You are here

Τέσσερα χρόνια επιτυχούς παρουσίας της Eurogate στο τερματικό εμπορευματοκιβωτίων Λεμεσού

20/04/2021 17:31

Το 2021 σηματοδοτεί τη συμπλήρωση τεσσάρων χρόνων παρουσίας της Eurogate Container Terminal Limassol Ltd ως διαχειρίστριας εταιρείας του τερματικού εμπορευματοκιβωτίων στο λιμάνι Λεμεσού. Σε αυτό το χρονικό διάστημα, η Eurogate έχει αναβαθμίσει σημαντικά τις υποδομές και τις προσφερόμενες υπηρεσίες στο τερματικό, με συνεπακόλουθα οφέλη για τους εμπορευόμενους, μέσα από τη μείωση του χρόνου εξυπηρέτησης και την ασφαλή φύλαξη και διαχείριση των φορτίων μέχρι αυτά να παραδοθούν στον παραλήπτη.

Σε αυτά τα τέσσερα χρόνια παρουσίας της Eurogate στο λιμάνι Λεμεσού, το τερματικό εμπορευματοκιβωτίων αναβαθμίστηκε σημαντικά, καθώς η εταιρεία προχώρησε σε επενδύσεις πέραν των €30 εκατομμυρίων, οι οποίες περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την αγορά δύο υπερσύγχρονων γερανογεφυρών τύπου «Super post Panamax» που έχουν την ικανότητα να εξυπηρετήσουν τα μεγαλύτερα πλοία εμπορευματοκιβωτίων στον κόσμο όπως πχ το  Ever Given, 17 νέων οχημάτων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων (straddle carriers), καθώς και δύο ολοκαίνουριων τελευταίας τεχνολογίας μηχανημάτων στοιβασίας κενών εμπορευματοκιβωτίων.

Η εταιρεία προχώρησε παράλληλα στην εφαρμογή ενός καινοτόμου συστήματος πληροφορικής το οποίο είναι συνδεμένο με το Τελωνείο, την ΑΛΚ και τα Ναυτιλιακά γραφεία, μειώνοντας με αυτό τον τρόπο την ελευθέρωση των εμπορευματοκιβωτίων για παραλαβή από τους ιδιοκτήτες από 12-24 ώρες που ήταν προηγουμένως σε 20 μόλις λεπτά.

Επιπρόσθετα σε ανοικτή γραμμή στο διαδίκτυο ο κάθε εμπορευόμενος μπορεί να ενημερώνεται κατά πόσο το εμπορευματοκιβώτιο που τον ενδιαφέρει έχει αφιχθεί και αν είναι έτοιμο για να το παραλάβει. Παράλληλα, χάρη στην εισαγωγή μίας καινοτόμου τεχνολογίας σε συνεργασία με το τελωνείο, έχει καταργηθεί πλήρως η χρήση χαρτιού, αφού η ελευθέρωση του εμπορευματοκιβωτίου γίνεται και κοινοποιείται πλέον ηλεκτρονικά στην Eurogate χωρίς να χρειάζεται η προσκόμιση τελωνειακών εγγράφων όπως παλιά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στις πρωτόγνωρες συνθήκες που δημιούργησε τόσο διεθνώς όσο και στην Κύπρο η πανδημία του κορωνοϊού, η Eurogate Container Terminal Limassol Ltd συνέχισε απρόσκοπτα τις λειτουργίες στο λιμάνι Λεμεσού, λαμβάνοντας αυξημένα μέτρα προστασίας και υγειονομικής ασφάλειας, και συνεισφέροντας έτσι τα μέγιστα στην αδιάκοπη εξυπηρέτηση του κυπριακού εμπορίου και της οικονομίας.

Σε αναγνώριση της διαρκούς αναβάθμισης του τερματικού, αλλά και της προσφοράς στην εφοδιαστική αλυσίδα, η Eurogate  εξασφάλισε πρόσφατα κορυφαία πιστοποίηση Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα AEOF (Authorized Economic Operator – Full) στην υψηλότερη βαθμίδα του θεσμού «Τελωνειακές Απλουστεύσεις, Ασφάλεια και Προστασία» από το Τμήμα Τελωνείων. Για την εξασφάλιση του πιστοποιητικού σε μέγιστο βαθμό συνετέλεσε η ασφαλής φύλαξη των εμπορευμάτων, αφού μέχρι τώρα δεν καταγράφηκε καμία απολύτως απώλεια από κλοπή η άλλο λόγο.

Με αφορμή τη συμπλήρωση τεσσάρων χρόνων από την έναρξη διαχείρισης του τερματικού εμπορευματοκιβωτίων από την Eurogate Container Terminal Limassol Ltd, ο Διευθυντής Επιχειρήσεων της εταιρείας, κ. Γιώργος Πούρος δήλωσε πως «η αύξηση της παραγωγικότητας, η ελαχιστοποίηση του χρόνου αναμονής των πλοίων στο λιμάνι και η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών ήταν μόνο μερικοί από τους στόχους που είχαμε θέσει εξαρχής και μπορούμε πλέον με βεβαιότητα να πούμε ότι αυτοί έχουν επιτευχθεί. Σε αυτά τα τέσσερα χρόνια έχουμε αποδείξει ότι με σταθερούς στόχους και συνεχή προσπάθεια, το τερματικό εμπορευματοκιβωτίων στο λιμάνι Λεμεσού έχει την προοπτική να καταστεί σημαντικός κόμβος διαμετακομιστικού φορτίου στην Ανατολική Μεσόγειο. Παράλληλα, εργαζόμαστε εντατικά σε συνεργασία με το αρμόδιο Υπουργείο για την υλοποίηση του στόχου δραστηριοποίησης στο διαμετακομιστικό εμπόριο που θα έχει άμεσα οικονομικά οφέλη στο κράτος και σε όσους ασχολούνται με την λιμενική βιομηχανία».

Πρόσθεσε επίσης ότι «η πανδημία επέφερε δυσκολίες σε παγκόσμιο επίπεδο σε όλο το φάσμα τη οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας. Σε αυτό το πλαίσιο, η εμπορική δραστηριότητα στο τερματικό της Eurogate δε θα μπορούσε να μείνει ανεπηρέαστη καθώς ο όγκος των εμπορευματοκιβωτίων που είχαμε να διαχειριστούμε το 2020 είχε εκ των πραγμάτων μειωθεί σε σχέση με τα προηγούμενα δυο έτη. Παρά την μείωση του όγκου εργασιών κατά το 2020 λόγο της πανδημίας σε γενικές γραμμές από την ημερομηνία έναρξης των εργασιών μέχρι σήμερα σημειώνεται αύξηση του όγκου εργασιών περίπου κατά 10%»..