You are here

Χορηγίες για ενεργειακή αναβάθμιση επιχειρήσεων

26/09/2022 15:35

Τέσσερις τύπους επενδύσεων για ενεργειακή αναβάθμιση επιχειρήσεων, παρουσίασε σήμερα το υπουργείο εμπορίου, στο πλαίσιο του σχεδίου χορηγιών «Εξοικονομώ, Αναβαθμίζω στις Επιχειρήσεις».

Στόχοι του προγράμματος, είναι η προώθηση των επενδύσεων που αφορούν στην ενεργειακή αναβάθμιση υφιστάμενων κτηρίων και στην εξοικονόμηση ενέργειας, σε υφιστάμενες εγκαταστάσεις / υποδομές και μονάδες παραγωγής.

Σκοπός του προγράμματος, είναι η μείωση της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας, τουλάχιστον κατά 30% κατά μέσο όρο από όλες τις στηριζόμενες επενδύσεις.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του σχεδίου ανέρχεται σε €40 εκατ., εκ των οποίων τα €35 εκατ. για μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ), €1 εκατ. για υδατοκαλλιέργεια και €4 εκατ. για μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς (ΜΚΟ), ενώ το κόστος προέρχεται από το σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων ισχύει μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου ή μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού, ωστόσο αναμένεται να δοθεί παράταση της περιόδου.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Δικαιούχοι του προγράμματος, είναι:

-        Υφιστάμενες ΜμΕ που απασχολούν λιγότερους από 250 υπαλλήλους και έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών που δεν υπερβαίνει τα €50 εκατ. ή ετήσιο ισολογισμό που δεν υπερβαίνει τα €43 εκατ.,

-        ΜΚΟ που δεν ασκούν οικονομική δραστηριότητα και είναι εγγεγραμμένοι είτε σαν αγαθοεργή ιδρύματα είτε σαν μοναστηριακές / εκκλησιαστικές αρχές ή άλλες θρησκευτικές αρχές, είτε σαν κοινωνικές δομές παροχής 24ωρης φροντίδας σε άτομα ΑΜΕΑ.

Εκτός από την πλήρωση των προϋποθέσεων δικαιούχων, οι αιτητές θα πρέπει να μην εμπίπτουν στις προβληματικές επιχειρήσεις, με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ, ενώ η αίτηση για την αρχική πολεοδομική άδεια / άδεια οικοδομής των αιτητών, θα πρέπει να έχει εκδοθεί πριν τις 21 Δεκεμβρίου 2007.

Σε περίπτωση που η αίτηση αφορά αποκλειστικά επενδύσεις στην παραγωγική διαδικασία, τότε απαιτείται μόνο βεβαίωση από την αρμόδια αρχή που επιβεβαιώνει ότι η ανέγερση έγινε πριν από τις 21/12/2007, όπως για κτίρια που οικοδομήθηκαν από το κράτος.

Όσον αφορά στις επιλέξιμες δαπάνες, υπάρχουν πέντε κατηγορίες οι οποίες αφορούν έργα για οικοδομικές εργασίες, συστήματα ΑΠΕ, τεχνικά συστήματα, υπηρεσίες και μέτρα εξοικονόμησης σε διαδικασίες παραγωγής / λειτουργίας.

Για τις μη επιλέξιμες δαπάνες, το υπουργείο ενέργειας, προσφέρει τρεις επιλογές που αφορούν στα μεταχειρισμένα ή επισκευασμένα μηχανήματα / εξοπλισμό ή ανταλλακτικά για επιδιόρθωση υφιστάμενων μηχανημάτων, στο ΦΠΑ και στις δαπάνες (στην ολότητα τους), των οποίων οι εργασίες ξεκίνησαν πριν την υποβολή της αίτησης.

Απαιτήσεις

Σύμφωνα με το υπουργείο, οι απαιτήσεις εξοικονόμησης για την ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων αναλογεί σαν ελάχιστη απαίτηση, εξοικονόμηση ενέργειας ≥ 35% και τουλάχιστον μία επένδυση στο κέλυφος.

Για επενδύσεις στις διαδικασίες παραγωγής / λειτουργίας ΜμΕ, η ελάχιστη απαίτηση είναι η εξοικονόμηση ενέργειας ≥ 30%. Η εξοικονόμηση ενέργειας, θα πρέπει να επιτυγχάνεται μέσα από την υλοποίηση οποιονδήποτε επενδύσεων, πέραν των φωτοβολταϊκών συστημάτων.

Όσον αφορά τους τύπους επενδύσεων, σύμφωνα με το υπουργείο αναφέρονται ως εξής:

-        Α’ τύπος επένδυσης αφορά επενδύσεις χωρίς προσθήκη φωοτοβολταϊκού, μόνο για ΜμΕ, μέσω επενδύσεων σε κτήρια ή σε διαδικασίες παραγωγής λειτουργίας ή συνδυασμό των δύο. Το ποσοστό χορηγίας ανέρχεται σε 40% επί των επιλέξιμων δαπανών, με μέγιστο ποσό χορηγίας €100 χιλ.,

-        Β’ τύπος επένδυσης αφορά επενδύσεις με δυνατότητα προσθήκης φωτοβολταϊκού, μόνο για ΜμΕ, με ποσοστό χορηγία 40% επί των επιλέξιμων δαπανών, μέσω επενδύσεων σε κτήρια ή σε διαδικασίες παραγωγής λειτουργίας ή συνδυασμό των δύο. Το μέγιστο ποσό χορηγίας είναι €150 χιλ.,

-        Γ’ τύπος επένδυσης αφορά ενεργειακή αναβάθμιση σε κτήρια με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας, μόνο για ΜμΕ και ΜΚΟ, μέσω υποχρεωτικής επένδυσης σε κτήρια ή επενδύσεις σε διαδικασίες παραγωγής λειτουργίας με συνδυασμό αναβάθμισης κτηρίου. Το μέγιστο ποσοστό χορηγίας, ανέρχεται σε 40% για ΜμΕ και 60% για ΜΚΟ επί των επιλέξιμων δαπανών, με μέγιστο ποσό χορηγίας €300 χιλ.,

-        Δ΄ τύπος επένδυσης αφορά οποιεσδήποτε επενδύσεις ενεργειακής αναβάθμισης κτηρίων, μόνο για ΜΚΟ, με ποσοστό χορηγίας 60% επί των επιλέξιμων δαπανών και μέγιστο ποσό χορηγίας €150 χιλ.

Κάλεσμα σε επιχειρηματίες για δραστικά μέτρα

Σε χαιρετισμό της, η Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας Νατάσα Πηλείδου, ανέφερε ότι «τα τελευταία χρόνια ο κόσμος, όπως τον γνωρίζαμε, έχει αλλάξει δραματικά»

«Από τη μια οι μεγάλες προκλήσεις που δημιουργούν η επιδεινούμενη κλιματική αλλαγή, η πανδημία που συνεχίζεται ακόμα και η ενεργειακή κρίση που πλήττει την παγκόσμια οικονομία και, από την άλλη, οι απαιτήσεις των καταναλωτών για κοινωνικά υπεύθυνες και πράσινες επιχειρήσεις, διαμορφώνουν ένα νέο και, σε μεγάλο βαθμό, πρωτόγνωρο σκηνικό για τις κυπριακές επιχειρήσεις», τόνισε.

Επεσήμανε ότι οι επιχειρηματίες, για να περιορίσουν τις αρνητικές οικονομικές επιπτώσεις και να εισέλθουν δυναμικά στην ψηφιακή οικονομία, καλούνται, πλέον, να επαναξιολογήσουν τις δραστηριότητές τους και να λάβουν δραστικά μέτρα, μεταξύ άλλων μειώνοντας τις ενεργειακές τους ανάγκες μέσω της ενσωμάτωσης πράσινων πρακτικών και καινοτόμων τεχνολογιών.

Σημείωσε ότι η κυβέρνηση και το Υπουργείο  κατάφερε να εξασφαλίσει ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους πέραν των €585 εκατ. για την επταετία 2021-2027.

«Σημαντικό μέρος από αυτά τα κονδύλια δίνονται, ακριβώς, ως κίνητρο στον εμποροβιομηχανικό μας κόσμο για να προβεί στις αναγκαίες επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες, ψηφιακή αναβάθμιση και πράσινες και κυκλικές πρακτικές. Απώτερος στόχος μας να συμβάλουμε έμπρακτα στον εκσυγχρονισμό των επιχειρήσεών σας, στην ανταγωνιστικότητα και την εξωστρέφειά τους, ούτως ώστε να ανταπεξέλθετε όσο το δυνατό καλύτερα στις δύσκολες συνθήκες που όλοι βιώνουμε σήμερα λόγω των ανατιμήσεων στον τομέα της ενέργειας και των λοιπών προκλήσεων», πρόσθεσε.

Ανέφερε ότι το 2021 προκηρύχθηκαν σχέδια χορηγιών ύψους €130 εκατ., ενώ πέραν των €200 εκατ. θα διατεθούν μέσω των Σχεδίων το 2022.

Ανάμεσα σε αυτά είναι το Σχέδιο Ενεργειακής Αναβάθμισης Επιχειρήσεων, με προϋπολογισμό ύψους €40 εκατ., το οποίο είναι ανοικτό και δέχεται αιτήσεις, καθώς και το Σχέδιο Ψηφιακής Αναβάθμισης Επιχειρήσεων, ύψους €10 εκατ., που είναι θέμα ημερών να προκηρυχθεί.

Μ.Κ.