αναμένεται να οδηγήσει σε ψηλότερες αποτιμήσεις αξίας.

«Η μεγαλύτερη ευρωστία των κεφαλαιαγορών θα ενθαρρύνει τη συμμετοχή χρηματοοικονομικών επενδυτών στον κλάδο και καθώς αυξάνεται το ενδιαφέρον και η ανάμειξη των εν λόγω επενδυτών, αναμένουμε ότι θα συνεχιστεί η ώθηση για μεγαλύτερου μεγέθους συμφωνίες, παρόμοιες με τη μεγαλύτερη συμφωνία του πρώτου τριμήνου που έγινε με τη συμβολή χρηματοοικονομικού επενδυτή», πρόσθεσε ο Evans της PwC.

H γεωγραφική κατανομή της δραστηριότητας συμφωνιών στον κλάδο των μεταφορών και της διοικητικής υποστήριξης κατά το πρώτο τρίμηνο υποδεικνύει την επικέντρωση των αγοραστών στην ενοποίηση των περιφερειακών αγορών (π.χ. Ασία και Ωκεανία ή Βόρεια Αμερική) με 30 τοπικές συμφωνίες να αντιπροσωπεύουν πέραν του 81% του αριθμού των συμφωνιών και του 87% της αξίας τους, καταγράφοντας έτσι σημαντική αύξηση σε σύγκριση με τα δύο προηγούμενα χρόνια. Σύμφωνα με την PwC, οι τοπικές ευρωπαϊκές συμφωνίες κυριάρχησαν σε ό,τι αφορά την αξία των εξαγορών και συγχωνεύσεων πέραν των $50 εκ. με οκτώ συναλλαγές αξίας $2.4 δις, ενώ ακολουθούν η Ασία και Ωκεανία, με το μεγαλύτερο αριθμό τοπικών συμφωνιών, που ανήλθε στις 13, και συνολική αξία $1.9 δις. Οι τοπικές συμφωνίες στη Βόρεια Αμερική ανήλθαν σε έξι, με σύνολο $1.9 δις ενώ δεν καταγράφηκαν το πρώτο τρίμηνο του 2011 διασυνοριακές συμφωνίες με στόχους εταιρείες των ΗΠΑ.

«Η Ασία θα συνεχίσει να αποτελεί σημαντική κινητήριο δύναμη πίσω από τη δραστηριότητα συμφωνιών λόγω της υπεροχής των αναδυόμενων αγορών που τείνουν να έχουν πιο κατακερματισμένους κλάδους μεταφορών, ενώ το αδύναμο αμερικανικό δολάριο ενδέχεται να στρέψει την προσοχή προς εταιρείες-στόχους στη Βόρεια Αμερική», κατέληξε ο Klaus-Dieter Ruske, Επικεφαλής Παγκόσμιων Εργασιών του Κλάδου Μεταφορών και Διοικητικής Υποστήριξης της PwC.

Για περαιτέρω πληροφορίες και για πρόσβαση στο πλήρες κείμενο της έκθεσης «Intersections» για το πρώτο τρίμηνο του 2011, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα:
http://www.pwc.com/us/industrialproducts