You are here

Το ΤΕΠΑΚ θέσπισε Βραβείο Γυναικείας Προσωπικότητας: «Τετραγωνίζοντας τον Κύκλο»

04/08/2021 08:19

Τη θέσπιση βραβείου Γυναικείας Προσωπικότητας του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) με τίτλο «Τετραγωνίζοντας τον Κύκλο», αποφάσισε, ομόφωνα, η Σύγκλητος του ΤΕΠΑΚ, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Συγκλητικής Επιτροπής Ισότητας του Πανεπιστημίου.

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, κάνοντας πράξη την ισότητα φύλου και αναγνωρίζοντας τις άμεσες και έμμεσες δυσκολίες και φραγμούς που τυχόν υπάρχουν, αποφάσισε να υιοθετήσει τη θέσπιση ετήσιας ‘γιορτής’ ανάδειξης μιας γυναικείας προσωπικότητας.

Αναδεικνύοντας και τιμώντας τη ζωή των γυναικών που έχουν συμβάλει με ποικίλους και διάφορους τρόπους στο Πανεπιστήμιο - ως εκπαιδευτικοί, ακαδημαϊκοί, διοικητικό προσωπικό ή με άλλα καθήκοντα ή αξιώματα - θα διασφαλίσει ότι η πολύτιμη συνεισφορά τους αναγνωρίζεται και μένει ως παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές.

Αυτές οι γυναίκες κατάφεραν να ανταπεξέλθουν επιτυχώς σε πολλαπλούς και απαιτητικούς ρόλους (δηλαδή να «τετραγωνίσουν τον κύκλο») και έτσι να καταστούν πηγή έμπνευσης για τις φοιτήτριες και όλες τις άλλες γυναίκες της κοινότητας του Πανεπιστημίου μας και όχι μόνο.

Το βραβείο, το οποίο θα σχεδιάσει η Καθηγήτρια Κλίτσα Αντωνίου, θα απονέμεται την Ημέρα της Γυναίκας κάθε Μάρτιο.

Το βραβείο, πέραν της αναγνώρισης, θα συνοδεύεται και από χρηματικό ποσό ύψους €5000 το οποίο θα αξιοποιείται για την εργοδότηση διδακτορικής/ού φοιτήτριας/ή ή μεταδιδακτορικής/ού συνεργάτιδας/η με σκοπό την ανάπτυξη και προώθηση της ισότητας των φύλων ή για αναβάθμιση των επαγγελματικών προσόντων ή/και συναφών επαγγελματικών εμπειριών ή εισφορά στο Ταμείο Ευημερίας των φοιτητών ή στο Ταμείο Αλληλεγγύης Πανεπιστημιακής Κοινότητας και Υποτροφιών Διοικητικού Προσωπικού/ Ακαδημαϊκού Προσωπικού.

Σε γραπτό μήνυμά του προς την πανεπιστημιακή κοινότητα, ο Πρύτανης του ΤΕΠΑΚ, Καθηγητής Παναγιώτης Ζαφείρης αναφέρει, μεταξύ άλλων, πως «η αλλαγή οργανωσιακής κουλτούρας, η καλλιέργεια θετικού εργασιακού περιβάλλοντος και η προάσπιση των δικαιωμάτων των μελών της κοινότητας μας αποτελούν στρατηγικές μας προτεραιότητες. Σε αυτό το πλαίσιο αποδίδουμε έμφαση, μεταξύ άλλων, στα θέματα ισότητας, στις ίσες ευκαιρίες των φύλων και την ενδυνάμωση της γυναίκας».

«Στόχος του βραβείου είναι η αναγνώριση και επιβράβευση των επιτευγμάτων γυναικών, οι οποίες δίδαξαν, εργάστηκαν, εργάζονται ή/και πρόσφεραν και προσφέρουν με ποικίλους τρόπους, από διάφορες θέσεις και σε οποιονδήποτε τομέα στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και στην κυπριακή κοινωνία γενικότερα», σημειώνει.

Ο Πρύτανης καλεί τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας να εξετάσουν το ενδεχόμενο συμμετοχής στη διαδικασία και απευθύνει, επίσης ευχαριστίες προς τα μέλη της Επιτροπής Ισότητας για το αξιόλογο έργο που επιτελούν ως επίσης σε όλα τα μέλη της Συγκλήτου που ομόφωνα ενέκριναν αυτή τη νέα πρωτοβουλία του πανεπιστημίου.

Ο Πρύτανης υπενθυμίζει, τέλος, τις πρόσφατες αποφάσεις της Συγκλήτου για την υιοθέτηση του Κώδικα Καλής Πρακτικής για την Αντιμετώπιση της Σεξουαλικής Παρενόχλησης και Παρενόχλησης και του Οδηγού Χρήσης Συμπεριληπτικής Γλώσσας στο Πανεπιστήμιο.

Σημειώνεται πως η θέσπιση του εν λόγω βραβείου ευθυγραμμίζεται πλήρως με τον στρατηγικό στόχο του ΤΕΠΑΚ για ενσωμάτωση των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στους πυλώνες λειτουργίας του και συγκεκριμένα του Στόχου 5 που αφορά στην ισότητα των φύλων.