You are here

Βαρόμετρο Δανεισμού Ακινήτων 2019 της KPMG

14/10/2019 14:43

Αισιόδοξες οι τράπεζες στην Ευρώπη

Το τμήμα συμβουλευτικών υπηρεσιών Ακίνητης Περιουσίας της KPMG (κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης) κυκλοφόρησε το Βαρόμετρο Δανεισμού Ακινήτων 2019, το οποίο αποτελεί την 10ηέκδοση της σχετικής ετήσιας έκθεσης της KPMG. Με βάση συνεντεύξεις που πραγματοποιήθηκαν με εκπροσώπους τραπεζών από σχεδόν 70 χρηματοπιστωτικά ιδρύματα σε 15 χώρες, συμπεριλαμβανομένης και της Κύπρου, η φετινή έκθεση αξιολογεί τις προοπτικές και το γενικότερο κλίμα της τραπεζικής χρηματοδότησης στον τομέα των ακινήτων στην Ευρώπη.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έκθεσης, οι επενδύσεις σε ακίνητα στην Ευρώπη ακολουθούν μια σταθερή ανοδική πορεία, παρά το γεγονός ότι διάφορα γεγονότα όπως εμπορικές εντάσεις ή διεθνείς συγκυρίες (όπως το Brexit) προκαλούν κατά καιρούς αναταραχή στην αγορά. Επιπρόσθετα, η πλειοψηφία των ερωτηθέντων επιβεβαίωσαν την ετοιμότητα και προθυμία τους να δανείσουν χρήματα σε επενδυτές ακινήτων. Ωστόσο, η έλλειψη κατάλληλων πλαισίων δανειοδότησης, κάποιες φορές δημιουργεί εμπόδια στην χορήγηση δανείων για επενδύσεις στον τομέα των ακινήτων.

Οι περισσότεροι από τους ερωτηθέντες υποστήριξαν πως ο δανεισμός ακινήτων έχει μεγάλη στρατηγική σημασία. Σε ό,τι αφορά το είδος των έργων που προτιμώνται, στις πιο ανεπτυγμένες οικονομίες είναι οι κατοικίες, αν και οι περισσότερες τράπεζεςστην κεντρική και ανατολική Ευρώπη προτιμούν να δανειοδοτούν ανέγερση γραφείων. Oι επενδύσεις σε ξενοδοχεία είναι δημοφιλείς σε μέρη των οποίων οι οικονομίες εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τον τουρισμό όπως, για παράδειγμα, στην Κύπρο.

Οι ερωτηθέντες έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον να δανειοδοτήσουν πρωταγωνιστικές επενδύσεις μέσα στους επόμενους 12-18 μήνες και, σε ό,τι αφορά τα κριτήρια βάσει των οποίων αποφασίζουν να χορηγήσουν δάνειο σε ένα έργο, ανέφεραν ότι το επιχειρηματικό μοντέλο και η ποιότητα του περιουσιακού στοιχείου αποτελούν τους πιο κρίσιμους παράγοντες για την τελική εκτίμησή τους.

Ο Χριστόφορος Αναγιωτός, Διοικητικός Σύμβουλος και Επικεφαλής του Deal Advisory της KPMG Κύπρου ανέφερε «Για ακόμη μια χρονιά, το Βαρόμετρο Δανεισμού Ακινήτων της KPMG παρέχει ωφέλιμες πληροφορίες σε σχέση με τη δανειοδότηση ακινήτων σε διάφορες χώρες της Ευρώπης. Σε ό,τι αφορά την Κύπρο, τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν αφενός την πεποίθησή μας ότι οι δανειστές υιοθετούν προσεκτική προσέγγιση στα νέα δάνεια και αφετέρου αποκαλύπτουν χρήσιμες πληροφορίες για τους δανειολήπτες, δανειστές και αναλυτές».

Έγκυρα στοιχεία για την αγορά από τους εμπειρογνώμονες της KPMG

Πέρα από την ανάλυση της έκθεσης και την ηπειρωτική προοπτική, το Βαρόμετρο Δανεισμού Ακινήτων 2019 της KPMG περιλαμβάνει ειδικά αφιερώματα σε κάθε μία από τις οικονομίες που περιλαμβάνονται στην έκθεση: Βουλγαρία, Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, Κροατία, Τσεχία, Κύπρος, Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική, Φινλανδία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Ολλανδία, Πολωνία, Ρουμανία, Σερβία, Σλοβακία και Σλοβενία.

Το γεγονός ότι το Βαρόμετρο Δανεισμού Ακινήτων της KPMG διεξάγεται σε σταθερή βάση τα τελευταία 10 χρόνια, προσδίδει στην έκθεση ισχυρή αξιοπιστία.

«Το γεγονός ότι μελετάμε τις τάσεις μακροπρόθεσμα, πιστεύω, μας δίνει μια βαθύτερη κατανόηση και προοπτική για τις αγορές ακινήτων στην Ευρώπη», ανάφερε ο Andrea Sartori, Συνέταιρος, Συντονιστής Έρευνας και Επικεφαλής Ακινήτων της KPMG στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. «Έτσι, μπορούμε να παρατηρούμε με μεγαλύτερη σαφήνεια πώς οι διάφοροι παράγοντες επηρεάζουν τις αγορές μας, επιτρέποντάς μας να αντλήσουμε ουσιαστικά μακροπρόθεσμα συμπεράσματα σχετικά με τον δανεισμό σε ακίνητη περιουσία».

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι πολλοί αναλυτές, επιστήμονες αλλά και επιχειρήσεις τόσο σε διεθνές όσο και σε τοπικό επίπεδο, έδειξαν ενδιαφέρον και πρόθεση για αξιολόγηση των πληροφοριών και αναλύσεων που παρέχει το Βαρόμετρο Δανεισμού Ακινήτων 2019 της KPMG.

Για πρόσβαση στην πλήρη ανάλυση, επισκεφθείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο:

KPMGPropertyLendingBarometer2019