You are here

Ξεκλειδώνοντας τις δυνατότητες των δικτύων 5G για τις επιχειρήσεις

11/11/2019 09:34

Τα δίκτυα 5G αποτελούν την επόμενη γενιά δικτύων κινητής τηλεφωνίας, που θα παρέχουν μεγαλύτερες ταχύτητες και δυνατότητες από τα δίκτυα 4G που βρίσκονται σε λειτουργία σήμερα, θα μειώσουν την χρονοκαθυστέρηση (network latency) και θα επιτρέψουν την αποτελεσματικότερη διαχείριση των πόρων των δικτύων. Είναι αλήθεια πως βρισκόμαστε σε μια μεταβατική περίοδο σε ό,τι αφορά τον κόσμο της επικοινωνίας και του διαδικτύου. Πρόκειται για μια πραγματική επανάσταση, μιας και τα νέα δίκτυα δεν θα είναι μια ενοποιημένη τεχνολογία ασύρματης επικοινωνίας και μόνο. Το 5G θα είναι κάτι πολύ πιο ευρύ, πιο σημαντικό και πιο σπουδαίο από όλα τα προηγούμενα ασύρματα δίκτυα. Θα είναι στην ουσία ένα πληροφοριακό πλέγμα, κατασκευασμένο για να αλληλεπιδρά και να συνδέει αυτοκίνητα χωρίς οδηγό, εικονική πραγματικότητα, «έξυπνες» πόλεις, ρομπότ, μεταφορικά drones, καινοτόμες χειρουργικές επεμβάσεις, ασφαλέστερη μετακίνηση, ακόμα και πιο άμεση επικοινωνία. Η πραγματικότητα είναι ότι το 5G θα αποτελέσει τον καταλύτη για σημαντικές μακροπρόθεσμες αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι επικοινωνούν.

Ήδη κάποιες χώρες όπως η ΗΠΑ, η Κίνα, η Νότιος Κορέα, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γερμανία και η Αυστραλία έχουν αναπτύξει δοκιμαστικά, αρχικά σε μικρή κλίμακα, 5G δίκτυα. Αναμένεται ότι και άλλες χώρες (όπως η Ελβετία και οι σκανδιναβικές χώρες) θα ακολουθήσουν σύντομα το παράδειγμά τους. Στη Κύπρο η Cyta έχει ήδη θέσει σε λειτουργία πιλοτικό δίκτυο 5G και πραγματοποίησε μέσω του δικτύου αυτού τη πρώτη κλήση που έγινε ποτέ στη χώρα μας.

Υπάρχουν πολλές ενδείξεις που συνηγορούν στο ότι, σε αντίθεση με τις προηγούμενες εξελίξεις στην ασύρματη τεχνολογία (2G, 3G και 4G), όπου η ανάπτυξη των δικτύων αυτών καθοδηγούνταν κυρίως από τους καταναλωτές, φαίνεται ότι η ανάπτυξη/εφαρμογή του 5G θα καθοδηγηθεί περισσότερο από τις επιχειρήσεις. Και αυτό γιατί το 5G μπορεί να αναπτυχθεί σε «κλειστά» οικοσυστήματα - όπως εργοστάσια, νοσοκομεία, στρατός κτλ. - πριν από την γενική ανάπτυξή του σε ολόκληρη τη χώρα. Σε αυτά τα «κλειστά» περιβάλλοντα, το 5G μπορεί να προσφέρει ιδιωτική, ασφαλή και αξιόπιστη επικοινωνία, επικοινωνία Machine-to-Machine (M2M) και Internet of Things (IoT), μεταφορά δεδομένων σε πραγματικό χρόνο κτλ. Οι Ρυθμιστικές Αρχές και οι κυβερνήσεις των χωρών θα επιθυμούσαν οι πάροχοι κινητής τηλεφωνίας να επενδύσουν στο 5G το συντομότερο, αλλά με βάση τις συναντήσεις που είχαμε με Διοικητικά Συμβούλια σημαντικών παρόχων στη Κύπρο και στο εξωτερικό, αυτοί ανησυχούν για την απόδοση των μεγάλων επενδύσεων που απαιτούνται για την κατασκευή των δικτύων 5G. Σίγουρα αρκετοί καταναλωτές θα είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν περισσότερα για τις καινούριες υπηρεσίες που θα είναι διαθέσιμες, αλλά αυτό δεν αρκεί από μόνο του για να καλύψει τις κεφαλαιουχικές δαπάνες που θα προκύψουν από την ανάπτυξη των δικτύων αυτών. Θεωρούμε ότι για να πετύχουν τις καλύτερες δυνατές αποδόσεις των επενδύσεών τους, οι προσπάθειες των παρόχων θα πρέπει να μετατοπιστούν από τον καταναλωτή στις επιχειρήσεις. Έτσι θα υπάρχει η ευκαιρία για τους παρόχους να δημιουργήσουν κερδοφόρες νέες ροές εισοδήματος από τους επιχειρηματικούς τους πελάτες. Σύμφωνα με τις ενδείξεις που έχουμε, οι επιχειρήσεις δεν θα είναι διατεθειμένες να πληρώσουν περισσότερα για να έχουν υψηλότερες ταχύτητες και μόνο, αλλά όμως θα είναι διατεθειμένες να επενδύσουν για να αξιοποιήσουν τη σημαντική αξία που το 5G δημιουργεί μέσω της επίλυσης υφιστάμενων προκλήσεων/προβλημάτωνπου έχουν και τη δημιουργία νέων επιχειρηματικών μοντέλων.

Οι βελτιώσεις που θα επέλθουν στις επιχειρήσεις στο μέλλον από το 5G θα οφείλονται σε καινοτόμες νέες δυνατότητες που θα επιλύουν πολύπλοκα επιχειρηματικά προβλήματα ή που θα ξεκλειδώνουν επιχειρηματικές ευκαιρίες για τη δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Η προσέγγιση των επιχειρήσεων που θα επενδύσουν για να είναι σε θέση να παρέχουν εξειδικευμένες 5G υπηρεσίες στους πελάτες τους, πρέπει να επικεντρώνεται στην αξία και τις τεχνολογικές ευκαιρίες που το 5G θα ξεκλειδώσει για αυτούς. Νοείται πως ο σχεδιασμός οποιασδήποτε ολοκληρωμένης λύσης προς όφελος των πελατών θα πρέπει να δομηθεί κατάλληλα με βάση τις υφιστάμενες ανάγκες, τα δεδομένα και τους μακροπρόθεσμους στόχους της κάθε επιχείρησης ξεχωριστά, κατανοώντας τον αντίκτυπο που θα έχει το 5G σε όλη την επιχειρηματική τους δραστηριότητα.

Σταύρος Ζαχαρίου, Principal, KPMG Limited, τηλ. 22 209 194, ηλεκτ. διεύθ. [email protected].